3 posty Ekonómia Featured Slider

POMOC UKRAJINE

Pripájame sa k výzve všetkých ľudí dobrej vôle, k organizáciám, alianciám, cirkvám a spoločenstvám na svete odsudzujúcich vojnu na Ukrajine.
Sme za okamžité ukončenie konfliktu na Ukrajine, za nastolenie mieru a za dialóg!
A zverujeme všetko Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

Mnohí z vás sa na nás obracajú s otázkou: Čo robiť? Ako konkrétne pomôcť?
Ako prvé nás Ukrajina prosí modliť sa za nich, vytvárať pokoj a šíriť ho!!!

Ako viete, mnoho z našich rodín i jednotlivcov je už kontakte s ľuďmi z Ukrajiny a otvára im dvere svojich domovov a ponúka konkrétnu pomoc. Nasledujme ich! Za týmto cieľom otvárame finančnú zbierku.

Finančná zbierka

Ekonomika spoločenstva (www.ekonomika-spolocenstva.sk) dáva k dispozícií účet na pomoc Ukrajine. Finančnú zbierku bude koordinovať Ekonomika spoločenstva v spolupráci s Caritasom na Ukrajine. Zbierka je určená ukrajinským rodinám i jednotlivcom ubytovaným na Slovensku, alebo prechádzajúcim cez Slovensko do susedných štátov.

Účet je vedený pod OZ Nové ľudstvo: Občianske združenie, NOVÉ ĽUDSTVO, Bleduľová 62, 841 08 Bratislava.

Číslo účtu:
IBAN: SK09 1100 0000 0029 4303 0976
Banka: TATRABANKA, a.s. Bratislava
Do poznámky uveďte: POMOC UKRAJINE

Prípadné otázky alebo ponuky, týkajúce sa pomoci na Ukrajine, nám môžete komunikovať na adrese: info@ekonomika-spolocenstva.sk

http://focolare.sk/2022/02/pomoc-ukrajine/
„Kyjev“ od maliara Michela Pocheta