„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Slovo života - Apríl 2012

„Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal“1 (Jn 15, 3)

Myslím, že srdcia učeníkov určite poskočili, keď počuli od Ježiša tieto povzbudivé, jasné slová.
Aké by to bolo nádherné, keby ich Ježiš mohol adresovať aj nám!
Aby sme boli týchto slov hodní, usilujme sa im porozumieť.
Ježiš tesne predtým vyrozprával známe podobenstvo o viniči a ratolestiach. On je pravý vinič a Otec je vinohradník, ktorý odrezáva neplodné ratolesti a každú, ktorá prináša ovocie, očistí, aby prinášala ešte viac ovocia.

2% z daní pre Genfest 2012

Milí priatelia a daňoví poplatníci,

Občianske združenie Nové ľudstvo tento rok z príspevkov daní podporí podujatie Genfest 2012: „Postavme mosty“, ktoré sa bude konať v Budapešti. Zúčastní sa ho viac ako 12 000 mladých ľudí z celého sveta a 700 mladých zo Slovenska.

Mons. Karel Pilík

Prvý aprílový deň si pripomíname 5 rokov od zavŕšenia pozemskej púte Mons. Karla Pilíka.

Paľko Ferko - život prežitý naplno

Posledný marcový deň si pripomíname dva roky, odkedy zavŕšil svoju svätú cestu prvý ženatý fokolarín zo Slovenska, Pavol Ferko, zvaný Paľko. Mal 83 rokov.

Život prežitý naplno

Natalia Dallapiccola – Z Tridentu až do neba bola stále prvá, ktorá nasledovala Chiaru.

Krížová cesta 2012: V centre je rodina

Svätý otec Benedikt XVI. požiadal Annu Mariu a Danila Zanzucchiovcov, aby pripravili Krížovú cestu na Veľký piatok. Je to prvýkrát, čo texty k štrnástim zastaveniam pripraví manželský pár.

Univerzitný inštitút Sofia, Open day 2012

„V súčasnej dobe sa kultúrna, ekonomická a sociálna kríza dotýka aj univerzít. Čo vás inšpirovalo začať tento projekt a čo nové prináša Sophia?“ S touto otázkou sa obracia Giorgia, Talianka, ktorá zastupuje študentov, na predsedu Univerzitného inštitútu Sophia (UIS), teológa Piera Codu. Je to otázka, ktorú si kladú mnohí študenti ako aj budúci prváci, ktorí sú prítomní v Loppiane alebo sú pripojení prostredníctvom internetu na prvý UIS Open Day, ktorý sa konal 1. marca.

Boh má riešenia i pre časy krízy


Kresťania z rôznych cirkví v Európe sa spájajú, aby vyjadrili svoju zodpovednosť za budúcnosť Európy. Medzinárodný tím iniciatívy Spoločne pre Európu zorganizoval tretie spoločné stretnutie, ktoré sa bude konať 12. mája 2012 v budove Európskeho parlamentu v Bruseli. „Vy ste ľudia, čo prinášajú nádej“, takto zdôvodnilo vedenie EP uvoľnenie priestorov EP pre toto stretnutie. Zástupcovia kresťanských hnutí z rôznych cirkví tam chcú predstaviť konkrétne riešenia pre 6 oblastí života v Európe vytýčených na predchádzajúcom stretnutí v roku 2007.

Pozývame Vás na stretnutie

Pri príležitosti 4. výročia odchodu Chiary Lubichovej Vás pozývame 18. marca o 15h na stretnutie v Košiciach (na Teologickej fakulte) a Bratislave (u "Verbistov" v Petržalke).

14. marec 2012: Charizma jednoty a mladí

Posolstvo prezidentky fokoláre Márie Voce pri príležitosti 4. výročia odchodu Chiary Lubichovej z tejto zeme.

Večer venovaný blahoslavenej Chiare Luce

Mladí z Hnutia fokoláre Vás pozývajú na večer venovaný blahoslavenej Chiare Luce Badano. Večer sa uskutoční 19. marca o 19h v UPC Mlynská Dolina (Bratislava).

Slovo života - Marec 2012

„Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života“ (Jn 6, 68). 1

Ježiš hovorieval zástupom, ktoré išli za ním, o Božom kráľovstve (porov. Lk 9, 11). Používal pritom jednoduché výrazy a podobenstvá prevzaté z každodenného života, no napriek tomu jeho slová strhávali. Jeho učenie na ľudí veľmi pôsobilo, lebo ich učil ako ten, čo má moc, nie ako zákonníci (porov. Mt 7, 29). Dokonca stráže, čo mali Ježiša zatknúť, na otázku najvyšších kňazov a farizejov, prečo neposlúchli rozkazy, odpovedali: „Nikdy tak človek nehovoril“ (Jn 7, 46).

Aké logo chceme pre Hnutie fokoláre?

Hnutie fokoláre vyhlásilo konkurz na vytvorenie svojho loga, do ktorého sa môžu prihlásiť aj firmy. Všetky návrhy na logo sa môžu posielať do 30. mája 2012. V prílohe sú uvedené podmienky konkurzu (taliansky a anglicky) a taktiež zloženie poroty (anglicky).

Maria Voce v Alžírsku: „ako doma“

Prezidentka Hnutia fokoláre navštívila v dňoch 9. – 14. februára 2012 komunitu v Alžírsku.

„Príchod Marie Voce bol pre nás ako osviežujúci dáždik, teraz tu všetko rozkvitne." Povedal to jeden mladý Alžírčan, ktorý niekoľkými slovami zhrnul návštevu prezidentky Hnutia fokoláre u alžírčanov, ktorí zdieľajú ducha Hnutia.

Syndikovať obsah