Slider Slovo života

November 2020: Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení

Slovo života

„Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.“ (Mt 5, 4)

Kto vo svojom živote neplakal? Kto nikdy nestretol ľudí v záplave sĺz plných bolesti? Dnes nám komunikačné prostriedky prinášajú zábery z celého sveta priamo domov, a tak stojíme dokonca pred nebezpečenstvom, že si na to všetko zvykneme a naše srdce sa obrní proti lavíne bolesti, ktorá by nás mohla strhnúť.

Aj Ježiš plakal[1]  a  vnímal plač svojho ľudu v područí cudzej okupácie. Utiekalo sa k nemu množstvo chorých, chudobných, vdov, sirôt, opovrhovaných a hriešnikov, lebo chceli počuť jeho oblažujúce slová a byť uzdravení na tele aj na duši.

Evanjeliu podľa Matúša je Ježiš Mesiášom, ktorý plní Izraelu Božie prisľúbenia, a preto ohlasuje:

„Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.“

Ježiš neprehliada naše súženie a sám osobne sa podujíma vyliečiť naše srdce z egoistického chladu, vyplniť našu osamotenosť a podporovať naše skutky.

Chiara Lubichová nám k tomuto citátu z evanjelia povedala: „[…] Ježiš týmito svojimi slovami nechce priviesť toho, kto je nešťastný, k obyčajnej odovzdanosti s prisľúbením budúcej odmeny. On myslí aj na prítomnosť. Jeho kráľovstvo je už skutočne tu, aj keď nie v plnosti. Prítomné je v Ježišovi, ktorý vstal z mŕtvych po smrti pretrpenej v tom najväčšom súžení, a tým zvíťazil nad smrťou. A je prítomný aj v nás, v našich kresťanských srdciach: Boh je v nás. Trojica si v nás spravila svoj príbytok. A teda blahoslavenstvo, ktoré ohlasoval Ježiš, sa môže realizovať už odteraz. […] Trápenia môžu zostať, ale je tu nová životná sila, ktorá nám pomáha prechádzať životnými skúškami a pomáhať druhým s ich ťažkosťami, aby ich prekonávali tak ako on, keď ich vnímal a prijímal ako prostriedok spásy.“[2]

„Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.“

V Ježišovej škole sa môžeme naučiť byť jeden pre druhého svedkami a nástrojmi jemnej a tvorivej Otcovej lásky. Práve zrod nového sveta od koreňov ozdraví ľudské spolužitie a pritiahne Božiu prítomnosť medzi ľudí a ona je nevyčerpateľným žriedlom útechy, čo osuší každú slzu.

Lena a Filip z Libanonu sa s nami podelili o svoju skúsenosť s priateľmi z cirkevného spoločenstva: „Ďakujeme vám za pozdravy k tohtoročnej naozaj mimoriadnej Veľkej noci. Sme v poriadku a snažíme sa dávať si pozor, aby sme nechytili vírus. Keďže sme však s programom „Pomoc Libanonu“ (Parrainage Liban)[3] v prvej línii, nemôžeme zostávať len doma a približne každý druhý deň vychádzame riešiť súrne potreby niekoľkých rodín, zväčša ide o peniaze, šatstvo, potraviny, lieky a podobne. Už pred Covidom-19 bola ekonomická situácia v krajine veľmi zložitá a podobne ako na celom svete je dnes ešte horšia. Prozreteľnosť však nechýba: tá posledná prišla pred týždňom od Libanončana, ktorý žije v zahraničí. Požiadal Lenu, aby zabezpečila jedlo na tri dni v týždni pre dvanásť rodín počas celého mesiaca apríl. Zdá sa nám to ako pekné potvrdenie Božej lásky a jej neprekonateľnej štedrosti.
[1] Porov.: Jn 11, 35; Lk 19, 41.
[2] Ch. Lubichová, Slovo života, november 1981, v Parole di Vita, spracoval Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017), s. 221-222.
[3] Lena vysvetľuje: „Podujatie Pomoc Libanonu vzniklo v roku 1993 vďaka skupinke rodín, ktoré žili podľa slova života a chceli pomôcť matke piatich detí, ktorej manžel bol vtedy vo väzení. Doteraz sme v celom Libanone pomohli približne 200 rodinám z najrôznejších náboženstiev. Snažíme sa obnoviť samostatnosť a sebestačnosť rodín. Naši spolupracovníci na to využívajú rôzne možnosti: návštevy v rodinách, hľadanie ubytovania a práce alebo pomoc pri štúdiu. Ekonomicky nás podporuje asi stovka osôb a firiem, ktoré dôverujú našej činnosti.“Slovo života pre deti a tínedžerov

