„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Slovo života – apríl 2017

„Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva“ (Lk 24, 29)

Chiara Lubichová a rodina -Family HightLights

Pre našu rodinu slovo „Loppiano“ prinesie vždy úsmev na tvári a pohladenie na duši. Keď sme sa pred 20 rokmi rozhodli presťahovať so 4 malými deťmi do Loppiana na školu rodín Loreto, cítili sme, že sme ako hospodár, ktorý predá všetko, čo má , aby kúpil pole, kde našiel poklad.

Kar­di­nál Mi­lo­slav Vlk ode­šel k Tomu, kte­ré­ho nej­ví­ce mi­lo­val

Zprá­va o od­cho­du na­še­ho mi­lo­va­né­ho kar­di­ná­la Mi­lo­sla­va 18. břez­na 2017 oběh­la už celý svět. Jak víte, moh­li jsme mu den­ně při­ná­šet eu­cha­ris­tii a také ho ujiš­ťo­vat o va­šich mod­lit­bách a obě­tech. Vní­mal tuto mod­li­teb­ní pod­po­ru až do po­sled­ní­ho dne.

Nová kniha doteraz nepublikovaných textov Chiary Lubichovej o tajomstve Ježišovej opustenosti

Vo Vydavateľstve Nové mesto vychádza nová kniha Chiary Lubichovej „Ježiš Opustený“, ktorá nás môže sprevádzať nielen počas pôstneho obdobia.

Chiara Lubichová: Ježiš Opustený
Zostavil Hubertus Blaumeiser
Preklad Katarína Jančišinová, Zora Kuchárska

Ježiš, ktorý sa cíti na kríži opustený nielen ľuďmi, ale aj svojím nebeským Otcom, je priepastným tajomstvom, čo naznačuje rozprávanie Markovho a Matúšovho evanjelia. Ide o takú neslýchanú skutočnosť, že kresťanstvo po stáročia radšej upriamovalo pozornosť na iné aspekty Ježišovho utrpenia.

Chiara Lubich: “Rodina je budúcnosť”

Pri príležitosti osláv 50. výročia Nových rodín a 9. výročia odchodu Chiary Lubichovej, ktoré sa budú konať v Loppiane 10.- 12. marca, prinášame niekoľko myšlienok z príhovoru zakladateľky fokoláre v Luzerne (Švajčiarsko) v roku 1999.

Časopis Nové mesto, č. 3-4/2017

Nová nádej, nová radosť a nové odhodlanie

Slovo života – marec 2017

„Zmierte sa s Bohom!“ (2 Kor 5, 20)

Zomrel biskup Jozef Zlatňanský

Vo veku 89 rokov zomrel 11. februára v Nitre Mons. Jozef Zlatňanský, titulárny biskup Montefiascone, dlhoročný pracovník Rímskej kúrie, spisovateľ a prekladateľ teologickej literatúry. Väčšiu časť života prežil v Ríme, od roku 2004 bol na odpočinku. Zomrel v nitrianskom hospici.

Iñaki Guerrero v Prahe

Iñaki Guerrero, skúsený španielsky psychológ, zavítal predposledný januárový víkend do Prahy. V Centre Mariapoli vo Vinoři ho čakalo vyše dvesto poslucháčov, ktorým počas dvoch dní sprostredkoval informácie na témy Ideológia gender v dnešnom svete a Mať rád sám seba - predpoklad lásky k blížnemu.

2% pre Občianske združenie Nové ľudstvo

Milí priatelia, tak ako po minulé roky, tak aj tento rok je možnosť podporiť naše aktivity venovaním 2%.

Zmysel bolesti

Centrum pre dialóg s ľuďmi bez náboženského presvedčenia patriace pod Hnutie Focolare vás pozýva na konferenciu s názvom Zmysel bolesti, ktorá sa uskutoční od 23.3. – 26.3.2017 v Castel Gandolfe (Rím).

Ekonomika, ktorá prispieva k vykoreneniu chudoby

V sobotu, 4. februára, sa pápež František stretne s 1100 účastníkmi Ekonomiky spoločenstva zo 49 krajín.

Oheň a plamene

Raimondo Scotto: Oheň a plamene

Sexualita a Eucharistia

Preložila Katarína Jančišinová

Priblížiť sexualitu a Eucharistiu by sa v prvej chvíli mohlo javiť ako nedostatok rešpektu, alebo aspoň zveličenie, zatiaľ čo však môže ukrývať nielen tajomstvo Božej lásky, ale aj tajomstvo lásky, ktorú Boh ukryl v našom tele, ktoré stvoril, aby ho predurčil k zmŕtvychvstaniu.

Boh sa už od stvorenia sveta „chcel dať poznať“ prostredníctvom muža-ženy: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.“ (Gn 1, 27)

Slovo života - Február 2017

„A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás.“ (Ez 36, 26)

Časopis Nové mesto, č. 1-2/2017

Môj krstný otec

Syndikovať obsah