Chiara

Chiara: Milovať, nikdy sa neunaviť v láske.

Prajeme vám požehnanú Veľkú noc! A pri tejto príležitosti uverejňujeme Chiarin list o Veľkej noci.

Najdrahšia,

blíži sa Veľká noc a nám sa zdá, že je to len nedávno, čo sme prežívali Vianoce. Mám dojem, že čas plynie rýchlo. V hĺbke srdca cítim – zdôverím sa ti s tým –, že s tým, že plynie rýchlo sa zmierim len ak je všetko láskou.

To znamená, len ak každý večer môžem povedať: „Aj dnes som milovala“. Ak to tak je, pôjdem za Ježišom, a on mi povie, že som bola dokonalá kresťanka.
Počas tejto Veľkej noci, ktorá nám pripomína, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, a že aj my jedného dňa vstaneme z mŕtvych aj s naším telom, by som si priala, aby ste sa všetci usilovali žiť tak, aby ste každý deň mohli povedať: „Aj dnes som miloval“.

Nevieme, koľko dní ešte máme. Avšak bolo by smutné, keby sme sa blížili k smrti a mali za sebou len málo dní, v ktorých sme milovali.

Ako nám to bude ľúto! Povieme azda: „mohol som milovať a nemiloval som!“
Takže je tu Veľká noc, aby nám pripomenula, že každý náš deň má byť ako vzkriesenie: byť duchom stále hore, stále pripravení milovať kohokoľvek stretneme, bez toho, aby sme hľadeli na to, či sa nám páči alebo nie.

Milovať, milovať, milovať. Nikdy sa neunaviť v láske. Nikdy neprestať v našej revolúcii.

Prinesie nám to veľkú radosť, a tá nám umožní vychutnať veľkonočné sviatky, pretože sú to sviatky aleluja.

Tak ako prví apoštoli a prví kresťania chodili ohlasovať všetkým, že Kristus vstal z mŕtvych (že teda aj my vstaneme z mŕtvych), aj každý, kto pozná nás, by mal o nás povedať, že sme vstali duchovne z mŕtvych, zo života bezo zmyslu do života plného svetla a ohňa.

Odvahu! Takto vykonáme veľa dobra pre svet a stanete sa svätými.