„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Časopis Nové mesto, č. 3-4 2010

V tomto čísle nájdete:

Ante omnia / Chiara Lubichová
Na margo článku V horách ťa unesiem / P. Ladislav Csontos SJ
Pred deväťdesiatimi rokmi / Eli Folonariová
Viac jednoty? Alebo viac rôznosti? / Zuzana Dufincová
Odblesky života / Vera Araujová
Listy z Afriky (2. časť) / Matúš Chuda
Liturgický odev ako rúcho lásky / Katarína Böhmová

Kliknutím na obálku časopisu si môžete stiahnuť časopis vo formáte PDF

CHIARA LUCE BADANOVÁ BUDE VYHLÁSENÁ ZA BLAHOSLAVENÚ

CHIARA LUCE BADANOVÁ
(1971 – 1990)
BUDE VYHLÁSENÁ ZA BLAHOSLAVENÚ

v sobotu 25. septembra 2010
vo svätyni Matky Božej lásky v Ríme

Oznámenie o slávnosti blahorečenia Chiary Badanovej bolo rozšírené z diecézy Acqui nasledovným vyhlásením z 12. 3. 2010:

„Biskup diecézy Acqui, Mons. Pier Giorgio Micchiardi, postuláciou kanonizačnej kauzy oznamuje blahorečenie Božej služobníčky Chiary Badanovej.

UKONČENIE ROKA KŇAZOV

UKONČENIE ROKA KŇAZOV

Kňazi dneška

Boží ľudia – bratia medzi bratmi – proroci nového sveta

Svedectvá a umelecké vystúpenia
Hnutie fokoláre a Hnutie Schönstatt v spolupráci
s Medzinárodnou katolíckou charizmatickou obnovou a inými cirkevnými združeniami

Aula Pavla VI. – Vatikán 9. júna 2010, 16.00 – 19.00 hod.

Kard. Claudio Hummes, Prefekt Kongregácie pre klérus bude predsedať vešperám, ktorými sa program ukončí.

TÝŽDEŇ ZA ZJEDNOTENÝ SVET


Drahí priatelia,
poďte s nami prasknúť mediálnu bublinu zlých vzťahov medzi Maďarmi a Slovákmi. Pokúsme sa vytvoriť most medzi nami, ktorý nás bude viac spájať ako rozdeľovať. Symbolom nášho prepojenia môže byť most Marie Valerie, ktorý spája Štúrovo - Ostrihom a je prospešný pre celú spoločnosť. Buďme teda aj my prospešný...
Neviem či viete, či nie, už onedlho tu opäť bude TÝŽDEŇ ZA ZJEDNOTENÝ SVET

Slovo života na apríl 2010

„Ja som vzkriesenie a život.“ (Jn 11, 25)

Druhé výročie úmrtia Chiary Lubichovej


Pri príležitosti 2. výročia odchodu Chiary Lubichovej, bude slúžená sv. omša v nedeľu 14. marca 2010

v Bratislave o 15.00 hod. v kostole sv. Arnolda Janssena – Verbisti, Bratislava - Petržalka, Krupinská 2. Po sv. omši v priestoroch verbistov pri kostole bude spoločné stretnutie (16.00 - 17.30), na ktorom si pripomenieme Chiarin život.

v Košiciach o 15.00 v Seminárnom kostole. Následne sa uskutoční stretnutie na Teologickej fakulte.

Srdečne Vás pozývame!

Časopis Nové mesto, č. 1-2 2010

V tomto čísle nájdete:

Len jediná myšlienka/ Chiara Lubichová
Prvý rok v úlohe prezidentky/ Paolo Loriga
Len jeden je náš učiteľ/ Milan Mojžiš
Novinár a politik svätcom?/ Aurora Nicosiová
Listy z Afriky/ Matúš Chuda
Náš život môže nasmerovať iných/ Z. a V. Výbošťokovci
Umenie, ktoré ponúka cestu/ Eva Sládečková-Böhmová

Slovo života marec 2010

V živote veľa ráz potrebuješ, aby ti niekto podal pomocnú ruku, no zároveň zisťuješ, že tvoju situáciu nie je schopný rozriešiť nijaký človek! Vtedy sa obráť na Niekoho, kto vie z nemožného spraviť možné. Ten Niekto sa volá Ježiš. Počúvaj, čo ti hovorí:

„Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: ,Prejdi odtiaľto ta!‘ – prejde. A nič vám nebude nemožné.“ (Mt 17, 20)

Slovo života na február 2010

„Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu“ (Jn 10,9).

