„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Igino Giordani: svätý politik a novinár?

Oficiálne ukončenie diecéznej fázy beatifikačného procesu
Božieho služobníka Igina Giordaniho

V nedeľu 27. septembra 2009
Medzinárodné centrum Hnutia fokoláre – Rocca di Papa
V priamom prenose cez internet o 16.30 (www.focolare.org)

Ponuka vydavateľstva Nové mesto - CD Meditácie Chiary Lubichovej

PONUKA VYDAVATEĽSTVA NOVÉ MESTO
(pripravená v spolupráci s vydavateľstvom Don Bosco)

V júni 2009 vydavateľstvo rozšírilo svoju ponuku duchovnej tvorby o nové médium. Pripravilo audionahrávku titulu Meditácie od Chiary Lubichovej (slovenské knižné vydanie v r. 1996). Na trojalbume nás privíta hlas samotnej Chiary a po krátkom predstavení jej osoby a predkladaného diela sa môžeme započúvať do jej meditácií v podaní známych slovenských hercov: Božidary Turzonovovej, Štefana Bučka, Jána Galloviča a moderátorky Jany Grešnerovej.
CD album je k dispozícii vďaka distribučnej sieti vydavateľstva DON BOSCO, takže je v ponuke vo všetkých predajniach náboženskej literatúry, a tiež prostredníctvom internetových obchodov: www.kumran.sk, www.donbosco.sk a www.martinus.sk.
Veríme, že aj toto nové spracovanie meditácií poslúži na duchovný osoh nám všetkým.

August 2009

„Pretože miloval svojich, čo boli vo svete, miloval ich do krajnosti.“ (Jn 13,1)

Ocenenia udelené Chiare Lubichovej

Od roku 1995 dostala Chiara Lubichová zo strany medzinárodných organizácií, akademických a verejných inštitúcií mnohé ocenenia. V zdôvodneniach sa klade dôraz na jej príspevok pre mier, pre jednotu medzi národmi, náboženstvami a kultúrami. Chiara Lubichová vo svojich vystúpeniach na verejných slávnostiach pri príležitostí odovzdania týchto ocenení prehlbovala rôzne aspekty charizmy jednoty.

Vitajte na našom novom webe!

Sme veľmi radi, že Vás môžeme privítať na našej novej, oficiálnej webovej stránke Hnutia fokoláre na Slovensku.
Táto stránka chce byť dôležitým komunikačným nástrojom pre Vás, i pre všetkých, ktorí Hnutie podporujú, sympatizujú s ním, alebo sa aj aktívne do jeho života zapájajú.

Veríme, že sa Vám bude nový dizajn a obsah stránky páčiť a že aj Vy sami prispejete svojimi návrhmi k jej vylepšeniu.

Dialógy

Cesta dialógu sa črtá ako jediná cesta
na uskutočnenie Ježišovho závetu: „aby všetci boli jedno“,
čiže jeho plánu vytvoriť jednu veľkú ľudskú rodinu nažívajúcu v bratstve.
Hnutie fokoláre sa zrodilo pre ten istý zámer.

Časopis Nové mesto, č. 1-2 2009

V tomto čísle nájdete:

  • Kto žije prítomnosť / Chiara Lubichová
  • Biskupská synoda o slovách života / Aurelio Molé
  • „Naša" Chiara / Oreste Paliotti
  • K Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov / Terézia Lenczová
  • Sophia - domov pre všetkých / Mária Čalfová
  • O chlapcovi, ktorý sa stratil v čase / Katarína Bohmová

Kliknutím na obálku časopisu si môžete stiahnuť časopis vo formáte PDF

Začiatky hnutia

Nástroj v rukách Umelca

Svedectvo môjho života a viery kráča zarovno so založením a vývojom Hnutia fokoláre. Bola to ojedinelá skúsenosť.

Keď Boh vezme do rúk nejaké stvorenie, aby tak vytvoril v Cirkvi nejaké dielo, vyvolený človek nevie, čo má robiť. Stáva sa nástrojom. Myslím, že toto je môj prípad.

Spiritualita

Aj dnes, rovnako ako počas stáročí,
najmä v okamihoch krízy a epochálnych zvratov,
Duch Svätý prostredníctvom daru svojich chariziem
spôsobuje v Cirkvi zrod nových duchovných prúdov,
ktoré vytvárajú nové hnutia, komunity, rehoľné rodiny.
Ony sú — dalo by sa povedať —,
vtelením jedného slova,
ktoré chce Ježiš zopakovať ľudstvu,
ako liek na choroby čias.

Syndikovať obsah