3 posty Kultúra a vzdelanie Spiritualita

Kongres volontárok: Kde je láska, tam je Duch Svätý

Už niekoľko rokov sme túžili opäť prežiť naše ročné stretnutie spolu s českými volontárkami, ktoré od vzniku Hnutia fokoláre v bývalom Československu až po jeho rozdelenie na Českú republiku a Slovenskú republiku, boli našimi najbližšími spolusestrami. Preto sa v Poprade uskutočnil medzinárodný kongres volontárok zo Slovenska, Česka a Ukrajiny.

Tento rok sa nám naša túžba splnila. V jednom popradskom hoteli sa zišlo od 25. do 27. januára celkom 125 volontárok zo Slovenska, Českej republiky a Ukrajiny a tým náš kongres nadobudol medzinárodný charakter.  

Stretnutiu predchádzal neformálne organizovaný spoločný výlet do Vysokých Tatier, kde sme v lone vysokohorskej prírody začali ladiť naše duše na kongres spojený aj s duchovnou obnovou. 

Cieľom kongresu bolo vzájomne sa obohatiť výmenou životných skúseností v povolaní Božej dobrovoľníčky, ktorej úlohou je prinášať do spoločnosti, rodiny, mesta či farnosti kresťanské hodnoty a myšlienky zjednoteného sveta.

 Hneď v prvý deň sme medzi nami privítali španielskeho psychológa fokolarína Iňakiho De Guerreru. Jeho prednáška bola zameraná na komunikáciu, dialóg, konflikt a vzájomnú lásku v kresťanskej komunite. Vysvetľoval medziiným, že nadprirodzenej láske, ktorá z nás utvorí ozajstnú rodinu, musí predchádzať skutočná, konkrétna ľudská láska založená na úcte a poznaní seba i druhého.

Na druhý deň sa nám srdce rozšírilo poznaním života v susedných krajinách. Maďarská fokolarínka Erzsébet Barnaová nám priblížila dynamiku života vo svojom fokoláre, ktoré je centrom Hnutia fokoláre v našich krajinách a sídli v Bratislave. Poobede sme si komunikovali konkrétne skúsenosti z nášho života. Michael Jurkovič nás prišiel zoznámiť s projektom „Mediálneho domu“ zastrešujúceho viaceré mediálne skutočnosti Hnutia fokoláre na Slovensku. Dievčatá Gen3  medzi nás pricestovali, aby nám predstavili svoje dva nové celosvetové projekty Stop hladuProrocká ekonómia.  Večerné hodiny sme strávili sledovaním dokumentárneho filmu „Niečo naviac“. Protagonistkou je dievčatko s Downovým syndrómom Dorotka. Posolstvo tohto dokumentu otvorilo živý a hlboký rozhovor piamo s Dorotkinou mamou Vierkou, ktorá je jednou z nás. 

Mottom kongresu bolo „Kde je láska, tam je Duch Svätý“ . Po jednej meditácií jedna z prítomných povedala: „Jedným z darov Ducha Svätého je aj túžba po svätosti – to som si doteraz hlboko neuvedomila. Musím prosiť Boha aj o svätosť, o moju osobnú, ale aj o tú kolektívnu svätosť medzi nami, a  samozrejme i pre všetky volontárky a celé ľudstvo.“ 

Pocit jednej rodiny  sme mali aj počas svätej omše, pretože spolu s volontárkami z Ukrajiny sme prosili za mier v tejto krajine.

Tento náš spoločný medzinárodný kongres sa ukončil veľmi pozitívne. Usilovali sme sa byť jedna pre druhú darom a preto veríme, že v tradícii spoločných kongresov a rozšírením sa na ďalšie susedné krajiny budeme zaiste pokračovať.