„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Prečo sa zúčastniť referenda, 7. februára 2015?

Lebo nám to hovorí srdce aj rozum, a to aj bez veľkých úvah.
Lebo tri referendové otázky sa dotýkajú veľmi aktuálnych tém rezonujúcich v dnešnej spoločnosti v európskych krajinách i na Slovensku.
Lebo mnohé prezentované reakcie na tieto témy, ako zaznievajú vo verejnosti, smerujú k spochybneniu a oslabeniu jedinečnej pozície prirodzenej rodiny, to jest rodiny jedného muža a jednej ženy s ich vlastnými alebo osvojenými deťmi, a presadzujú rôzne nové a alternatívne modely rodiny.

Slovo života - Február 2015

„Preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás, na Božiu slávu.“ (Rim 15, 7)

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v Stakčíne

Od 18. do 25. januára sa na mnohých miestach vo svete slávi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. K týmto modlitbám sa aj tohto roku pridali kresťania Stakčína, spolu so svojimi duchovnými pastiermi: prot. Mgr. Jánom Gliganičom, CSc., správcom pravoslávnej cirkvi; Mons. Doc. ThDr. Mariánom Čižmárom, PhD., duchovným rímskokatolíckej cirkvi; a o. Mgr. Jurajom Voroňákom, farárom gréckokatolíckej cirkvi.

Chiara Lubichová: nové svetlo pre Cirkev

Toto sú slová Svätého Otca Františka v posolstve zaslanom pri príležitosti otvorenia procesu blahorečenia a svätorečenia zakladateľky Hnutia fokoláre Chiary Lubichovej, ktorú odteraz môžeme nazývať Božou služobníčkou.

PEPPUCCIO, ĎAKUJEME!

23. januára 2015 nás opustil Giuseppe Maria Zanghì, jeden z prvých spoločníkov Chiary Lubichovej, človek, ktorý vášnivo hľadal Pravdu. Jeho pohreb sa konal v nedeľu 25.januára 2015 v medzinárodnom centre Hnutia fokoláre v Rocca di Papa (Rím).

Otvorenie procesu blahorečenia Chiary Lubichovej - live streaming

V utorok 27. januára o 16:00 hodine môžeme túto udalosť sledovať cez internet na adrese:
http://live.focolare.org
v jazykoch: taliančina, angličtina, francúzština, portugalčina.

Oficiálne zahájenie procesu blahorečenia Chiary Lubichovej

V utorok 27. januára 2015 o 16 hod. v katedrále vo Frascati (Rím, Taliansko) oficiálne otvorí sídelný biskup Mons. Raffaello Martinelli proces blahorečenia Chiary Lubichovej, zakladateľky Hnutia fokoláre.

SLOVO ŽIVOTA: NEUSTÁLA NOVINKA

Počnúc januárom 2015 bude pod komentárom niektorej vety z Písma, vybranej pre daný mesiac, uvedené meno P. Fabio Ciardi.

Časopis Nové mesto, č. 1-2/2015

V tomto čísle nájdete:

Svätý Otec sa pred Vianocami stretol s kúriou a zamestnancami: spytovanie svedomia

Vatikán 22. decembra – Svoje dopoludnie dnes Svätý Otec venoval členom Rímskej kúrie a zamestnancom Svätej stolice, aby im poprial požehnané Vianoce. Najprv sa v Klementínskej sále stretol s členmi kúrie. Ako povedal, „Vianoce sú stretnutím s Bohom, ktorý sa rodí v chudobe betlehemskej jaskynky, aby nás naučil sile pokory“. Osobitným spôsobom spomenul tých, ktorí tento rok z rozličných dôvodov – ako sú pokročilý vek, úmrtie, či zmena práce – ukončili svoju službu. Ďakoval Pánovi za udalosti tohto roka a zároveň ho odprosil za zlyhania spôsobené „myšlienkami, slovami i skutkami“. Následne členom kúrie ponúkol veľmi prehľadne usporiadané stimuly k spytovaniu svedomia a teda aj k dobrej príprave sŕdc na Vianoce.

Slovo života – Január 2015

Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ (Jn 4, 7)

Opäť sú tu Vianoce

Niekoľko myšlienok Chiary Lubichovej o Vianociach

Stretnutie bratislavskej komunity

Na prvú adventnú nedeľu sa popoludní stretla v kultúrnom dome v Záhorskej Bystrici pri Bratislave miestna komunita, aby spoločne oslávila vstup do začínajúceho predvianočného obdobia.

Žité Evanjelium: Prekvapivá návšteva v Kongu

Slovo života tohto mesiaca nás vyzýva podeliť sa s materiálnymi a duchovnými dobrami s tými, ktorí to potrebujú viac. Skúsenosť z fokoláre v Kinshasa.

Vstup do adventu s poéziou

Hĺbku obdobia, do ktorého sme práve vstúpili, nám vo svojej poézii odhaľujú 2 významní slovenskí básnici.

Syndikovať obsah