3 posty Človek a prostredie Kultúra a vzdelanie Mariapoli Slider

Mariapoli 2024 „Povolaní a poslaní“ Ľubovnianske kúpele 7.8. – 11.8.2024

Milí priatelia,
tohtoročné Mariapoli  sa uskutoční v Ľubovnianskych kúpeľoch v termíne 7. – 11. augusta 2024 s témou „Povolaní a poslaní“, pri príležitosti 80 rokov zrodu Hnutia fokoláre.

REGISTRÁCIA REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV  –  NAJNESKÔR DO 15. JÚLA 2024
na adrese: https://forms.gle/vVtAwbFmTk3464Qz6

Registrácia Vám bude potvrdená na Vami uvedenej e-mailovej adrese.
Formulár je potrebné vyplniť PRE KAŽDÉHO OSOBITNE, platí to pre rodiny, ako aj pre každú osobu, ktorú prihlasujete.  (Napríklad: šesť členná rodina musí vyplniť formulár 6 krát.)
Formulár vyplňuje aj účastník, ktorý nemá záujem o ubytovanie a stravovanie.
Po každom odoslaní formulára sa Vám na stránke objaví oznam: „Odoslať inú odpoveď”.
Kliknutím naň sa otvorí čistý formulár na prihlásenie ďalšej osoby.
Ak si prajete práve zaslanú odpoveď upraviť, kliknite na „Upraviť odpoveď”.

Podrobné informácie sú na letáku.