„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Mária Hrochová - nadšená pre Boha

14. augusta si pripomíname odchod do neba jednej z prvých volontáriek na Slovensku, Márie Hrochovej.

V čom spočíva krása Chiary

Evanjeliová skúsenosť Chiary Lubichovej a prvých fokolaríniek očarila politika Giordaniho do tej miery, že spolu s týmto malým “húfom” sa vydal po novej ceste svätosti. Predkladáme niekoľko doposiaľ nezverejnených myšlienok, v ktorých Giordani popisuje osobu Chiary.

Jožko Petrek, slovenský fokolarín

Dňa 9. augusta si pripomíname odchod Jožka Petreka, jedného z prvých slovenských fokolarínov, do Nebeského mariapoli.

Dovidenia, páter Novo...

Medzi prvými rehoľníkmi, ktorí poznali charizmu jednoty bol páter Andrea Balbo (padre Novo), minorita. Pán si ho povolal v noci 28. júla po dlhej chorobe.

Slovo života - August 2012

„Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“ 1 (Mt 10, 32 – 33)

Toto slovo je pre všetkých kresťanov veľkou útechou a povzbudením.
Ježiš nás ním vyzýva k dôslednému žitiu našej viery v neho, pretože od nášho postoja, ktorý sme voči nemu zaujali v priebehu svojej pozemskej existencie, závisí náš osud. Hovorí, že ak ho vyznáme pred ľuďmi, dáme mu dôvod, aby nás aj on vyznal pred svojím Otcom. Ak sme ho zapreli pred ľuďmi, aj on nás zaprie pred svojím Otcom.

Milka Pappová - Brat sa stal mojím programom

1. augusta uplynuli 2 roky, ako odišla k Otcovi Milka Pappová, prvá volontárka na Slovensku.

Chiara Lubichová. Zdravie, oddych, šport.

V letnom období vám ponúkame zopár úryvkov z knihy „Partitúra napísaná v nebi“ od Eli Folonari, v ktorej zachytáva niektoré doposiaľ nepublikované aspekty zo života Chiary Lubichovej.

Otec Ján Maňko, farár v Podhoranoch

V sobotu, 14. júla 2012 v dopoludňajších hodinách odišiel do večnosti Ján Maňko, farár v Podhoranoch. Narodil sa 18.9.1947 v Dubinnom. Pochádzal z farnosti, v ktorej pôsobil nezabudnuteľný kňaz Jozef Pastir. Jeho príklad zapôsobil na viacerých mladých mužov, i na Janka, ktorý spolu s Antonom Konečným v roku 1969 nastúpili do kňazského seminára.

NÁDHERNÝ PLÁN: CHIARA LUCE BADANOVÁ

Novinka: DVD z Vydavateľstva Nové mesto

Chiara Badanová - Dievča plné života, nabité elánom a túžbou po veľkom ideáli. Obľúbená u priateľov i v rodine, rada športuje a venuje sa aktivitám v sociálnej sfére i v Cirkvi. Smrteľná choroba otáča kormidlo jej života a odhaľuje nový, ešte krajší plán, plný bolesti i svetla, ktorý má Boh s ňou.

Ekonomika a spoločenstvo sa stretávajú

Novinka: DVD z Vydavateľstva Nové mesto

Ekonomika spoločenstva

Dve ženy a dva hrady

Článok s týmto názvom bol zverejnený vo vatikánskych novinách Osservatore Romano dňa 4. júla 2012. Autor v ňom porovnáva spiritualitu sv. Terézie z Avily a spiritualitu Chiary Lubichovej.

Slovo života - Júl 2012

„Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.“ (Mt 13, 12)
Týmito slovami Ježiš odpovedá svojim učeníkom, ktorí sa ho pýtali, prečo rozpráva v podobenstvách. Vysvetľuje im, že nie všetkým je dané poznať tajomstvo nebeského kráľovstva, ale len dobre pripraveným ľuďom, ktorí prijímajú jeho slová a podľa nich žijú.

Posolstvo z Belfastu: dôvera!

V anglikánskej katedrále sv. Anny sa zišlo 300 kresťanov rôznych denominácií, aby spolu s Máriou Voce uvažovali o “kultúre dôvery”. Prítomní boli lídri anglikánskej, metodistickej, presbyteriánskej a katolíckej cirkvi.

Nová fáza ekumenizmu: príbehy z Írska

Ako zo severu tak aj z juhu ostrova prichádza mnoho skúseností, ktoré hovoria: dialóg života existuje a otvára novú fázu ekumenizmu.

Syndikovať obsah