„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Írsko - jednota napriek všetkému

V období očisťovania a znovuzrodenia bol do Írska situovaný 50. medzinárodný eucharistický kongres (10. – 17. júna 2012), na ktorý boli pozvaní tiež Mária Voce so spoluprezidentom Giancarlom Falettim.

Rodina a spoločnosť: čas práce a slávenia

Medzi stretnutiami, ktoré tvorili VII. svetové stretnutie rodín v Miláne, malo mimoriadny význam stretnutie pod názvom „Festival svedectiev“. Uskutočnilo sa formou dialógu medzi pápežom Benediktom XVI. a rodinami z celého sveta. Prinášame skúsenosť rodiny Rerrie zo Spojených štátov amerických.

Slovo života - Jún 2012

„Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka.“ (Jn 6, 27)

Potom, čo Ježiš nasýtil zástup rozmnožením chleba pri Tiberiadskom jazere, potajomky sa preplavil na druhý breh do Kafarnauma, aby sa utiahol pred davom, ktorý ho chcel urobiť kráľom.
Mnohí sa aj napriek tomu rozhodli hľadať ho a aj ho našli. Avšak ich nadšenie, za ktorým sa skrýval bočný záujem, Ježiš neprijal. Nasýtili sa zázračným chlebom, no zostali len pri čisto materiálnej výhode a nepochopili hlboký význam tohto pokrmu, ktorý poukazuje na to, že Ježiša poslal Boh, aby svetu daroval pravý život. V Ježišovi videli len divotvorcu, pozemského mesiáša schopného zaobstarať pre nich dostatok jedla za dobrú cenu.

Po stopách Ježiša

Navštíviť miesta, kde žil Ježiš, je určite tajným snom každého kresťana. Ale často sa zdá byť dosť ďalekým a neuskutočniteľným.

V novembri minulého roku sme dostali ponuku ísť do Svätej Zeme spoločne, ako členovia Diela Máriinho, aby sme priniesli Ježiša tam, kde žil. Pre 53 ľudí sa tento sen stal skutočnosťou a 1. mája 2012 sme odleteli do Tel Avivu.

"Towards a Bridging Economy"


Pozývame mladých študentov, podnikateľov a odborných pracovníkov v oblasti ekonomiky na letnú školu Ekonomiky spoločenstva pri Lisabone (11. - 15. septembra). Hlavní lektori a garanti programu sú Luigino Bruni (Istituto Universitario Sophia a Università degli Studi di Milano-Bicocca - Taliansko), Luca Crivelli (Università della Svizzera italiana di Lugano – Švajčiarsko), Teresa Ganzon (Bangko Kabayan – Batangas, Filipíny), Américo Mendes (Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do Porto - Portugalsko) a John Mundell (Mundell & Associates, Indianapolis - USA). Komunikačným jazykom bude angličtina.

Spoločne pre Európu


Kresťania z rôznych cirkví v Európe sa spájajú, aby vyjadrili svoju zodpovednosť za budúcnosť Európy. Medzinárodný tím iniciatívy Spoločne pre Európu zorganizoval tretie spoločné stretnutie, ktoré sa bude konať 12. mája 2012 v budove Európskeho parlamentu v Bruseli. „Vy ste ľudia, čo prinášajú nádej“, takto zdôvodnilo vedenie EP uvoľnenie priestorov EP pre toto stretnutie. Zástupcovia kresťanských hnutí z rôznych cirkví tam chcú predstaviť konkrétne riešenia pre 6 oblastí života v Európe vytýčených na predchádzajúcom stretnutí v roku 2007.

Slovo života - Máj 2012

„Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!“ (Lk 12, 49)

V Starom zákone oheň symbolizuje Božie slovo vyslovené prorokom, ale aj Boží súd, ktorý očisťuje Boží ľud, keď ním tento oheň preniká.
Tak je to i s Ježišovým slovom. Buduje, no zároveň rúca to, čo nie je pevné, čo musí padnúť, čo je daromné, takže ostane stáť iba pravda.
Ján Krstiteľ o Ježišovi povedal: „On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom“ (Lk 3, 16). Predpovedal tým kresťanský krst, ktorý sa začal v deň Turíc vyliatím Ducha Svätého a objavením sa ohnivých jazykov (porov. Sk 2, 3).

Ježišovým poslaním je teda vrhnúť na zem oheň, zoslať Ducha Svätého s jeho obnovujúcou a očisťujúcou silou.

TÝŽDEŇ ZA ZJEDNOTENÝ SVET - ZAČIATOK ROKA GENFESTU 2012

Drahí priatelia,

ako iste viete, 1. mája začína rok Genfestu, ktorý sa tento rok spája s otvorením Týždňa za zjednotený svet 2012.
Počas tohto týždňa sa mladí z celého sveta povzbudzujú v budovaní zjednoteného sveta. Prezentujú rôzne aktivity, ktoré reflektujú momentálne potreby v krajine a hľadajú cestu vzájomného dialógu.

Slovenskí mladí sa v tento deň spoločne stretnú pri rôznych oddychových a športových aktivitách, ktoré sa budú niesť v duchu motta Genfestu 2012 „Let´s Bridge“.

Pozvánka na koncert o blahoslavenej Chiare Luce Badanovej

Milí priatelia,

radi by sme vás pozvali na koncert venovaný blahoslavenej Chiare Luce Badanovej, ktorý sa uskutoční v Košiciach 23.4. (pondelok) v seminárnom kostole na Hlavnej ulici. Koncert pripravil katedrálny zbor z Banskej Bystrice, ktorým chce všetkým priblížiť život tejto "svätej v rifliach". Spievať budú už počas mládežníckej sv. omše o 19:00 a po nej bude pokračovať program v kostole. Všetci ste srdečne vítaní!

Guatemala: stretnutie rôznych hnutí

Zodpovední za cirkevné hnutia sa stretli v Centre Mariapoli v hlavnom meste Guatemaly v sobotu 24. marca 2012. "Charizmy vedia rozoznať iné charizmy," hovorí Maria Voce.

Návšteva v Strednej Amerike – kultúra dôvery

V oblasti, ktorá môže pôsobiť ako miesto neistoty si evanjelium vyžaduje, aby sme vzhliadali na druhého bez nedôvery. Od Michele Zanzucchi

Vzdelávacie stredisko “Fiore”

V guatemalskej škole Hnutia fokoláre sa učia, že pre vývoj človeka je dôležité, aby už od detstva sa pristupovalo k niekomu, kto je odlišný, s úctou a záujmom.

Guatemala: cesta farieb

Maria Voce a Giancarlo Faletti zahájili 20. marca 2012 cestu do krajín Latinskej Ameriky návštevou stredoamerických štátov.

Cesta Marie Voce a Giancarla Falettiho do Guatemaly, Mexika, Kolumbie a Argentíny

Maria Voce a Giancarlo Faletti navštívia v dňoch 20. marca – 25. apríla 2012 spoločenstvá Hnutia fokoláre v španielsky hovoriacej časti Latinskej Ameriky.

Syndikovať obsah