„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Časopis Nové mesto, č. 1-2 2009

V tomto čísle nájdete:

  • Kto žije prítomnosť / Chiara Lubichová
  • Biskupská synoda o slovách života / Aurelio Molé
  • „Naša" Chiara / Oreste Paliotti
  • K Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov / Terézia Lenczová
  • Sophia - domov pre všetkých / Mária Čalfová
  • O chlapcovi, ktorý sa stratil v čase / Katarína Bohmová

Kliknutím na obálku časopisu si môžete stiahnuť časopis vo formáte PDF

Začiatky hnutia

Nástroj v rukách Umelca

Svedectvo môjho života a viery kráča zarovno so založením a vývojom Hnutia fokoláre. Bola to ojedinelá skúsenosť.

Keď Boh vezme do rúk nejaké stvorenie, aby tak vytvoril v Cirkvi nejaké dielo, vyvolený človek nevie, čo má robiť. Stáva sa nástrojom. Myslím, že toto je môj prípad.

Spiritualita

Aj dnes, rovnako ako počas stáročí,
najmä v okamihoch krízy a epochálnych zvratov,
Duch Svätý prostredníctvom daru svojich chariziem
spôsobuje v Cirkvi zrod nových duchovných prúdov,
ktoré vytvárajú nové hnutia, komunity, rehoľné rodiny.
Ony sú — dalo by sa povedať —,
vtelením jedného slova,
ktoré chce Ježiš zopakovať ľudstvu,
ako liek na choroby čias.

Syndikovať obsah