„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Večer venovaný blahoslavenej Chiare Luce

Mladí z Hnutia fokoláre Vás pozývajú na večer venovaný blahoslavenej Chiare Luce Badano. Večer sa uskutoční 19. marca o 19h v UPC Mlynská Dolina (Bratislava).

Slovo života - Marec 2012

„Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života“ (Jn 6, 68). 1

Ježiš hovorieval zástupom, ktoré išli za ním, o Božom kráľovstve (porov. Lk 9, 11). Používal pritom jednoduché výrazy a podobenstvá prevzaté z každodenného života, no napriek tomu jeho slová strhávali. Jeho učenie na ľudí veľmi pôsobilo, lebo ich učil ako ten, čo má moc, nie ako zákonníci (porov. Mt 7, 29). Dokonca stráže, čo mali Ježiša zatknúť, na otázku najvyšších kňazov a farizejov, prečo neposlúchli rozkazy, odpovedali: „Nikdy tak človek nehovoril“ (Jn 7, 46).

Aké logo chceme pre Hnutie fokoláre?

Hnutie fokoláre vyhlásilo konkurz na vytvorenie svojho loga, do ktorého sa môžu prihlásiť aj firmy. Všetky návrhy na logo sa môžu posielať do 30. mája 2012. V prílohe sú uvedené podmienky konkurzu (taliansky a anglicky) a taktiež zloženie poroty (anglicky).

Maria Voce v Alžírsku: „ako doma“

Prezidentka Hnutia fokoláre navštívila v dňoch 9. – 14. februára 2012 komunitu v Alžírsku.

„Príchod Marie Voce bol pre nás ako osviežujúci dáždik, teraz tu všetko rozkvitne." Povedal to jeden mladý Alžírčan, ktorý niekoľkými slovami zhrnul návštevu prezidentky Hnutia fokoláre u alžírčanov, ktorí zdieľajú ducha Hnutia.

Slovo života - Február 2012

„Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15)

V Markovom evanjeliu sa takto začína Ježišovo posolstvo svetu, jeho zvesť o spáse: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“
Ježišovým príchodom sa začínajú nové časy, časy milosti a spásy. Jeho prvé slová sú výzvou prijať túto závažnú správu, veď ide o samo Božie kráľovstvo, ktoré on ponúka každému a ktoré je blízke každému človeku.

Ekumenizmus v Košiciach

Kardinál Miloslav Vlk bol pozvaný svojimi priateľmi z východného Slovenska, aby sa zúčastnil zahájenia ekumenického týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Pravidelne sa s nimi stretával už v časoch komunizmu, predovšetkým v Tatrách na rôznych chatách.

Genfest 2012 : Postavme mosty

Genfest je celosvetovým stretnutím mládeže, ktorú spája túžba po svete bez bariér a rozdielov. Tento rok sa uskutoční už po 10-krát pod heslom Postavme mosty. Tisícky mladých ľudí tentoraz prichýli Budapešť, známa aj ako mesto mostov.

Slovo života január 2012

Aj tohto roku od 18. do 25. januára sa na mnohých miestach vo svete slávi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, hoci niekde sa slávi až v období svätodušných sviatkov. Tohto roku biblický verš na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov pochádza z listu apoštola Pavla Korinťanom: „Všetci sa premeníme víťazstvom nášho Pána Ježiša Krista“ (1 Kor 15, 51 – 58).
Ako Slovo života vám ponúkame text Chiary Lubichovej napísaný ako komentár k Listu Kolosanom, ktorý sa nám zdá v súlade s vybraným veršom.

Radostné Vianoce 2011

Vianočné prianie od Hnutia fokoláre slovami prezidentky Márie Voceovej

«Úprimné blahoželania tým, ktorí žijú pre to, aby sa ľudstvo stalo skutočnou rodinou! Nech je žité Slovo jasnou hviezdou, ktorá nám zvestuje Ježiša a pozýva nás na stretnutie s Ním medzi nami, aby sme prežívali stále Vianoce».
Mária Voceová (Emmaus)

Tereza z Kalkaty a Chiara Lubichová: v službe života.

Dve ženy v službe života: v duchu tohto hesla sa konala 10. decembra v Campidoglio v Ríme ceremónia, pri ktorej bola európska cena za život „Matky Terezy z Kalkaty“ udelená in memoriam Chiare Lubichovej.
Cenu prevzala súčasná prezidentka Hnutia fokoláre Maria Voce z rúk kardinála Ennia Antonelliho, predsedu Pápežskej rady pre rodinu.

Nová aplikácia pre “Slovo na deň”


Myšlienka na každý deň, kratšia ako ”tweet” (krátka textová správa), ktorá nás povoláva k “návratu do prítomnosti” rôznymi vyjadreniami. Od dnešného dňa sa môže tiež použiť aj ako možnosť pre smartphon.
Passaparola k nám príde priamo cez novú aplikáciu, ktorú je možné stiahnuť zadarmo na tejto adrese: http://itunes.apple.com/it/app/passa-parola/id478614030?mt=8

Slovo života na december 2011

„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ (Lk 3, 4)1
Všimnite si, aké nové Slovo života máme žiť v tomto adventnom čase! Evanjelista Lukáš ho preberá od Izaiáša, proroka útechy, a prví kresťania tento text vzťahovali na Ježišovho predchodcu Jána Krstiteľa.
V tomto predvianočnom čase nás Cirkev upozorňuje na tohto Ježišovho predchodcu a vyzýva nás, aby sme sa radovali, lebo Ján Krstiteľ je ako posol, ktorý zvestuje príchod Kráľa. Ten totiž práve prichádza. Blíži sa čas, v ktorom Boh splní svoje prisľúbenia, odpustí hriechy a daruje spásu.

Chiara Lubichová: Áno človeka Bohu

„Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.“ Prítomnosť tohto vzývania v modlitbe Otče náš, modlitbe par excellence, a fakt, že kresťan sa musí takto modliť, vypovedajú o najvyššej hodnote tejto „vôle“, o jej súvislosti s Božím kráľovstvom, ktoré sa zavŕši len vtedy, ak sa táto vôľa bude konať na zemi, ako aj v nebi.

Knihu je možné objednať vo Vydavateľstve Nové mesto alebo emailom na adrese: knihy@nm.sk

Syndikovať obsah