„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Nová kniha doteraz nepublikovaných textov Chiary Lubichovej o Eucharistii

Vo Vydavateľstve Nové mesto vychádza nová kniha Chiary Lubichovej „Eucharistia“.

On city: Sieť svetla, ktoré osvieti planétu

Medzinárodná konferencia za účasti približne 900 ľudí z celého sveta, zo všetkých kontinentov, rôznych národností, náboženstiev a povolaní. Stretli sa, aby viedli dialóg o výzvach a perspektívach života v meste na svetovej úrovni . Na základe zdieľaných pozitívnych skúseností a projektov hľadajú inšpiráciu ako ďalej žiť mesto a výzvy v ňom.

Časopis Nové mesto, č. 5-6/2016

Odišli z domova

Chiara Lubich: “Zaodieť sa do milosrdenstva”

V mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva, vyhlásenom pápežom Františkom, uverejňujeme jednu myšlienku Chiary z konca päťdesiatych rokov. Pravda ako číre milosrdenstvo.

Slovo života - Máj 2016

„A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh – ich Boh – bude s nimi.“ (Zjv 21, 3)

Pápež František: Premieňať púšť na les

Nečakaná návšteva pápeža vo Villa Borghese v Ríme, kde sa od 22. - 24. apríla konalo stretnutie pod názvom “Mestečká zeme”, ktoré zorganizovalo Hnutie fokoláre v Ríme v spolupráci s Earth Day Italia.

Slovo života - Apríl 2016

„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40)

Zmŕtvychvstalý

V roku 2002 sa Chiara Lubich podelila so svojou osobnou skúsenosťou s “potvrdením viery”, ktorá sa týka jedného zo základných bodov kresťanského života: zmŕtvychvstania Ježiša.

Veľkonočné prianie

Napriek zlu, ktoré nás obklopuje, pokoj medzi nami je prítomnosťou Zmŕtvychvstalého.
Veľkonočné prianie Emmaus, prezidentky Hnutia fokoláre.

14. marec s Chiarou Lubichovou

Pozývame vás na dve podujatia v Košiciach a v Bratislave, ktoré sa konajú pri príležitosti 8. výročia úmrtia Chiary Lubichovej.

Žité evanjelium: fragmenty bratstva

Úsilie mladých za zjednotený svet dať svoj príspevok pre mier a uskutočnenie sveta, v ktorom by sme si boli viac bratmi. Dva krátke pohľady zo zbierky aktuálnych skúseností, ktoré prichádzajú z celého sveta.

Časopis Nové mesto, č. 3-4/2016

Hľadanie manželskej jednoty

Claretta Dal Rì a dobrodružstvo jednoty

25. februára od nás odišla jedna z prvých priateliek Chiary Lubichovej. Z časopisu Cittá nuova online prinášame článok spred niekoľkých rokov, v ktorom rozpráva o svojom stretnutí s ideálom jednoty.

Slovo života - Marec 2016

„Prišlo k vám Božie kráľovstvo.“ (Lk 11, 20)

Doriana (Dori) Zamboni

Vo veku nedožitých deväťdesiat rokov zomrela 26. decembra 2015 Doriana Zamboni, jedna z prvých fokolaríniek. Bola po boku Chiary Lubichovej už od samých počiatkov vznikajúceho Hnutia fokoláre a priniesla túto spiritualitu tiež do mnohých krajín.

Syndikovať obsah