„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Mariapoli 2016 - ukončenie registrácie


Týmto oznamujeme, že registrácia na Mariapoli v Jasnej bola 7.6.2016 ukončená z dôvodu naplnenia kapacity.
V prípade záujmu je možné zahlásiť sa ako náhradníci na mailovej adrese info-mariapoli-sk@googlegroups.com.

Oslávili sme 25. rokov Ekonomiky spoločenstva

Už 25 rokov pôsobí vo svete projekt Ekonomiky spoločenstva (ES). Vznikol z charizmy jednoty Chiary Lubichovej, ktorého cieľom je, aby vo svete nebolo núdznych, lebo len tak sa naplní sen mnohých: aby svet bol zjednotenejší a bratskejší. Pri príležitosti 25. narodenín ES - prirovnávajúc to k oslavám striebornej svadby, sa konalo viacero stretnutí po celom svete, jedným z nich bolo aj slovensko-české v Marianke pri Bratislave. V Marianke sa na oslave ES stretlo takmer 50 ľudí zo Slovenska, Čiech a Moravy.

Slovo života - Jún 2016

„Žite jeden s druhým v pokoji.“ (Mk 9, 50)

Opustil nás Giorgio Marchetti

Jeden z prvých fokolarínov, Giorgio Marchetti (Fede), odišiel pokojne v noci vo veku 86 rokov. Sprevádzal a formoval stovky mladých na ceste fokoláre.

Dovolenkové Mariapoli – Potoky 2016 /pri Lipanoch/

Návšteva Afriky

Prezidentka Hnutia fokoláre Maria Voce (Emmaus) so spoluprezidentom Jesúsom Moránom sú od 14.mája do 1. júna 2016 na návšteve komunity Hnutia fokoláre v Keni.

Ekonomika spoločenstva VČERA, DNES, ZAJTRA - 25 rokov ES

Výstava Modlitba svetla

Výstava Modlitba svetla

Nová kniha doteraz nepublikovaných textov Chiary Lubichovej o Eucharistii

Vo Vydavateľstve Nové mesto vychádza nová kniha Chiary Lubichovej „Eucharistia“.

On city: Sieť svetla, ktoré osvieti planétu

Medzinárodná konferencia za účasti približne 900 ľudí z celého sveta, zo všetkých kontinentov, rôznych národností, náboženstiev a povolaní. Stretli sa, aby viedli dialóg o výzvach a perspektívach života v meste na svetovej úrovni . Na základe zdieľaných pozitívnych skúseností a projektov hľadajú inšpiráciu ako ďalej žiť mesto a výzvy v ňom.

Časopis Nové mesto, č. 5-6/2016

Odišli z domova

Chiara Lubich: “Zaodieť sa do milosrdenstva”

V mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva, vyhlásenom pápežom Františkom, uverejňujeme jednu myšlienku Chiary z konca päťdesiatych rokov. Pravda ako číre milosrdenstvo.

Slovo života - Máj 2016

„A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh – ich Boh – bude s nimi.“ (Zjv 21, 3)

Pápež František: Premieňať púšť na les

Nečakaná návšteva pápeža vo Villa Borghese v Ríme, kde sa od 22. - 24. apríla konalo stretnutie pod názvom “Mestečká zeme”, ktoré zorganizovalo Hnutie fokoláre v Ríme v spolupráci s Earth Day Italia.

Slovo života - Apríl 2016

„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40)

Syndikovať obsah