Ježiš sa predstavuje ako ten, kto uskutočňuje Božie prísľuby a očakávania ľudu, ktorého celé dejiny sú poznačené nikdy neodvolanou zmluvou s jeho Bohom. Používa pritom obraz brány. Ten sa podobá inému obrazu, ktorý Ježiš pri objasňovaní tiež používa: „Ja som cesta. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa“ (porov. Jn 14, 6). On je totiž naozaj cestou a otvorenou bránou k Otcovi, k samému Bohu.

Časopis Nové mesto, č. 11-12 2009

V tomto čísle nájdete:
  • Duše Ohňa / Chiara Lubichová
  • Úvodník / Tanino Minuta
  • Muži v službe všetkým / Tonino Gandolfo
  • Mladí budúcnosti / Roberto Catalano
  • Pohľad zameraný dopredu/ Joachim Schwind
  • Máme len jeden život / Aurora Nicosiová
  • Laicizovaný Boh / Vera Araujová
Kliknutím na obálku časopisu si môžete stiahnuť časopis vo formáte PDF

Prezidentka Hnutia fokoláre v Ázii


S požehnaním pápeža Benedikta XVI. a s jeho prianím „hojnosti milostí“, začala Mária Emmaus Voceová, prezidentka Hnutia fokoláre, svoju prvú cestu na ázijský kontinent. „Požehnanie je rozšírené aj na komunity v navštívených krajinách, ktoré sú osobitne drahé pápežovmu srdcu“. Takto sa píše v liste podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Tarcisiom Bertonem.

Slovo života na január 2010

„Boh bude prebývať s nimi; oni budú jeho ľudom“ (porov. Zjv 21, 3).

Od 18. do 25. januára sa na mnohých miestach vo svete slávi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, hoci niekde sa slávi až v období Svätodušných sviatkov. Pri tejto príležitosti zvykla Chiara príslušný biblický text zvolený na daný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov komentovať vo svojom januárovom slove života.

Vianoce 2009

Vianoce, Vianoce.
Koľkokrát sme vás oslavovali s čistou radosťou a s neopakovateľným teplom!
Avšak naše srdcia sú také stvrdnuté chladom sveta,
že sa ti nepodarilo vtlačiť do nich tak ako treba tvoje tajomstvo,
neuveriteľné tajomstvo: Boh nás miluje jedného po druhom a všetkých spolu.
Tvoja láska nás obklopila až do takej miery, že pohla Najsvätejšiu Trojicu,
aby medzi nás poslala Božieho Syna, ktorý sa stal človekom,
aby naša krátka pozemská cesta bola už odteraz ožiarená Svetlom,
ktoré nezapadne a aby sa absurdnosť smrti v tomto živote
premenila na jednoduchý prechod do života, ktorý je plnší a večný!
Nech Vianoce aspoň tento rok povedia nášmu srdcu to,
čo nám chceš povedať.
A my nech sme pripravení počúvať tvoj hlas.

Chiara Lubichová

Svätosť v osemnástich rokoch


CHIARA LUCE BADANOVÁ bude čoskoro blahorečená.

„Práve bol publikovaný oficiálny dekrét podpísaný Benediktom XVI., v ktorom uznáva cestu svätosti, ktorou prešla naša gen Chiara Luce Badanová.
Blíži sa teda blahorečenie Chiary Luce.
Ona, ktorá ako prvá z nášho Hnutia došla k tomuto cieľu, nás povzbudzuje, aby sme verili logike evanjelia, že ak pšeničné zrno padne do zeme a zomrie, prinesie veľa ovocia.

Syndikovať obsah