„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Nová kniha vo Vydavateľstve Nové mesto v edícii Rodina

Salvatore Ventriglia
Červené kontrolky
Čomu sa vyhnúť v manželskom živote

Ekumenický týždeň 2017

„Kráčajúc spolu – kresťania na ceste k jednote“

Ekumenický týždeň pod záštitou Fokoláre v dňoch 9.-13. mája v Castelgandolfe (Rím), za účasti asi 700 kresťanov zo 70 cirkví a cirkevných spoločenstiev.

Zomrel Marco Tecilla, prvý fokolarín

8. mája 2017 vo veku 91 rokov odišiel Marco Tecilla, prvý fokolarín, ktorý v Tridente, v začiatkoch Hnutia, ako prvý nasledoval Chiaru vo voľbe Boha na ceste života vo fokoláre.

Časopis Nové mesto, č. 5-6/2017

Veľkí kňazi v službe spirituality jednoty

Slovo života - Máj 2017

„Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 20)

Zmysel bolesti

Centrum pre dialóg s ľuďmi bez náboženského presvedčenia patriace pod Hnutie fokoláre usporiadalo v dňoch 23.3. – 26.3.2017 v Castel Gandolfe (Rím) konferenciu pod názvom Zmysel bolesti.

Radosť Zmŕtvychvstalého

Myšlienky Chiary Lubichovej o Veľkej noci

Najvyššie pápežské vyznamenanie pre Oľgu Čechovú

Na základe žiadosti žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa udelil Svätý Otec František 23. januára 2017 vyznamenanie Pro Ecclesia et Pontifice Mudr. Oľge Čechovej za pomoc pri obnove a rozvoji duchovného života. Otec biskup vyznamenanie odovzdal na Kvetnú nedeľu 9. apríla 2017 počas svätej omše v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline, ktorú slávil so zástupcami mladých ľudí z celej diecézy.

Slovo života – apríl 2017

„Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva“ (Lk 24, 29)

Chiara Lubichová a rodina -Family HightLights

Pre našu rodinu slovo „Loppiano“ prinesie vždy úsmev na tvári a pohladenie na duši. Keď sme sa pred 20 rokmi rozhodli presťahovať so 4 malými deťmi do Loppiana na školu rodín Loreto, cítili sme, že sme ako hospodár, ktorý predá všetko, čo má , aby kúpil pole, kde našiel poklad.

Kar­di­nál Mi­lo­slav Vlk ode­šel k Tomu, kte­ré­ho nej­ví­ce mi­lo­val

Zprá­va o od­cho­du na­še­ho mi­lo­va­né­ho kar­di­ná­la Mi­lo­sla­va 18. břez­na 2017 oběh­la už celý svět. Jak víte, moh­li jsme mu den­ně při­ná­šet eu­cha­ris­tii a také ho ujiš­ťo­vat o va­šich mod­lit­bách a obě­tech. Vní­mal tuto mod­li­teb­ní pod­po­ru až do po­sled­ní­ho dne.

Nová kniha doteraz nepublikovaných textov Chiary Lubichovej o tajomstve Ježišovej opustenosti

Vo Vydavateľstve Nové mesto vychádza nová kniha Chiary Lubichovej „Ježiš Opustený“, ktorá nás môže sprevádzať nielen počas pôstneho obdobia.

Chiara Lubichová: Ježiš Opustený
Zostavil Hubertus Blaumeiser
Preklad Katarína Jančišinová, Zora Kuchárska

Ježiš, ktorý sa cíti na kríži opustený nielen ľuďmi, ale aj svojím nebeským Otcom, je priepastným tajomstvom, čo naznačuje rozprávanie Markovho a Matúšovho evanjelia. Ide o takú neslýchanú skutočnosť, že kresťanstvo po stáročia radšej upriamovalo pozornosť na iné aspekty Ježišovho utrpenia.

Chiara Lubich: “Rodina je budúcnosť”

Pri príležitosti osláv 50. výročia Nových rodín a 9. výročia odchodu Chiary Lubichovej, ktoré sa budú konať v Loppiane 10.- 12. marca, prinášame niekoľko myšlienok z príhovoru zakladateľky fokoláre v Luzerne (Švajčiarsko) v roku 1999.

Časopis Nové mesto, č. 3-4/2017

Nová nádej, nová radosť a nové odhodlanie

Slovo života – marec 2017

„Zmierte sa s Bohom!“ (2 Kor 5, 20)

Syndikovať obsah