Featured Video Play Icon
Ekonómia Slider

Medzinárodné stretnutie na tému „Prorocká ekonomika“

O prorockej ekonomike

Náš svet čelí ekologickej a sociálnej kríze. Krátkodobé a nespravodlivé ekonomické a politické usporiadanie so zastaranými postupmi podporujú klimatické zmeny a nárast nerovností. Preto 2. – 4. novembra 2018 organizujeme medzinárodné stretnutie, na ktoré vás pozývame.

Mnohé osoby po celom svete vedené odvážnou víziou alebo hlbokým presvedčením  veľmi silne veria v integrálny rozvoj ľudstva a dlhodobú udržateľnosť a neustále sa snažia zmeniť podmienky a žiadajú spravodlivosť.

Iniciatívou „Prophetic Economy“ hýbe túžba zblížiť týchto ľudí, ktorí prinášajú zmenu a nájsť nové spôsoby ako vzájomne spolupracovať. Toto medzinárodné stretnutie povoláva organizácie a ľudí, ktorí sú na vlne a poukazujú na správny smer do budúcnosti.

Nebude to nejaké sympózium, ale reálna skúsenosť a začiatok procesu: chceme stimulovať tvorivosť, schopnosť konfrontácie a vynachádzavosť v hľadaní spoločných a udržateľných riešení na sociálne a ekologické problémy súčasnosti so zreteľom na tých najchudobnejších.

Počas troch dní nášho stretnutia prehĺbime túto tematiku, budeme si vymieňať skúsenosti, spoločne pracovať a konkrétne konať.

Predstavíme finalistov súťaže o najlepšie postupy prorockej ekonomiky, ktorí vystúpia a infikujú nás svojou pozitívnou energiou v službe spoločnému dobru.

V našej spoločnej reflexii o budúcnosti, ktorú chceme budovať, nesmejú chýbať hlasy, myšlienky a práca tých, ktorí osobne prežívajú rôzne typy chudoby a aj mladých. Budú prítomní chlapci a dievčatá, ktorí budú účastní medzigeneračných stretnutí ako aj na vlastnom špeciálnom programe.

Súčasne s hlavným stretnutím v Taliansku, na ktorom sa zúčastní asi 500 reprezentantov z celého sveta, sa v mnohých krajinách uskutočnia pridružené aktivity rôznej povahy vrátane tých spoločných ekonomických a ekologických, o zodpovednej spotrebe, o oslobodzovaní sa od fosílnych palív, zbrojenia, hazardu, za investície do udržateľnosti, trvalého mieru a budúcnosti, či rôzne flashmoby.

Odhliadnuc od nášho pôvodu a našich odlišností pociťujeme povinnosť vyslať silné posolstvo o odmietnutí biedy, plné nádeje predovšetkým k tým, ktorí sú dnes obeťami sociálnych a ekologických nespravodlivostí.

O stretnutí

  • dátum: 2. – 4. novembra 2018
  • miesto: Castel Gandolfo, Taliansko
  • Prihlasovanie možné do 15. októbra
  • kontakt:

viac o informácií: www.propheticeconomy.org

Organizátori


Pre chlapcov a dievčatá (9 – 17 rokov)

Novinkou tohto stretnutia je, že niektoré hnutia a združenia, ako prvý promotér naša Ekonomika spoločenstva, vykročili cestou spolupráce s cieľom spoločne pracovať na spravodlivejšej ekonomike, ktorá rešpektuje človeka a životné prostredie. Ďalšou novinkou je účasť nielen ekonómov, podnikateľov a ekológov, ale aj chlapcov a dievčat! Taktiež z toho pochádza názov „prorocká ekonomika“, aby sme snívali o krajšom svete prostredníctvom rozprávania chlapcov a dievčat.

Niekoľko mesiacov skupina mladých spolu s chlapcami a dievčatmi z Nomadelfie a ďalšími združeniami a dospelými pripravuje program.

Pozvaní sú všetci chlapci a dievčatá aj z iných hnutí od 9 do 17 rokov, ktorí sa zaujímajú o túto tému.

Aj tí, ktorí nemôžu byť prítomní, nám môžu poslať krátky video rozhovor, v ktorom vyjadria svoje obavy, očakávania, sny a nádeje týkajúce sa ekonomiky a životného prostredia. Ako by sme chceli zmeniť ekonomiku (mysliac napríklad na bohatých a chudobných, na cieľ dosiahnuť nulový hlad, na podnikateľov a pracovníkov…)? Čo by sme chceli, aby hnutia urobili pre životné prostredie (mysliac na prírodu, znečistenie, degradáciu životného prostredia, klimatické zmeny)?

Pre ďalšie informácie kontaktujte: