„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Časopis Nové mesto, č. 9-10/2017

Tínedžeri v nasadení pre lepší svet

Slovo života - September 2017

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mt 16, 24)

Božie ucho je na tvojom srdci

Čas odpočinku je vhodnejší pre modlitbu. Myšlienka Klausa Hemmerleho (1929 – 1994), bývalého biskupa z Aachenu (Nemecko) o umení modliť sa

Slovo života - August 2017

Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. (Ž 145, 9)

Giordani: bolo leto 1949

16. júl 1949: podstatný dátum pre Fokoláre. Chiara Lubichová a Igino Giordani robia „pakt jednoty“, ktorý bude základom zrodu Hnutia. V tento deň má svoj začiatok mystická skúsenosť Chiary známa ako „Raj 1949“. Poetické rozprávanie Giordaniho.

Láska uzdravuje

V každom vzťahu: prijímať, počúvať, súcitiť, viesť dialóg, povzbudiť, postarať sa, vážiť si...: tak budeme žiť Ježišovo pozvanie pokračovať v jeho poslaní.

Časopis Nové mesto, č. 7-8/2017

Časopis Nové mesto, č. 7-8/2017
O krok ďalej v ekumenickom dialógu

Mariapoli vo Svätom Jure


11. – 13. august 2017
Mariapoli je okrem duchovného načerpania aj oddychové, popoludnia trávené v prírode, či pri športe a večer by sme chceli tráviť čas spolu ako jedna rodina, či už pri ohníku alebo inom spoločnom programe.

Slovo života - Júl 2017

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“ (Mt 11, 28)

Mariapoli Ľvov 2017

Dovolenkové Mariapoli – Drienica 2017

Humbre Mundo - človek svetového rozmeru

23. - 30. 7. 2017 sa na Slovensku, ako aj v iných krajinách východnej Európy koná celosvetový projekt Humbre Mundo, organizovaný mladými ľuďmi z Hnutia fokoláre. Je určený pre všetkých teenagerov od 14 - 17 rokov, ktorí sa chcú zapojiť a pomôcť pri rôznych sociálnych aktivitách a prežiť tak týždeň plný zaujímavého programu, pričom môžu spoznať iných mladých ľudí zo Slovenska, ale aj hostí zo zahraničia.

Vo Vydavateľstve Nové mesto vychádza DVD Border man – Muž spoza hraníc

Muž spoza hraníc je príbehom muža a jeho posolstva o bratstve.
Podarilo sa mu preniknúť za prísne stráženú hranicu, ktorá oddeľovala ľudí žijúcich v krajinách za železnou oponou počas rokov studenej vojny.

Slovo života - Jún 2017

„Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ (Jn 20, 21)

Nové rodiny v Bratislave

Pri príležitosti 50.výročia vzniku Nových rodín sa v Bratislave – Záhorskej Bystrici 20. mája stretla miestna komunita, aby oslávila a s vďačnosťou si pripomenula to, čo sa udialo počas tohto obdobia vo svete i na Slovensku.

Syndikovať obsah