3 posty Slider Spiritualita

Začalo sa generálne zhromaždenie Hnutia fokoláre

Generálne zhromaždenie Hnutia fokoláre sa bude konať online od 24. januára do 7. februára 2021. Bude na ňom zvolená prezidentka, spoluprezident, riadiace orgány Hnutia a tiež bude stanovené smerovanie jeho činností pre nasledujúcich šesť rokov.

Predchádzala mu príprava, na ktorej sa podieľali spoločenstvá fokoláre z celého sveta.

Generálne zhromaždenie Hnutia fokoláre, v poradí tretie po smrti zakladateľky Chiary Lubichovej, bude zahájené v nedeľu, 24. januára 2021.

Pôvodne sa malo konať už začiatkom septembra 2020, ale kvôli pandémii bolo odložené. Dikastérium Svätej stolice pre laikov, rodinu a život umožnilo jeho odklad a povolilo jeho priebeh v telematickom (mediálnom) režime. 

Účastníci a príprava

Zhromaždenia sa zúčastní 362 ľudí z celého sveta, ktorí zastupujú rôzne kultúry, generácie, povolania, cirkvi a náboženstvá, prítomné v Hnutí fokoláre. Za účelom dosiahnutia čo najširšieho zapojenia ustanovila súčasná prezidentka Mária Voceová vo februári 2019 prípravnú komisiu, ktorá mala za úlohu zhromaždiť návrhy tém k prerokovaniu, vybrať kandidátov pre voľby a pripraviť program. 

Voľba prezidentky  (pozn. [1])   a poradcov

Prostredníctvom elektronického hlasovacieho systému sa 31. januára  uskutoční voľba prezidentky, spoluprezident bude zvolený 1. februára a následne 4. februára poradcovia, ktorí pomáhajú prezidentke v riadení hnutia. Ona sama im určí okruh ich zodpovednosti.

Ďalšou úlohou generálneho zhromaždenia je prerokovanie tém navrhnutých Centrom hnutia, predložených prezidentkou, generálnou radou, niektorými sekciami, vetvami alebo hnutiami. Svoj vlastný návrh s ďalšími témami môže predložiť každý z účastníkov zhromaždenia.

O čom sa bude rokovať?  Z celého sveta prišlo viac ako 3 000 návrhov, ktorých obsahom sú otázky, ktorými sa bude zhromaždenie zaoberať, a tiež smernicami, ktorými by sa Hnutie malo riadiť v nasledujúcich šiestich rokoch. Tieto otázky sú vyjadrením vitality jeho členov, ale tiež vedomím o „zmene epochy“, ako povedal pápež František v roku 2018 pri stretnutí s komunitou fokoláre v Loppiane.

Početné príspevky boli usporiadané do štyroch tematických oblastí: aktualizácia charizmy odovzdaná zakladateľkou; kultúra, ktorá má pôvod v charizme jednoty; odpoveď na enviromentálnu a pandemickú krízu; spolupráca s novými generáciami. 

Ako v jednom interview povedal súčasný spoluprezident Hnutia fokoláre, Jesús Morán, široký priestor bude vyhradený pre dialóg a debatu o otázkach zneužívania. Táto téma zarezonuje aj v správe prezidentky o šesťročnom období jej predsedníctva, ktorou zhromaždenie zaháji, rovnako aj spoluprezidentov príspevok ad hoc.

Napriek rôznorodosti vyslovených názorov vychádza na povrch všeobecná potreba nachádzať nové a aktuálne cesty k bratstvu, schopné odpovedať na výzvy a otázky dnešného ľudstva, ako na globálnej tak aj na miestnej úrovni.

Novinky a ďalšie tlačové správy o práci generálneho zhromaždenia budú pravidelne k dispozícii na stránkach www.focolare.org a v slovenčine na www.focolare.sk

 

Pozn. [1]    Ako je uvedené v Stanovách, prezidentkou Hnutia bude vždy žena. Tým je zdôraznený jeho mariánsky profil a jeho prevažne laické zloženie. Týmto sa má „zachovať zámer, ktorý s ním mal Boh, keď jeho začiatok a rozvoj zveril žene.“     Ako je uvedené v Stanovách, „jej predsedníctvo bude predovšetkým predsedníctvom lásky, pretože ona musí milovať ako prvá, to znamená slúžiť svojím bratom a pamätať na Ježišove slová: ‚… a kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých‘ (Mk 10,44).“

 

Stefania Tanesiniová, Tlačové stredisko Hnutia fokoláre,  22. januára 2021