Featured Slider Slovo života

December 2022: Dúfajte v Pána na veky večné, lebo Pán, Jahve, je večnou skalou.

Slovo života

„Dúfajte v Pána na veky večné, lebo Pán, Jahve, je večnou skalou.“ (Iz 26, 4)

Slovo života, podľa ktorého chceme žiť tento mesiac, je z Knihy proroka Izaiáša, ktorá poskytuje rozsiahle a bohaté texty, veľmi blízke aj kresťanskej tradícii. Obsahuje totiž stránky, ktoré sú nám veľmi drahé, napríklad ohlasuje Emanuela, „Boh s nami“[1], alebo postavu trpiaceho služobníka[2], ktorý vytvára pozadie opisu Ježišovho umučenia a smrti.

Tento verš je súčasťou ďakovnej piesne, ktorú prorok vkladá do úst izraelskému ľudu, keď sa po prekonaní hroznej skúšky vyhnanstva konečne vracia do Jeruzalema. Jeho slová otvárajú srdcia nádeji, pretože Božia prítomnosť pri Izraeli je verná, neochvejná ako skala; on sám bude podporovať každé úsilie ľudu pri jeho občianskej, politickej a náboženskej obnove.

Zatiaľ čo mesto, ktoré sa považuje za „vznešené“, bude zrovnané so zemou[3], pretože nebolo postavené podľa Božieho plánu lásky, ale mesto postavené na skale jeho blízkosti sa bude tešiť z pokoja a prosperity.

 

„Dúfajte v Pána na veky večné, lebo Pán, Jahve, je večnou skalou.“

Aká je aktuálna táto potreba stability a pokoja! Aj my, osobne aj kolektívne, prechádzame temnými okamihmi dejín, pri ktorých hrozí, že podľahneme ťarche neistoty a strachu o budúcnosť.

Ako môžeme prekonať pokušenie nechať sa strhnúť prítomnými ťažkosťami, uzavrieť sa do seba a pestovať si podozrievavé a nedôverčivé pocity voči druhým?

Pre kresťanov je určite riešením s odvahou „obnoviť“ predovšetkým dôverný vzťah s Bohom, ktorý sa stal v Ježišovi naším blížnym na všetkých úsekoch našej životnej cesty, aj na tých najtemnejších, najužších, strmých a kľukatých.

Táto viera však neznamená zostať v pasívnom očakávaní. Naopak, vyžaduje od nás úsilie stať sa tvorivými a zodpovednými protagonistami pri budovaní „nového mesta“, založeného na prikázaní vzájomnej lásky. Mesto, ktoré s bránami dokorán víta všetkých, najmä „chudobných a utláčaných“[4], ktorí vždy boli Pánovými obľúbencami.

A na tejto ceste určite nájdeme spoločníkov, mnoho mužov a žien, ktorí vo svojich srdciach pestujú všeobecne platné hodnoty solidarity, dôstojnosti každého človeka a úcty k stvorenstvu, nášmu „spoločnému domovu“.

 

„Dúfajte v Pána na veky večné, lebo Pán, Jahve, je večnou skalou.“

V španielskej dedine Aljucer sa celá komunita usiluje o budovanie bratských vzťahov prostredníctvom foriem, ktoré sú otvorené a nikoho nevylučujú.

Takto to opisujú: „V lete 2008 sme založili kultúrne združenie zamerané na prípravu rôznych aktivít jednak z vlastnej iniciatívy, ako aj v spolupráci s inými združeniami v tejto oblasti s cieľom vytvárať a podporovať priestor na dialóg a medzinárodné humanitárne projekty.

Od prvého ročníka sa zapájame do večere solidarity pre projekt Bratstvo s Afrikou, ktorá pomáha financovať štipendiá pre mladých Afričanov, ktorí sa zaviazali aspoň päť rokov pracovať vo svojej krajine. Tieto večere mávajú okolo dvesto účastníkov, tvoria ich v spolupráci s majiteľmi obchodov a ďalších združení.

Veľkú radosť máme z mnohoročnej spolupráce aj s ďalším združením. Každý rok spoločne organizujeme podujatie pre ľudí z oblasti kultúry, hudby, výtvarného umenia a literatúry, no zúčastňujú sa na ňom aj osobnosti zo sveta politiky, obchodu a medicíny. Pre všetkých je to príležitosť podeliť sa o svoje životné skúsenosti a hlbšie motivácie svojich rozhodnutí.“[5] 

 

„Dúfajte v Pána na veky večné, lebo Pán, Jahve, je večnou skalou.“ (Iz 26, 4)

Tešíme sa na Vianoce. Pripravujme sa na ne prijímaním Ježiša v jeho Slove už odteraz.

Ono je skala, na nej budujme aj mesto ľudí: „Vteľujme ho, osvojujme si ho a zakúsime, že ak podľa Slova žijeme, uvoľňuje v nás aj vôkol nás ohromnú životnú silu. Zamilujme si evanjelium tak, aby nás premieňalo na seba a aby cez nás prúdilo k ostatným. (…) Nebudeme už žiť my, ale Kristus, ktorý sa bude rozvíjať v nás. Konkrétne zakúsime slobodu od nás samých, od našich obmedzení a od toho, čo nás zotročuje, no nielen to, zažijeme vzplanutie revolúcie lásky, ktorú v našom spoločenskom prostredí vyvoláva Ježiš, keď sa cíti slobodný žiť v nás.“[6]

 

 

[1]Porov. Iz 7, 14a a Mt 1, 23.
[2] Porov. Iz 52, 13 – 53, 12.
[3] Porov. Iz 26, 5.
[4] Porov. Iz 26, 6.
[5] Skúsenosť prevzatá z portálu www.focolare.org.
[6]  Chiara Lubichová, Parola di Vita settembre 2006, tamtiež, Parole di Vita, spracoval Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017), s. 790.

 

Slovo života pre deti a tínedžerov

Slovo života pre deti
Slovo života pre deti

Myšlienka na mesiac

 

Myšlienka na mesiac sa zrodila v Uruguai v kontexte Štvrtého dialógu, príklad porozumenia medzi osobami rôznych náboženských a nenáboženských zvyklostí, ktorých mottom je „budovanie dialógu“. Táto myšlienka má za úlohu podieľať sa na ideále univerzálneho bratstva.