Slovo života

Slovo života - Január 2018

„Tvoja pravica, Pane, je preslávená mocou.“ (Ex 15, 6)

Slovo života - December 2017

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)

Slovo života - November 2017

„Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom.“ (Mt 23, 11)

Slovo života - Október 2017

„Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš.“ (Flp 2, 5)

Slovo života - September 2017

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mt 16, 24)

Slovo života - August 2017

Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. (Ž 145, 9)

Slovo života - Júl 2017

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“ (Mt 11, 28)

Slovo života - Jún 2017

„Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ (Jn 20, 21)

Slovo života - Máj 2017

„Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 20)

Slovo života – apríl 2017

„Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva“ (Lk 24, 29)

Slovo života – marec 2017

„Zmierte sa s Bohom!“ (2 Kor 5, 20)

Slovo života - Február 2017

„A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás.“ (Ez 36, 26)

Slovo života - Január 2017

„Lebo nás ženie Kristova láska“ (porov. 2 Kor 5, 14 – 20)

Slovo života - December 2016

„On príde a spasí vás.“ (Iz 35, 4)

Slovo života - November 2016

„Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“ (Flp 4, 13)

Syndikovať obsah