Slovo života

Slovo života - Apríl 2015

„Pre všetkých som sa stal všetkým“ (1 Kor 9, 22)

Slovo života - Marec 2015

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mk 8, 34)

Slovo života - Február 2015

„Preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás, na Božiu slávu.“ (Rim 15, 7)

Slovo života – Január 2015

Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ (Jn 4, 7)

Slovo života - December 2014

„Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“ (Lk 3, 11)

Slovo života – November 2014

„Veď u teba je zdroj života“ (Ž 36, 10)

Slovo života – Október 2014

„Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“ (Jn 6, 35)

Slovo života - September 2014

„Preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás, na Božiu slávu.“ (Rim 15 7)

Slovo života - Júl 2014

„A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18, 19 – 20) (1)

Slovo života - Jún 2014

„A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“1 (Mt 28, 20)

Slovo života - Máj 2014

„V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!“1 (2 Kor 5, 20)

Slovo života - Apríl 2014

„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.“ 1 (Jn 13, 34)

Slovo života - Marec 2014

„Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske.“1 (Jn 15, 10)

Slovo života - Február 2014

„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ 1 (Mt 5, 8)

Slovo života - Január 2014

„Kristus je jediný základ Cirkvi.“ 1 (porov. 1 Kor 3, 11)

Syndikovať obsah