„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Zmŕtvychvstalý

V roku 2002 sa Chiara Lubich podelila so svojou osobnou skúsenosťou s “potvrdením viery”, ktorá sa týka jedného zo základných bodov kresťanského života: zmŕtvychvstania Ježiša.

Veľkonočné prianie

Napriek zlu, ktoré nás obklopuje, pokoj medzi nami je prítomnosťou Zmŕtvychvstalého.
Veľkonočné prianie Emmaus, prezidentky Hnutia fokoláre.

14. marec s Chiarou Lubichovou

Pozývame vás na dve podujatia v Košiciach a v Bratislave, ktoré sa konajú pri príležitosti 8. výročia úmrtia Chiary Lubichovej.

Žité evanjelium: fragmenty bratstva

Úsilie mladých za zjednotený svet dať svoj príspevok pre mier a uskutočnenie sveta, v ktorom by sme si boli viac bratmi. Dva krátke pohľady zo zbierky aktuálnych skúseností, ktoré prichádzajú z celého sveta.

Časopis Nové mesto, č. 3-4/2016

Hľadanie manželskej jednoty

Claretta Dal Rì a dobrodružstvo jednoty

25. februára od nás odišla jedna z prvých priateliek Chiary Lubichovej. Z časopisu Cittá nuova online prinášame článok spred niekoľkých rokov, v ktorom rozpráva o svojom stretnutí s ideálom jednoty.

Slovo života - Marec 2016

„Prišlo k vám Božie kráľovstvo.“ (Lk 11, 20)

Doriana (Dori) Zamboni

Vo veku nedožitých deväťdesiat rokov zomrela 26. decembra 2015 Doriana Zamboni, jedna z prvých fokolaríniek. Bola po boku Chiary Lubichovej už od samých počiatkov vznikajúceho Hnutia fokoláre a priniesla túto spiritualitu tiež do mnohých krajín.

Giorgio Martelli - Turnea

Jeden z prvých fokolarínov, Giorgio Martelli, známy tiež ako Turnea, zomrel 26. januára 2016 vo veku 89 rokov. Chiara mu ako prvému zverila vetvu volontárov.

Chiara Lubich: "Ako by si bol jeho matkou"

(…) “Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň”(Ján 8,7). Ježiš to povedal tým, ktorí chceli ukameňovať cudzoložnicu. Ústredným bodom Ježišových prikázaní je skutočne vždy láska. Preto nechce, aby sme my kresťania odsudzovali: “Nesúďte”, napomínal, a prehlásil: “Blahoslavení milosrdní”. Ježiš chce milosrdenstvo. Zdá sa však, že z jeho slov by sa dalo dedukovať, že niekto môže hodiť kameň: kto je bez hriechu.

Deťom chýbajú pevné body

Hrozí, že nám vyrastie generácia kultúrnych egoistov, hovorí v rozhovore pre Postoj taliansky pedagóg Giuseppe Milan, ktorého myšlienky ovplyvnili podobu našej etickej výchovy. (Zdroj: www.postoj.sk)

Ekumenická slávnosť v Bratislave

V Bratislave sa 19. januára večer vo františkánskom kostole konala celobratislavská ekumenická bohoslužba slova. Prítomní boli z celej Bratislavy a ako po minulé roky, stretli sa na nej veriaci gréckokatolíckej, baptistickej, metodistickej, reformovanej, evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi.

Slovo života - Február 2016

„Ako keď niekoho teší matka, tak vás budem ja tešiť.“ (Iz 66, 13)

Medzinárodné stretnutie mladých

Určite ste sa už dozvedeli o svetovom stretnutí mládeže na Slovensku, ktoré spoločne organizujú všetky mládežnícke skupiny Hnutia fokoláre.

Všetko dobré do nového roku 2016 s 25. výročím ES!

Rok 2016 je pre ES rokom „striebornej svadby“. Na čo upriamiť pozornosť a čo popriať všetkým, ktorí žijú pre ES? Opýtali sme sa na to Luigina Bruniho, koordinátora projektu.

Syndikovať obsah