„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Slovo života - Január 2017

„Lebo nás ženie Kristova láska“ (porov. 2 Kor 5, 14 – 20)

Radostné Vianoce všetkým

"Pán ma poslal hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom“ (Izaiáš, 61)

Vianoce znamenajú “Boh nás miluje”

Myšlienka Chiary Lubichovej publikovaná v časopise Città Nuova v roku 1975.

Slovo života - December 2016

„On príde a spasí vás.“ (Iz 35, 4)

Opustila nás Aletta

Vittoria Salizzoni, jedna z prvých fokolaríniek, známa ako Aletta, nás opustila. Hnutie fokoláre na ňu spomína s vďačnosťou. Prežila život, v ktorom sa nikdy nešetrila.

Maria da Conceição de Araújo Maia

Maria da Conceição de Araújo Maia, vydatá fokolarínka z Portugalska, odišla do nebeskej Mariapoli 11. novembra. Na stretnutí v Castelgandolfe „Spoločne pre Európu“ dostala náhle infarkt. Mala 57 rokov.

Chiara Lubich: Nanovo vynájsť mier

15 november 2016
Pred 20 rokmi bola Chiare Lubichovej udelená cena UNESCO za výchovu k mieru. Túto udalosť si pripomenieme na kongrese, ktorý sa bude konať pod záštitou Unesco a New Humanity.

Maria Voce: Proti „rozkúskovanej Tretej svetovej vojne“ postaviť presadzovanie mieru po kúskoch

Rozhovor s Máriou Voce, prezidentkou Hnutia fokoláre, pri príležitosti stretnutia 15. novembra v sídle UNESCO: 20.výročie udelenia ceny Chiare Lubichovej za jej prínos pre výchovu k mieru.

V UNESCU po dvadsiatich rokoch: „nanovo vymyslieť mier“

V Paríži, v sídle UNESCO, si 15. novembra pripomenú Chiaru Lubichovú a záväzok Hnutia fokoláre žiť pre mier a svedčiť o mieri.

František Petrík

„Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona.“ (Lk 6, 38)
Program života Františka Petríka, ktorý od nás náhle odišiel 19.októbra 2016.

Časopis Nové mesto, č. 11-12/2016

Deti a technológie

Slovo života - November 2016

„Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“ (Flp 4, 13)

Radosť a záujem o Synodu o mladých

Mladí z Hnutia fokoláre spolu s celým Hnutím ďakujú pápežovi Františkovi za jeho úmysel venovať Synodu v roku 2018 novým generáciám.

Slovenka tvárou kampane pre pápeža

Mladá Slovenka Elena Karasová je tvárou kampane na propagáciu sociálnej náuky Cirkvi s názvom DoCat. (Zdroj: www.postoj.sk)

Nová kniha Myšlienky o milosrdenstve ako poďakovanie za mimoriadny Svätý rok milosrdenstva vo Vydavateľstve Nové mesto

Kniha Myšlienky o milosrdenstve vychádza ako poďakovanie za mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Knižka, hoci malá rozsahom, prináša bohatstvo myšlienok, ktoré sa môžu stať sprievodcom na našej ceste životom.

Syndikovať obsah