„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Giorgio Martelli - Turnea

Jeden z prvých fokolarínov, Giorgio Martelli, známy tiež ako Turnea, zomrel 26. januára 2016 vo veku 89 rokov. Chiara mu ako prvému zverila vetvu volontárov.

Chiara Lubich: "Ako by si bol jeho matkou"

(…) “Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň”(Ján 8,7). Ježiš to povedal tým, ktorí chceli ukameňovať cudzoložnicu. Ústredným bodom Ježišových prikázaní je skutočne vždy láska. Preto nechce, aby sme my kresťania odsudzovali: “Nesúďte”, napomínal, a prehlásil: “Blahoslavení milosrdní”. Ježiš chce milosrdenstvo. Zdá sa však, že z jeho slov by sa dalo dedukovať, že niekto môže hodiť kameň: kto je bez hriechu.

Deťom chýbajú pevné body

Hrozí, že nám vyrastie generácia kultúrnych egoistov, hovorí v rozhovore pre Postoj taliansky pedagóg Giuseppe Milan, ktorého myšlienky ovplyvnili podobu našej etickej výchovy. (Zdroj: www.postoj.sk)

Ekumenická slávnosť v Bratislave

V Bratislave sa 19. januára večer vo františkánskom kostole konala celobratislavská ekumenická bohoslužba slova. Prítomní boli z celej Bratislavy a ako po minulé roky, stretli sa na nej veriaci gréckokatolíckej, baptistickej, metodistickej, reformovanej, evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi.

Slovo života - Február 2016

„Ako keď niekoho teší matka, tak vás budem ja tešiť.“ (Iz 66, 13)

Medzinárodné stretnutie mladých

Určite ste sa už dozvedeli o svetovom stretnutí mládeže na Slovensku, ktoré spoločne organizujú všetky mládežnícke skupiny Hnutia fokoláre.

Všetko dobré do nového roku 2016 s 25. výročím ES!

Rok 2016 je pre ES rokom „striebornej svadby“. Na čo upriamiť pozornosť a čo popriať všetkým, ktorí žijú pre ES? Opýtali sme sa na to Luigina Bruniho, koordinátora projektu.

Slovo života – Január 2016

„Povolaní, aby ste zvestovali slávne skutky Pánove.“ (Porov. 1 Pt 2, 9)

Prežívať Vianoce spoločne

Spravodlivosť, solidarita, striedmosť sú slová, ktoré môžu charakterizovať naše Vianoce: to je prianie Marie Voce.

Bolo mi dané milosrdenstvo

Pár dní po otvorení Roka milosrdenstva predkladáme myšlienku luteránskeho teológa Dietricha Bonhoeffera (1906 – 1945). Objav milosrdenstva ako bezplatného daru Boha človeku.

Časopis Nové mesto, č. 1-2/2016

Očami milosrdenstva

Silvana Veronesi spolu s Chiarou už od začiatku

2. decembra opustila túto zem Silvana Veronesi. Ako jedna z najmladších zo skupiny okolo Chiary Lubichovej sledovala rozvoj Hnutia fokoláre už od jeho začiatku. Narodila sa v Trieste v roku 1929.

V očakávaní Vianoc

Advent nás privádza k odzbrojujúcemu tajomstvu Boha, ktorý vsadil seba do hry pre každého z nás. Úvaha Pasquale Foresiho (1929 – 2015), prvého fokolarína kňaza a spoluprezidenta Hnutia fokoláre.

Slovo života - December 2015

„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“

Znásobme miesta stretávania sa a dialógu

Je to dlhoročné úsilie Hnutia fokoláre vo Francúzsku a na celom svete a teraz, v čase extrémizmu a násilia, ktoré ohrozuje svet, ho chceme obnoviť.

Syndikovať obsah