„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Zdenka Böhmová

Vo veku nedožitých 88 rokov od nás odišla 9.7.2016 po dlhej a ťažkej chorobe Zdenka Böhmová. Spolu s manželom Karolom boli pri začiatkoch rodiaceho sa Hnutia fokoláre v Bratislave.

Hľadajte plnosť radosti

Týmto pozvaním sa Chiara Lubichová obrátila k tisícom mladých, ktorí sa zišli v Ríme na Genfeste v roku 1995. Silná túžba, ktorá ich povoláva z celého sveta aj dnes na Svetové dni mládeže v znamení milosrdenstva.

Svetové dni mládeže sa blížia

Chýba už len pár dní do začiatku Svetových dní mládeže v Krakove. Na stretnutí s pápežom Františkom sa očakávajú 2 milióny pútnikov. Tiež nové generácie Hnutia fokoláre pracujú v plnom prúde: stretnutie s nimi bude 27. júla na Festivale mládeže.

Časopis Nové mesto, č. 7-8/2016

Ekonomika spoločenstva

Slovo života - Júl 2016

„Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!“ (Ef 4, 32)

Spoločne pre Európu 2016

Mníchov 30. júna - 1. júla 2016
Iniciatíva „Spoločne pre Európu“ je medzinárodná sieť viac ako 300 cirkevných hnutí. Vznikla roku 1999 a jej súčasťou sú evanjelickí kresťania, katolíci, anglikáni, pravoslávni, slobodné cirkvi a nové komunity.

Nová kniha doteraz nepublikovaných textov Chiary Lubichovej o jednote

Vo Vydavateľstve Nové mesto vychádza nová kniha Chiary Lubichovej „Jednota“.

Mariapoli 2016 - ukončenie registrácie


Týmto oznamujeme, že registrácia na Mariapoli v Jasnej bola 7.6.2016 ukončená z dôvodu naplnenia kapacity.
V prípade záujmu je možné zahlásiť sa ako náhradníci na mailovej adrese info-mariapoli-sk@googlegroups.com.

Oslávili sme 25. rokov Ekonomiky spoločenstva

Už 25 rokov pôsobí vo svete projekt Ekonomiky spoločenstva (ES). Vznikol z charizmy jednoty Chiary Lubichovej, ktorého cieľom je, aby vo svete nebolo núdznych, lebo len tak sa naplní sen mnohých: aby svet bol zjednotenejší a bratskejší. Pri príležitosti 25. narodenín ES - prirovnávajúc to k oslavám striebornej svadby, sa konalo viacero stretnutí po celom svete, jedným z nich bolo aj slovensko-české v Marianke pri Bratislave. V Marianke sa na oslave ES stretlo takmer 50 ľudí zo Slovenska, Čiech a Moravy.

Slovo života - Jún 2016

„Žite jeden s druhým v pokoji.“ (Mk 9, 50)

Opustil nás Giorgio Marchetti

Jeden z prvých fokolarínov, Giorgio Marchetti (Fede), odišiel pokojne v noci vo veku 86 rokov. Sprevádzal a formoval stovky mladých na ceste fokoláre.

Dovolenkové Mariapoli – Potoky 2016 /pri Lipanoch/

Návšteva Afriky

Prezidentka Hnutia fokoláre Maria Voce (Emmaus) so spoluprezidentom Jesúsom Moránom sú od 14.mája do 1. júna 2016 na návšteve komunity Hnutia fokoláre v Keni.

Ekonomika spoločenstva VČERA, DNES, ZAJTRA - 25 rokov ES

Výstava Modlitba svetla

Výstava Modlitba svetla

Syndikovať obsah