„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

2% pre Občianske združenie Nové ľudstvo

Milí priatelia, tak ako po minulé roky, tak aj tento rok je možnosť podporiť naše aktivity venovaním 2%.

Zmysel bolesti

Centrum pre dialóg s ľuďmi bez náboženského presvedčenia patriace pod Hnutie Focolare vás pozýva na konferenciu s názvom Zmysel bolesti, ktorá sa uskutoční od 23.3. – 26.3.2017 v Castel Gandolfe (Rím).

Ekonomika, ktorá prispieva k vykoreneniu chudoby

V sobotu, 4. februára, sa pápež František stretne s 1100 účastníkmi Ekonomiky spoločenstva zo 49 krajín.

Oheň a plamene

Raimondo Scotto: Oheň a plamene

Sexualita a Eucharistia

Preložila Katarína Jančišinová

Priblížiť sexualitu a Eucharistiu by sa v prvej chvíli mohlo javiť ako nedostatok rešpektu, alebo aspoň zveličenie, zatiaľ čo však môže ukrývať nielen tajomstvo Božej lásky, ale aj tajomstvo lásky, ktorú Boh ukryl v našom tele, ktoré stvoril, aby ho predurčil k zmŕtvychvstaniu.

Boh sa už od stvorenia sveta „chcel dať poznať“ prostredníctvom muža-ženy: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.“ (Gn 1, 27)

Slovo života - Február 2017

„A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás.“ (Ez 36, 26)

Časopis Nové mesto, č. 1-2/2017

Môj krstný otec

Slovo života - Január 2017

„Lebo nás ženie Kristova láska“ (porov. 2 Kor 5, 14 – 20)

Radostné Vianoce všetkým

"Pán ma poslal hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom“ (Izaiáš, 61)

Vianoce znamenajú “Boh nás miluje”

Myšlienka Chiary Lubichovej publikovaná v časopise Città Nuova v roku 1975.

Slovo života - December 2016

„On príde a spasí vás.“ (Iz 35, 4)

Opustila nás Aletta

Vittoria Salizzoni, jedna z prvých fokolaríniek, známa ako Aletta, nás opustila. Hnutie fokoláre na ňu spomína s vďačnosťou. Prežila život, v ktorom sa nikdy nešetrila.

Maria da Conceição de Araújo Maia

Maria da Conceição de Araújo Maia, vydatá fokolarínka z Portugalska, odišla do nebeskej Mariapoli 11. novembra. Na stretnutí v Castelgandolfe „Spoločne pre Európu“ dostala náhle infarkt. Mala 57 rokov.

Chiara Lubich: Nanovo vynájsť mier

15 november 2016
Pred 20 rokmi bola Chiare Lubichovej udelená cena UNESCO za výchovu k mieru. Túto udalosť si pripomenieme na kongrese, ktorý sa bude konať pod záštitou Unesco a New Humanity.

Maria Voce: Proti „rozkúskovanej Tretej svetovej vojne“ postaviť presadzovanie mieru po kúskoch

Rozhovor s Máriou Voce, prezidentkou Hnutia fokoláre, pri príležitosti stretnutia 15. novembra v sídle UNESCO: 20.výročie udelenia ceny Chiare Lubichovej za jej prínos pre výchovu k mieru.

V UNESCU po dvadsiatich rokoch: „nanovo vymyslieť mier“

V Paríži, v sídle UNESCO, si 15. novembra pripomenú Chiaru Lubichovú a záväzok Hnutia fokoláre žiť pre mier a svedčiť o mieri.

Syndikovať obsah