„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

V UNESCU po dvadsiatich rokoch: „nanovo vymyslieť mier“

V Paríži, v sídle UNESCO, si 15. novembra pripomenú Chiaru Lubichovú a záväzok Hnutia fokoláre žiť pre mier a svedčiť o mieri.

František Petrík

„Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona.“ (Lk 6, 38)
Program života Františka Petríka, ktorý od nás náhle odišiel 19.októbra 2016.

Časopis Nové mesto, č. 11-12/2016

Deti a technológie

Slovo života - November 2016

„Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“ (Flp 4, 13)

Radosť a záujem o Synodu o mladých

Mladí z Hnutia fokoláre spolu s celým Hnutím ďakujú pápežovi Františkovi za jeho úmysel venovať Synodu v roku 2018 novým generáciám.

Slovenka tvárou kampane pre pápeža

Mladá Slovenka Elena Karasová je tvárou kampane na propagáciu sociálnej náuky Cirkvi s názvom DoCat. (Zdroj: www.postoj.sk)

Nová kniha Myšlienky o milosrdenstve ako poďakovanie za mimoriadny Svätý rok milosrdenstva vo Vydavateľstve Nové mesto

Kniha Myšlienky o milosrdenstve vychádza ako poďakovanie za mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Knižka, hoci malá rozsahom, prináša bohatstvo myšlienok, ktoré sa môžu stať sprievodcom na našej ceste životom.

Slovo života - Október 2016

Odpusť svojmu blížnemu, ak ti uškodil: lebo aj tebe odpustia viny, ak o to poprosíš.“ (Sir 28, 2)

“Ružový butik” za mrežami

V preplnenej ženskej väznici v Pozzuoli (Taliansko) je malý obchodík s mydlami a voňavkami znamením prijatia a ekumenického dialógu. Podporou pre opätovné nájdenie vlastnej dôstojnosti.

Časopis Nové mesto, č. 9-10/2016

Z Krakova do Jasnej a... domov?

Magnificat Matky Terezy z Kalkaty

„Ty robíš to, čo nemôžem robiť ja. Ja robím to, čo nemôžeš robiť ty". To bol zvyčajný pozdrav Matky Terezy z Kalkaty, akým zdravila Chiaru Lubichovú zakaždým, keď ju stretla, a príležitostí bolo veľa.

Slová hovoriace o „jednoduchosti“ ich priateľstva, ktoré, ako povedala Chiara Lubichová, bolo „veľké, dôverné, hlboké".

Takto opísala ich stretnutie koncom mája 1997 v chudobnom dome v Bronxe, v New Yorku, v jednej izbe kláštora Misionárok lásky.

Slovo života - September 2016

„Všetko je vaše. Ale vy ste Kristovi a Kristus Boží.“ (1 Kor 3, 22 – 23)

Vo Vydavateľstve Nové mesto vychádza nová kniha od Albina Lucianiho – Jána Pavla I.

Albino Luciani (Ján Pavol I.): Veľavážení
Listy velikánom minulých čias
Preklad: Rajmund Ondruš, Štefan Kmeť

Mladí, tvorcovia dejín

V Tatrách, na Slovensku, sa po Svetových dňoch mládeže stretlo 600 mladých z Hnutia fokoláre, aby sa prehĺbili vo výzvach, ktoré im odovzdal pápež František.

Slovo života - August 2016

„Len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia.“ (Mt 23, 8)

Syndikovať obsah