„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Slovo života - Október 2016

Odpusť svojmu blížnemu, ak ti uškodil: lebo aj tebe odpustia viny, ak o to poprosíš.“ (Sir 28, 2)

“Ružový butik” za mrežami

V preplnenej ženskej väznici v Pozzuoli (Taliansko) je malý obchodík s mydlami a voňavkami znamením prijatia a ekumenického dialógu. Podporou pre opätovné nájdenie vlastnej dôstojnosti.

Časopis Nové mesto, č. 9-10/2016

Z Krakova do Jasnej a... domov?

Magnificat Matky Terezy z Kalkaty

„Ty robíš to, čo nemôžem robiť ja. Ja robím to, čo nemôžeš robiť ty". To bol zvyčajný pozdrav Matky Terezy z Kalkaty, akým zdravila Chiaru Lubichovú zakaždým, keď ju stretla, a príležitostí bolo veľa.

Slová hovoriace o „jednoduchosti“ ich priateľstva, ktoré, ako povedala Chiara Lubichová, bolo „veľké, dôverné, hlboké".

Takto opísala ich stretnutie koncom mája 1997 v chudobnom dome v Bronxe, v New Yorku, v jednej izbe kláštora Misionárok lásky.

Slovo života - September 2016

„Všetko je vaše. Ale vy ste Kristovi a Kristus Boží.“ (1 Kor 3, 22 – 23)

Vo Vydavateľstve Nové mesto vychádza nová kniha od Albina Lucianiho – Jána Pavla I.

Albino Luciani (Ján Pavol I.): Veľavážení
Listy velikánom minulých čias
Preklad: Rajmund Ondruš, Štefan Kmeť

Mladí, tvorcovia dejín

V Tatrách, na Slovensku, sa po Svetových dňoch mládeže stretlo 600 mladých z Hnutia fokoláre, aby sa prehĺbili vo výzvach, ktoré im odovzdal pápež František.

Slovo života - August 2016

„Len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia.“ (Mt 23, 8)

Zdenka Böhmová

Vo veku nedožitých 88 rokov od nás odišla 9.7.2016 po dlhej a ťažkej chorobe Zdenka Böhmová. Spolu s manželom Karolom boli pri začiatkoch rodiaceho sa Hnutia fokoláre v Bratislave.

Hľadajte plnosť radosti

Týmto pozvaním sa Chiara Lubichová obrátila k tisícom mladých, ktorí sa zišli v Ríme na Genfeste v roku 1995. Silná túžba, ktorá ich povoláva z celého sveta aj dnes na Svetové dni mládeže v znamení milosrdenstva.

Svetové dni mládeže sa blížia

Chýba už len pár dní do začiatku Svetových dní mládeže v Krakove. Na stretnutí s pápežom Františkom sa očakávajú 2 milióny pútnikov. Tiež nové generácie Hnutia fokoláre pracujú v plnom prúde: stretnutie s nimi bude 27. júla na Festivale mládeže.

Časopis Nové mesto, č. 7-8/2016

Ekonomika spoločenstva

Slovo života - Júl 2016

„Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!“ (Ef 4, 32)

Spoločne pre Európu 2016

Mníchov 30. júna - 1. júla 2016
Iniciatíva „Spoločne pre Európu“ je medzinárodná sieť viac ako 300 cirkevných hnutí. Vznikla roku 1999 a jej súčasťou sú evanjelickí kresťania, katolíci, anglikáni, pravoslávni, slobodné cirkvi a nové komunity.

Nová kniha doteraz nepublikovaných textov Chiary Lubichovej o jednote

Vo Vydavateľstve Nové mesto vychádza nová kniha Chiary Lubichovej „Jednota“.

Syndikovať obsah