Featured Video Play Icon
▶︎ Spoločnosť a umenie

Film Apoštol Pavol nám ukazuje, čo skutočne znamená živá viera

Pozorovateľov tohtoročnej filmovej tvorby prekvapil nový film s biblickou tématikou, Paul, Apostle of Christ (Apoštol Pavol), ktorý ukazuje kinematograficky zatiaľ zanedbávanú časť kresťanstva.

Zatiaľ čo tradičné prístupy sa sústreďujú na príbehy Starého zákona, Ježišove pôsobenie alebo dejiny cirkvi v jej temnejších obdobiach (inkvizícia), Pavol prekvapuje inovatívnym prístupom. Nejde tu o chronologické rozprávanie Pavlovho života, ale zameriava sa skôr na jeho koniec a martýrium rímskych kresťanov počas Nerovej vlády. Silno, ako máloktorý film, dokáže Pavol vykresliť morálne dilemy, ktoré vyplývajú z žitia Ježišovho posolstva v nepriateľskom prostredí. Exemplárne ukazuje hĺbku presvedčenia prvých kresťanov, ktorí boli ochotní pre svoju vieru doslovne nasledovať Ježiša.

Film v štýle gréckej tragédie pracuje s jednotou miesta i protagonistov. Napriek materiálnej obmedzenosti sa mu darí držať pozorovateľov v napätí. Je to hlavne vďaka emocionálnym, aj keď nie práve prekvapivým, zvratom. Dynamika filmu pritom nevyplýva z pompéznych technických hrátok, ale skôr z živého znázornenia hercami. Príbeh napriek svojej tragickosti vďaka Ježišovi a viere protagonistov skrýva happyend. Ako vraví filmový Pavol: „Život je voda, ktorá spomedzi našich prstov tečie do mora; viera v Boha však je ako more samo, ktoré sa nedá vyčerpať.“ Sila príbehu nespočíva v nových zápletkách, ale v oslovujúcom znázornení toho, čo je známe. V dobe, keď je pre mnohých viera abstraktným pojmom bez osobnej relevancie, prekvapuje Pavol schopnosťou ukázať nám, čo kresťanský život a živá viera skutočne znamenajú.

Film nie je historicky presný (napríklad identita evanjelistu Lukáša ako Pavlovho spoločníka je kontroverzne diskutovaná) a podľa vlastného popisu je historickou fikciou. Neukazuje nám primárne historické fakty, ale je príkladom pre našu vieru. Film je venovaný martýrom za vieru a neobmedzuje sa na jednotlivé obdobia či konfesie, čím vytvára šikovný prechod do dnešnej doby.

Apoštol Pavol je film, ktorý sa rozhodne oplatí vidieť. A aj keď sa z kinematografického hľadiska nezapíše medzi najinovatívnejšie filmy 21. storočia, ukazuje prekvapivú hĺbku a emocionálnu bezprostrednosť. Odporúčame najmä pre dospelých divákov.

Hodnotenie:

Obsah: 5/5

Príbeh: 4/5

Herecké výkony: 5/5

Tehnické vybavenie: 3/5

Strih: 4/5

Apoštol Pavol – ČSFD

Apoštol Pavol – IMDb