„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Guatemala: stretnutie rôznych hnutí

Zodpovední za cirkevné hnutia sa stretli v Centre Mariapoli v hlavnom meste Guatemaly v sobotu 24. marca 2012. "Charizmy vedia rozoznať iné charizmy," hovorí Maria Voce.

Návšteva v Strednej Amerike – kultúra dôvery

V oblasti, ktorá môže pôsobiť ako miesto neistoty si evanjelium vyžaduje, aby sme vzhliadali na druhého bez nedôvery. Od Michele Zanzucchi

Vzdelávacie stredisko “Fiore”

V guatemalskej škole Hnutia fokoláre sa učia, že pre vývoj človeka je dôležité, aby už od detstva sa pristupovalo k niekomu, kto je odlišný, s úctou a záujmom.

Guatemala: cesta farieb

Maria Voce a Giancarlo Faletti zahájili 20. marca 2012 cestu do krajín Latinskej Ameriky návštevou stredoamerických štátov.

Cesta Marie Voce a Giancarla Falettiho do Guatemaly, Mexika, Kolumbie a Argentíny

Maria Voce a Giancarlo Faletti navštívia v dňoch 20. marca – 25. apríla 2012 spoločenstvá Hnutia fokoláre v španielsky hovoriacej časti Latinskej Ameriky.

Slovo života - Apríl 2012

„Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal“1 (Jn 15, 3)

Myslím, že srdcia učeníkov určite poskočili, keď počuli od Ježiša tieto povzbudivé, jasné slová.
Aké by to bolo nádherné, keby ich Ježiš mohol adresovať aj nám!
Aby sme boli týchto slov hodní, usilujme sa im porozumieť.
Ježiš tesne predtým vyrozprával známe podobenstvo o viniči a ratolestiach. On je pravý vinič a Otec je vinohradník, ktorý odrezáva neplodné ratolesti a každú, ktorá prináša ovocie, očistí, aby prinášala ešte viac ovocia.

2% z daní pre Genfest 2012

Milí priatelia a daňoví poplatníci,

Občianske združenie Nové ľudstvo tento rok z príspevkov daní podporí podujatie Genfest 2012: „Postavme mosty“, ktoré sa bude konať v Budapešti. Zúčastní sa ho viac ako 12 000 mladých ľudí z celého sveta a 700 mladých zo Slovenska.

Mons. Karel Pilík

Prvý aprílový deň si pripomíname 5 rokov od zavŕšenia pozemskej púte Mons. Karla Pilíka.

Paľko Ferko - život prežitý naplno

Posledný marcový deň si pripomíname dva roky, odkedy zavŕšil svoju svätú cestu prvý ženatý fokolarín zo Slovenska, Pavol Ferko, zvaný Paľko. Mal 83 rokov.

Život prežitý naplno

Natalia Dallapiccola – Z Tridentu až do neba bola stále prvá, ktorá nasledovala Chiaru.

Krížová cesta 2012: V centre je rodina

Svätý otec Benedikt XVI. požiadal Annu Mariu a Danila Zanzucchiovcov, aby pripravili Krížovú cestu na Veľký piatok. Je to prvýkrát, čo texty k štrnástim zastaveniam pripraví manželský pár.

Univerzitný inštitút Sofia, Open day 2012

„V súčasnej dobe sa kultúrna, ekonomická a sociálna kríza dotýka aj univerzít. Čo vás inšpirovalo začať tento projekt a čo nové prináša Sophia?“ S touto otázkou sa obracia Giorgia, Talianka, ktorá zastupuje študentov, na predsedu Univerzitného inštitútu Sophia (UIS), teológa Piera Codu. Je to otázka, ktorú si kladú mnohí študenti ako aj budúci prváci, ktorí sú prítomní v Loppiane alebo sú pripojení prostredníctvom internetu na prvý UIS Open Day, ktorý sa konal 1. marca.

Boh má riešenia i pre časy krízy


Kresťania z rôznych cirkví v Európe sa spájajú, aby vyjadrili svoju zodpovednosť za budúcnosť Európy. Medzinárodný tím iniciatívy Spoločne pre Európu zorganizoval tretie spoločné stretnutie, ktoré sa bude konať 12. mája 2012 v budove Európskeho parlamentu v Bruseli. „Vy ste ľudia, čo prinášajú nádej“, takto zdôvodnilo vedenie EP uvoľnenie priestorov EP pre toto stretnutie. Zástupcovia kresťanských hnutí z rôznych cirkví tam chcú predstaviť konkrétne riešenia pre 6 oblastí života v Európe vytýčených na predchádzajúcom stretnutí v roku 2007.

Pozývame Vás na stretnutie

Pri príležitosti 4. výročia odchodu Chiary Lubichovej Vás pozývame 18. marca o 15h na stretnutie v Košiciach (na Teologickej fakulte) a Bratislave (u "Verbistov" v Petržalke).

14. marec 2012: Charizma jednoty a mladí

Posolstvo prezidentky fokoláre Márie Voce pri príležitosti 4. výročia odchodu Chiary Lubichovej z tejto zeme.

Syndikovať obsah