Slovo života pre deti
Slovo života pre deti
Slovo života pre mladých
Slovo života pre mladých

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovo života pre mladých
Slovo života pre mladých

Myšlienka na mesiac

Zarmútení, ale potešení

Kto v živote netrpel? A kto nepoznal ľudí, ktorých bolesť dohnala až k slzám? Dnes, keď k nám domov prichádzajú masmédiá so zábermi z celého sveta, stojíme pred nebezpečenstvom, že si na to zvykneme a naše srdce sa obrní proti lavíne bolesti, ktorá by nás mohla strhnúť.

Dôležité je, aby sme nezostali ľahostajní voči cudzej bolesti, aj keby sme sa my sami ocitli v utrpení, musíme myslieť na vyliečenie nášho srdca z egoistického chladu, vyplniť osamotenosť toho, kto trpí, posilniť našu solidaritu.

Chiara Lubichová nám povedala, že nejde o to, aby sme navrhovali tomu, kto je nešťastný, obyčajnú odovzdanosť s prisľúbením budúcej odmeny. Myslime aj na prítomnosť. Veď univerzálne bratstvo je už tu, aj keď nie v plnosti. Je prítomné v nás, keď povstaneme po tom, čo sme prekonali možno takmer skutočnú smrť, keď sme boli ponorení do toho najväčšieho súženia. Bratstvo je teda prítomné v nás, v našom srdci, keď milujeme. Trápenia zostanú, ale zrodí sa nová sila, ktorá nám pomôže prechádzať životnými skúškami a pomáhať druhým s ich ťažkosťami, aby ich prekonávali a mohli v nich vidieť pohnútku milovať.

Je to zrod nového sveta, ktorý od koreňov ozdraví ľudské spolužitie a nastolí medzi ľuďmi lásku, nevyčerpateľné žriedlo útechy, ktoré je schopné osušiť každú slzu.

Lena a Filip z Libanonu sa s nami podelili o svoju skúsenosť s priateľmi: „Ďakujeme vám za pozdravy. Sme v poriadku a snažíme sa dávať si pozor, aby sme nechytili vírus. Keďže sme s programom „Pomoc Libanonu“ (Parrainage Liban) v prvej línii, nemôžeme zostávať len doma a približne každý druhý deň vychádzame riešiť súrne potreby niekoľkých rodín. Zväčša ide o peniaze, šatstvo, potraviny, lieky a podobne. Už pred Covidom-19 bola ekonomická situácia v krajine veľmi zložitá a podobne ako na celom svete je dnes ešte horšia. Štedrosť však nechýba: tá posledná prišla pred týždňom od Libanončana, ktorý žije v zahraničí. Požiadal Lenu, aby zabezpečila jedlo na tri dni v týždni pre dvanásť rodín počas celého mesiaca apríl. Je to potvrdenie, že keď začneme konať, láska, ktorú dávame, vyvolá ešte väčšiu lásku.

 

Myšlienka na mesiac sa zrodila v Uruguai v kontexte Štvrtého dialógu, príklad porozumenia medzi osobami rôznych náboženských a nenáboženských zvyklostí, ktorých mottom je „budovanie dialógu“. Táto myšlienka má za úlohu podieľať sa na ideále univerzálneho bratstva.