„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Slovo života – Január 2016

„Povolaní, aby ste zvestovali slávne skutky Pánove.“ (Porov. 1 Pt 2, 9)

Prežívať Vianoce spoločne

Spravodlivosť, solidarita, striedmosť sú slová, ktoré môžu charakterizovať naše Vianoce: to je prianie Marie Voce.

Bolo mi dané milosrdenstvo

Pár dní po otvorení Roka milosrdenstva predkladáme myšlienku luteránskeho teológa Dietricha Bonhoeffera (1906 – 1945). Objav milosrdenstva ako bezplatného daru Boha človeku.

Časopis Nové mesto, č. 1-2/2016

Očami milosrdenstva

Silvana Veronesi spolu s Chiarou už od začiatku

2. decembra opustila túto zem Silvana Veronesi. Ako jedna z najmladších zo skupiny okolo Chiary Lubichovej sledovala rozvoj Hnutia fokoláre už od jeho začiatku. Narodila sa v Trieste v roku 1929.

V očakávaní Vianoc

Advent nás privádza k odzbrojujúcemu tajomstvu Boha, ktorý vsadil seba do hry pre každého z nás. Úvaha Pasquale Foresiho (1929 – 2015), prvého fokolarína kňaza a spoluprezidenta Hnutia fokoláre.

Slovo života - December 2015

„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“

Znásobme miesta stretávania sa a dialógu

Je to dlhoročné úsilie Hnutia fokoláre vo Francúzsku a na celom svete a teraz, v čase extrémizmu a násilia, ktoré ohrozuje svet, ho chceme obnoviť.

Paríž: nová zodpovednosť pre tvorcov pokoja

Vyhlásenie Márie Voceovej, prezidentky Hnutia fokoláre, vydané po nedávnych teroristických útokoch.

Ponúknuť svetu kultúru jednoty v rozmanitosti

Carihradský ekumenický patriarcha Bartolomej I. prevzal 26. októbra 2015 v Loppiane (Taliansko) čestný doktorát z kultúry jednoty, ktorý prvý krát udeľoval Univerzitný inštitút Sophia. Arcibiskup z Florencie pri tejto príležitosti obdržal list od pápeža Františka.

Benefičný koncert vo Viedni

Mladí, gen 2 z Viedne, by nás radi pozvali na Benefičný koncert pre Sýriu v piatok, 6.11.2015 o 19.00 do kostola Jugendkirche (Wiedner Hauptstrasse 97-99, 1050 Viedeň).

Časopis Nové mesto, č. 11-12/2015

Filadelfia - Svetové stretnutie rodín

Slovo života - November 2015

„Aby všetci boli jedno.“ (Jn 17, 21)

Dialogue to unlock: #SignUpForPeace

Podpor petíciu svojím podpisom! Toto je názov výzvy za mier, ktorá vzišla z iniciatívy Mladých za zjednotený svet Hnutia fokoláre.

Doma je doma – o Hnutí fokoláre v Tv Lux

Spoločenstvo, komunita, jednota: slová, ktoré Ježiš opakuje dnes. Komunitárna spiritualita je potreba, ktorá vychádza z Druhého vatikánskeho koncilu a ktorú neustále zdôrazňovali pápeži Ján Pavol II. a Benedikt XVI. A práve jednota je charakteristikou spirituality Hnutia fokoláre.

Syndikovať obsah