„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

10. výročie Chiara na Slovensku


Práve dnes, 12. mája, sa pred 10 rokmi Chiara stretla na Zimnom štadióne v Bratislave so 6000 ľuďmi prevažne zo Slovenska i niektorých iných krajín. Na dni strávené s Chiarou tu na Slovensku máme prekrásne spomienky.
S kýmkoľvek sa stretla, či už to boli biskupi, poslanci, deti, mladí, starí... zanechala v našich srdciach slová nádeje a úcty k našej krajine a predovšetkým nás povzbudila, aby sme posilňovali a prinášali dopredu tie kresťanské hodnoty, ktoré Slovensku patria od pradávna. Vyzvala nás tiež k budovaniu mostov medzi národmi, generáciami a všade, kde je to len možné...
Článok z časopisu Nové mesto, č.5/6 - 2011, ktorý zasielame v prílohe, je venovaný tejto návšteve a umožní nám znova spoločne prežiť tento krásny týždeň.

Radosť a vďaka Hnutia fokoláre za blahorečenie Jána Pavla II.

Život venovaný Bohu a ľuďom

Mária Voceová, prezidentka Hnutia fokoláre, pri príležitosti blahorečenia Jána Pavla II.

Blahorečenie pápeža Jána Pavla II. je už predo dvermi. S celou Cirkvou cítime, že nás preniká pocit nesmiernej radosti a hlbokej vďačnosti. Je to radosť a vďaka za dar, ktorý nám Cirkev dáva uznaním svätosti tohto veľkého pápeža, vyjadrenej jeho životom venovaným a vynaloženým až do posledného okamihu za Boha a ľudí.

Prihláška na Mariapoli 2011

Prihláška na Mariapoli 2011

MEETING za zjednotený svet a blahorečenie Jána Pavla II.

Milí priatelia,
mladí z Hnutia fokoláŕe pozývajú mladých na medzinárodný MEETING za zjednotený svet v Castel Gandolfo (Rím, ITA) a na blahorečenie Jána Pavla II. v Ríme. Prihlasovanie je na www.genportal.sk, termín prihlasovanie stále pokračuje. Viď tiež
http://www.focolare.org/it/news/2011/03/28/meeting-dei-giovani-per-un-mo...

Svetový "time Out"


Každý deň o 12:00 (SEČ +1) , 20.00 v Japonsku, budeme prosiť v okamihu modlitby, ticha alebo rozjímania za Japonsko a všetky miesta postihnuté prírodnými kalamitami alebo vojnami, predovšetkým za tie, na ktoré sa zabúda.

Posolstvo Márie Voceovej pri príležitosti 3. výročia Chiarinho odchodu.

Prezidentka hnutia fokoláre sa obracia so svojím pozdravom ku všetkým, ktorí sa v týchto dňoch zúčastňujú na rôznych spomienkových stretnutiach pre Chiaru Lubichovú.

"Drahí všetci, srdečný pozdrav všetkým, osobitne občianskym a náboženským osobnostiam, ktorí sa spolu s vami zúčastňujú na slávnostiach pri príležitosti 3. výročia Chiarinho odchodu do neba.

3. výročie odchodu Chiary do večnosti

Cesta Emmaus a Giancarla Falettiho do Svätej zeme (11. - 20. február 2011)

„Moja dôvera je zakorenená predovšetkým v Ježišovi, ktorý práve v tejto krajine dal život za to, aby „boli všetci jedno“ – prehlásila Maria Voce. Kto verí v Neho, nemôže sa neangažovať zo všetkých síl za uskutočnenie univerzálneho bratstva, za jednotu ľudskej rodiny. A toto je úloha nášho Hnutia i mnohých iných.“

V programe bolo mnoho oficiálnych stretnutí. Priblížime vám aspoň niektoré z nich.

Igino Giordani - naivná postava talianskych dejín?

Článok o Iginovi Giordanim – Focovi, spoluzakladateľovi Hnutia fokoláre. V súčasnosti prebieha proces jeho blahorečenia. V článku sa nachádzajú niektoré texty týkajúce sa Igina Giordaniho, ktoré pravdepodobne v slovenčine doteraz neboli publikované.

BERBERICH, Dominik. Igino Giordani - naivná postava talianskych dejín? In Človek a spoločnosť [online]. 2010, ročník 13, číslo 4/2010 [cit. 2011-02-11].
Dostupné na internete: http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2010/4/5900/. ISSN 1335-3608.

Pozvánka na stretnutie sveta pedagogiky

Srdečne Vás pozývame na stretnutie učiteľov, profesorov, študentov, rodičov, katechétov a pracovníkov z oblasti výchovy, ktoré organizuje sekcia pedagogiky hnutia Hnutie fokoláre - Nové ľudstvo - .

Stretnutie sa uskutoční 19. marca 2011 v Žiline

Miesto: Gymnázium sv. Františka z Assisi, J.M. Hurbana 44, Žilina

Čas stretnutia: 9.30 - 17.00

Hlavná téma stretnutia: Výchova ako skutok lásky

V programe ponúkame taktiež skúsenosti a informácie o vývoji v tejto oblasti.

Veľmi sa tešíme na spoločné stretnutie!

Publikácia novej webovej stránky Hnutia fokoláre

Bola pripravená nová oficiálna stránka medzinárodného Hnutia fokoláre: www.focolare.org.
Na tomto projekte pracovali viacerí viac ako rok.
Obsahuje niekoľko noviniek: „Fokoláre vo svete“, so stránkami pre všetky krajiny; prepojenie na viaceré iné stánky Diela; vstup do tematických kanálov. Otvorili sme tiež vstupy na Facebook a na Twitter pre komunikáciu so spoločenskými médiami. Ostatné novinky necháme objaviť vám...
Nakoľko ide o medzinárodnú stránku, môžte si zvoliť jazyk, v ktorom ju chcete navštíviť: taliansky, anglický, nemecký, španielsky, portugalský a ázijské jazyky.

Pozvánka na stretnutia s P. Amedeom

Syndikovať obsah