Spiritualita

Po čom volajú moderné časy

Hľa, po čom volajú moderné časy:

Objav Boha Lásky

Boh je láska, Boh je láska!

Áno človeka Bohu

Ako odpovedať láskou na Božiu lásku?

Žiť ako Mária

Márie je monumentom lásky, ktorá je učiteľkou všetkých čností.
Je naším vzorom.

Jednota

Všetci sa tešia z jej prítomnosti,
všetci trpia, keď jej niet.

Ježiš medzi nami

Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene,
tam som ja medzi nimi (Mt 18,20).

Vzájomná láska

Je jedno Ježišovo prikázanie, o ktorom Ježiš hovorí, že je „jeho“ a je „nové“:

Evanjelium

Slová evanjelia sú jedinečné, strhujúce, stvárňujúce,
dajú sa uvádzať do života, sú univerzálne,
sú svetlom pre každého človeka.

Vrchol lásky

Ježiš o tretej hodine zvolal mocným hlasom:
„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mt 27,46).

Syndikovať obsah