Slovo života

Slovo života na apríl 2010

„Ja som vzkriesenie a život.“ (Jn 11, 25)

Slovo života marec 2010

V živote veľa ráz potrebuješ, aby ti niekto podal pomocnú ruku, no zároveň zisťuješ, že tvoju situáciu nie je schopný rozriešiť nijaký človek! Vtedy sa obráť na Niekoho, kto vie z nemožného spraviť možné. Ten Niekto sa volá Ježiš. Počúvaj, čo ti hovorí:

„Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: ,Prejdi odtiaľto ta!‘ – prejde. A nič vám nebude nemožné.“ (Mt 17, 20)

Aktuálne

Slovo života na tento mesiac

2010

2010

Slovo života na február 2010

„Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu“ (Jn 10,9).

Ježiš sa predstavuje ako ten, kto uskutočňuje Božie prísľuby a očakávania ľudu, ktorého celé dejiny sú poznačené nikdy neodvolanou zmluvou s jeho Bohom. Používa pritom obraz brány. Ten sa podobá inému obrazu, ktorý Ježiš pri objasňovaní tiež používa: „Ja som cesta. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa“ (porov. Jn 14, 6). On je totiž naozaj cestou a otvorenou bránou k Otcovi, k samému Bohu.

Slovo života na január 2010

„Boh bude prebývať s nimi; oni budú jeho ľudom“ (porov. Zjv 21, 3).

Od 18. do 25. januára sa na mnohých miestach vo svete slávi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, hoci niekde sa slávi až v období Svätodušných sviatkov. Pri tejto príležitosti zvykla Chiara príslušný biblický text zvolený na daný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov komentovať vo svojom januárovom slove života.

December 2009

„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5,16)

November 2009

„Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ (Mt 19, 24)

August 2009

„Pretože miloval svojich, čo boli vo svete, miloval ich do krajnosti.“ (Jn 13,1)

Júl 2009

„Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí.“ (Lk 12,33)

(vo formáte Word / Power Point / Skladačka / Gen3)

Jún 2009

„Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ (Jn 15,5)

(text / skladačka / Gen3)

Archív Slova života nájdete tu.

Syndikovať obsah