„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Slovo života na február 2010

„Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu“ (Jn 10,9).

Ježiš sa predstavuje ako ten, kto uskutočňuje Božie prísľuby a očakávania ľudu, ktorého celé dejiny sú poznačené nikdy neodvolanou zmluvou s jeho Bohom. Používa pritom obraz brány. Ten sa podobá inému obrazu, ktorý Ježiš pri objasňovaní tiež používa: „Ja som cesta. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa“ (porov. Jn 14, 6). On je totiž naozaj cestou a otvorenou bránou k Otcovi, k samému Bohu.

Časopis Nové mesto, č. 11-12 2009

V tomto čísle nájdete:
  • Duše Ohňa / Chiara Lubichová
  • Úvodník / Tanino Minuta
  • Muži v službe všetkým / Tonino Gandolfo
  • Mladí budúcnosti / Roberto Catalano
  • Pohľad zameraný dopredu/ Joachim Schwind
  • Máme len jeden život / Aurora Nicosiová
  • Laicizovaný Boh / Vera Araujová
Kliknutím na obálku časopisu si môžete stiahnuť časopis vo formáte PDF

Prezidentka Hnutia fokoláre v Ázii


S požehnaním pápeža Benedikta XVI. a s jeho prianím „hojnosti milostí“, začala Mária Emmaus Voceová, prezidentka Hnutia fokoláre, svoju prvú cestu na ázijský kontinent. „Požehnanie je rozšírené aj na komunity v navštívených krajinách, ktoré sú osobitne drahé pápežovmu srdcu“. Takto sa píše v liste podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Tarcisiom Bertonem.

Slovo života na január 2010

„Boh bude prebývať s nimi; oni budú jeho ľudom“ (porov. Zjv 21, 3).

Od 18. do 25. januára sa na mnohých miestach vo svete slávi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, hoci niekde sa slávi až v období Svätodušných sviatkov. Pri tejto príležitosti zvykla Chiara príslušný biblický text zvolený na daný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov komentovať vo svojom januárovom slove života.

Vianoce 2009

Vianoce, Vianoce.
Koľkokrát sme vás oslavovali s čistou radosťou a s neopakovateľným teplom!
Avšak naše srdcia sú také stvrdnuté chladom sveta,
že sa ti nepodarilo vtlačiť do nich tak ako treba tvoje tajomstvo,
neuveriteľné tajomstvo: Boh nás miluje jedného po druhom a všetkých spolu.
Tvoja láska nás obklopila až do takej miery, že pohla Najsvätejšiu Trojicu,
aby medzi nás poslala Božieho Syna, ktorý sa stal človekom,
aby naša krátka pozemská cesta bola už odteraz ožiarená Svetlom,
ktoré nezapadne a aby sa absurdnosť smrti v tomto živote
premenila na jednoduchý prechod do života, ktorý je plnší a večný!
Nech Vianoce aspoň tento rok povedia nášmu srdcu to,
čo nám chceš povedať.
A my nech sme pripravení počúvať tvoj hlas.

Chiara Lubichová

Svätosť v osemnástich rokoch


CHIARA LUCE BADANOVÁ bude čoskoro blahorečená.

„Práve bol publikovaný oficiálny dekrét podpísaný Benediktom XVI., v ktorom uznáva cestu svätosti, ktorou prešla naša gen Chiara Luce Badanová.
Blíži sa teda blahorečenie Chiary Luce.
Ona, ktorá ako prvá z nášho Hnutia došla k tomuto cieľu, nás povzbudzuje, aby sme verili logike evanjelia, že ak pšeničné zrno padne do zeme a zomrie, prinesie veľa ovocia.

Prierez života Chiary Lubichovej

1920 – Chiara Lubichová sa narodila 22. januára v Tridente (severné Taliansko), krstným menom Silvia. Očarená evanjeliovou radikálnosťou Kláry z Assisi, preberá po nej meno. Je druhou zo štyroch detí. Matka je horlivá kresťanka. Otec kníhtlačiar, socialista. Brat Gino sa pridáva do radov partizánov, neskôr pracuje ako novinár v talianskom denníku L’Unità. V dobe fašizmu ich rodina žije v skromných podmienkach. Na zaistenie svojho štúdia si Chiara už ako dospievajúca privyrába súkromným doučovaním.

December 2009

„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5,16)

Centrum Chiary Lubichovej

Jeho úlohou je zozbierať a zachovať charizmatické bohatstvo, ktoré po sebe nechala zakladateľka Hnutia fokoláre.

Igino Giordani: svätý politik a novinár?

Oficiálne ukončenie diecéznej fázy beatifikačného procesu
Božieho služobníka Igina Giordaniho

V nedeľu 27. septembra 2009
Medzinárodné centrum Hnutia fokoláre – Rocca di Papa
V priamom prenose cez internet o 16.30 (www.focolare.org)

Ponuka vydavateľstva Nové mesto - CD Meditácie Chiary Lubichovej

PONUKA VYDAVATEĽSTVA NOVÉ MESTO
(pripravená v spolupráci s vydavateľstvom Don Bosco)

V júni 2009 vydavateľstvo rozšírilo svoju ponuku duchovnej tvorby o nové médium. Pripravilo audionahrávku titulu Meditácie od Chiary Lubichovej (slovenské knižné vydanie v r. 1996). Na trojalbume nás privíta hlas samotnej Chiary a po krátkom predstavení jej osoby a predkladaného diela sa môžeme započúvať do jej meditácií v podaní známych slovenských hercov: Božidary Turzonovovej, Štefana Bučka, Jána Galloviča a moderátorky Jany Grešnerovej.
CD album je k dispozícii vďaka distribučnej sieti vydavateľstva DON BOSCO, takže je v ponuke vo všetkých predajniach náboženskej literatúry, a tiež prostredníctvom internetových obchodov: www.kumran.sk, www.donbosco.sk a www.martinus.sk.
Veríme, že aj toto nové spracovanie meditácií poslúži na duchovný osoh nám všetkým.

August 2009

„Pretože miloval svojich, čo boli vo svete, miloval ich do krajnosti.“ (Jn 13,1)

Ocenenia udelené Chiare Lubichovej

Od roku 1995 dostala Chiara Lubichová zo strany medzinárodných organizácií, akademických a verejných inštitúcií mnohé ocenenia. V zdôvodneniach sa klade dôraz na jej príspevok pre mier, pre jednotu medzi národmi, náboženstvami a kultúrami. Chiara Lubichová vo svojich vystúpeniach na verejných slávnostiach pri príležitostí odovzdania týchto ocenení prehlbovala rôzne aspekty charizmy jednoty.

Vitajte na našom novom webe!

Sme veľmi radi, že Vás môžeme privítať na našej novej, oficiálnej webovej stránke Hnutia fokoláre na Slovensku.
Táto stránka chce byť dôležitým komunikačným nástrojom pre Vás, i pre všetkých, ktorí Hnutie podporujú, sympatizujú s ním, alebo sa aj aktívne do jeho života zapájajú.

Veríme, že sa Vám bude nový dizajn a obsah stránky páčiť a že aj Vy sami prispejete svojimi návrhmi k jej vylepšeniu.

Dialógy

Cesta dialógu sa črtá ako jediná cesta
na uskutočnenie Ježišovho závetu: „aby všetci boli jedno“,
čiže jeho plánu vytvoriť jednu veľkú ľudskú rodinu nažívajúcu v bratstve.
Hnutie fokoláre sa zrodilo pre ten istý zámer.

Syndikovať obsah