„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Slovo života január 2011

Aj tohto roku od 18. do 25. januára sa na mnohých miestach vo svete slávi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, hoci niekde sa slávi až v období svätodušných sviatkov. Pri tejto príležitosti zvykla Chiara príslušný biblický text zvolený na daný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov komentovať vo svojom januárovom Slove života.

Vianoce 2010


Vianočné prianie prezidentky Hnutia fokoláre

Boh nás miloval až tak, že sa stal s nami jedno.
Kiež rozšíri naše srdcia podľa miery svojho srdca, aby nás tak urobil schopných prinášať do sveta novú vlnu lásky a pokoja.
To je moja modlitba a vianočné prianie pre každého.

Maria Voceová (Emmaus)

Slovo života december 2010

„Bohu nič nie je nemožné." (Lk 1, 37) 1

Pri anjelovom zvestovaní na Máriinu otázku: „Ako sa to stane?" (Lk 1, 34) zaznela odpoveď: „Bohu nič nie je nemožné." A na dôkaz toho jej anjel uviedol, že aj Alžbeta počala syna napriek svojej starobe. Mária uverila a stala sa Pánovou Matkou.
Boh je všemohúci. S touto jeho vlastnosťou sa vo Svätom písme stretávame často. Spomína sa, keď sa chce vyjadriť Božia moc, keď žehná, súdi, určuje chod udalostí, alebo keď uskutočňuje svoje zámery.

Slovo života november 2010

„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5, 8)1

Ježiš svoje ohlasovanie začína „rečou na vrchu“. Nad Tiberiadským jazerom, na vŕšku neďaleko Kafarnauma, posediačky, ako to robievali učitelia, zvestuje zástupom blahoslavenstvá. V Starom zákone slovo „blahoslavený“ zaznieva viackrát, a to v zmysle chvály tomu, kto všemožne zachováva Pánove slová.

Slovo života október 2010

„Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ (Mt 22, 39)

Tieto slová sa nachádzajú už v Starom zákone v Knihe Levitikus.2 Ježiš nimi odpovedá na úskočnú otázku a načiera pritom do rozsiahlej prorockej a rabínskej tradície, ktorá skúmala, čo je jednotiacou myšlienkou tóry čiže Božej náuky obsiahnutej v Biblii. Rabbi Hillel, Ježišov vrstovník, sa k tomu vyjadril: „Nebudeš robiť svojmu blížnemu to, čo sám nemáš rád. To je celý zákon. Ostatok je iba vysvetlenie.“3

Pozvánka na medzinárodný kongres adherentov

Pozývame všetkých, ktorí sa chcú prehĺbiť v spiritualite jednoty, na medzinárodný kongres adherentov, ktorý organizuje Hnutie fokoláre v dňoch

5. – 7. novembra 2010 v Castel Gandolfe (Rím)

Informácie:
Dopravu lietadlom do Ríma si každý účastník zabezpečuje sám. Príchod na kongres je 4. novembra večer. Záver kongresu je 7. novembra po obede (obed o 12.00).

Slovo života september 2010

„Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.“ (Mt 18, 22)

Ježiš týmito slovami odpovedá Petrovi, ktorý potom, čo počul z jeho úst veľa čudesných vecí, sa ho opýtal: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ Ježiš mu odvetil: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz!“

CIRKEV MÁ OD SOBOTY NOVÚ BLAHOSLAVENÚ: CHIARA LUCE BADANOVÁ

Príhovor Benedikta XVI. pred modlitbou Anjel Pána:
Drahí priatelia, iba Láska s veľkým „L“ daruje pravé šťastie! Na to poukazuje i ďalší svedok, dievčina, ktorá bolo včera vyhlásená za blahoslavenú tu v Ríme. Hovorím o Chiare Badanovej, talianskom dievčati, narodenom v roku 1971, ktoré postihla smrteľná choroba vo veku necelých 19-tich rokov, ale ktoré bolo pre všetkých lúčom svetla, ako hovorí jej prezývka “Chiara Luce“. Farnosť, diecéza Acqui Terme a Hnutie fokoláre, ku ktorému patrila, dnes oslavuje - a je to sviatok pre všetkých mladých ľudí, ktorí v nej môžu nájsť príklad kresťanskej dôslednosti. Jej posledné slová úplného stotožnenia sa s Božou vôľou boli: „Ciao mama. Buď šťastná, pretože ja som šťastná.“ Vzdajme Bohu chválu, pretože jeho láska je silnejšia než zlo a smrť a ďakujme Panne Márii, ktorá vedie mladých ľudí i cez ťažkosti a utrpenia k tomu, aby si zamilovali Ježiša a objavili krásu života.“

Časopis Nové mesto, č. 3-4 2010

V tomto čísle nájdete:

Ante omnia / Chiara Lubichová
Na margo článku V horách ťa unesiem / P. Ladislav Csontos SJ
Pred deväťdesiatimi rokmi / Eli Folonariová
Viac jednoty? Alebo viac rôznosti? / Zuzana Dufincová
Odblesky života / Vera Araujová
Listy z Afriky (2. časť) / Matúš Chuda
Liturgický odev ako rúcho lásky / Katarína Böhmová

Kliknutím na obálku časopisu si môžete stiahnuť časopis vo formáte PDF

CHIARA LUCE BADANOVÁ BUDE VYHLÁSENÁ ZA BLAHOSLAVENÚ

CHIARA LUCE BADANOVÁ
(1971 – 1990)
BUDE VYHLÁSENÁ ZA BLAHOSLAVENÚ

v sobotu 25. septembra 2010
vo svätyni Matky Božej lásky v Ríme

Oznámenie o slávnosti blahorečenia Chiary Badanovej bolo rozšírené z diecézy Acqui nasledovným vyhlásením z 12. 3. 2010:

„Biskup diecézy Acqui, Mons. Pier Giorgio Micchiardi, postuláciou kanonizačnej kauzy oznamuje blahorečenie Božej služobníčky Chiary Badanovej.

UKONČENIE ROKA KŇAZOV

UKONČENIE ROKA KŇAZOV

Kňazi dneška

Boží ľudia – bratia medzi bratmi – proroci nového sveta

Svedectvá a umelecké vystúpenia
Hnutie fokoláre a Hnutie Schönstatt v spolupráci
s Medzinárodnou katolíckou charizmatickou obnovou a inými cirkevnými združeniami

Aula Pavla VI. – Vatikán 9. júna 2010, 16.00 – 19.00 hod.

Kard. Claudio Hummes, Prefekt Kongregácie pre klérus bude predsedať vešperám, ktorými sa program ukončí.

Syndikovať obsah