„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Paríž: nová zodpovednosť pre tvorcov pokoja

Vyhlásenie Márie Voceovej, prezidentky Hnutia fokoláre, vydané po nedávnych teroristických útokoch.

Ponúknuť svetu kultúru jednoty v rozmanitosti

Carihradský ekumenický patriarcha Bartolomej I. prevzal 26. októbra 2015 v Loppiane (Taliansko) čestný doktorát z kultúry jednoty, ktorý prvý krát udeľoval Univerzitný inštitút Sophia. Arcibiskup z Florencie pri tejto príležitosti obdržal list od pápeža Františka.

Benefičný koncert vo Viedni

Mladí, gen 2 z Viedne, by nás radi pozvali na Benefičný koncert pre Sýriu v piatok, 6.11.2015 o 19.00 do kostola Jugendkirche (Wiedner Hauptstrasse 97-99, 1050 Viedeň).

Časopis Nové mesto, č. 11-12/2015

Filadelfia - Svetové stretnutie rodín

Slovo života - November 2015

„Aby všetci boli jedno.“ (Jn 17, 21)

Dialogue to unlock: #SignUpForPeace

Podpor petíciu svojím podpisom! Toto je názov výzvy za mier, ktorá vzišla z iniciatívy Mladých za zjednotený svet Hnutia fokoláre.

Doma je doma – o Hnutí fokoláre v Tv Lux

Spoločenstvo, komunita, jednota: slová, ktoré Ježiš opakuje dnes. Komunitárna spiritualita je potreba, ktorá vychádza z Druhého vatikánskeho koncilu a ktorú neustále zdôrazňovali pápeži Ján Pavol II. a Benedikt XVI. A práve jednota je charakteristikou spirituality Hnutia fokoláre.

Slovo života - Október 2015

„Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ (Jn 13, 35)

Ak sme zjednotení, Ježiš je medzi nami

Hnutie fokoláre prehlbuje jeden z kľúčových bodov vlastnej spirituality: jednotu. Predkladáme z nej jednu myšlienku Chiary Lubichovej.

#OPENYOURBORDERS - Otvorme svoje hranice

„Tvárou v tvár dráme utečencov a ľudí, ktorí zostali vo svojich krajinách vo vojne, je potrebné mobilizovať sa ako Hnutie a byť konkrétni, ale predovšetkým pracovať pre mier, pre to, aby sa ukončili vojny.“ Tieto slová adresovala prezidentka Hnutia fokoláre Emmaus Voceová všetkým členom Hnutia.

Národný pochod za život 2015

Poďme von a bojujme za život! Príďte 20. septembra 2015 do Bratislavy OSLAVOVAŤ život, povedať ÁNO ochrane ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.

Migranti v Maďarsku

11. september 2015
Každodenný príliv tisícov emigrantov, ktorí prechádzajú maďarskou hranicou a smerujú do Rakúska a Nemecka. Krízová situácia, ktorá sťažuje jeho zvládnutie. Ale potom sú tu ľudia, v ktorých často víťazí ľudskosť.

Pasquale Foresi: Ako žiť pokoru

Je považovaný za spoluzakladateľa Hnutia Fokoláre a pripomíname si ho 2 mesiace po jeho smrti niekoľkými slovami, ktoré povedal o jednej z čností - pokore.

Utečenci: nová úloha a väčšia spolupráca

Požiadavka vyslovená pápežom počas modlitby Anjel Pána v nedeľu 6. septembra, aby sa pre prijatie utečencov otvorili farnosti, náboženské komunity a kláštory, otriasla svedomím mnohých. Vďačnosť a angažovanie sa Hnutia fokoláre na výzvu pápeža Františka.

Časopis Nové mesto, č. 9-10/2015

Škola sa opäť začína

Syndikovať obsah