„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

PrePLESk 2015

5. ročník dobročinného plesu, tentokrát pre Ukrajinu

Slovo života - Marec 2015

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mk 8, 34)

Udelenie ceny Fra Angelico

Dňa 17.2.2015 sa priatelia umenia mohli stretnúť na milej slávnosti udeľovania ceny Fra Angelica Radou Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre vedu, vzdelanie a kultúru. Jednou z deviatich osobností umeleckého sveta, ktorým bola v honosných priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca udelená cena patróna umelcov, bola aj Alena Piatrová.

KLÁRA KLEMBAROVÁ – ŽIVOT PREŽITÝ NAPLNO

Dňa 13. februára 2015 odišla k nebeskému Otcovi vo veku 89 rokov Klára Klembarová, jedna z prvých volontárok na východnom Slovensku.

Ukrajina: jediné správne slovo je pokoj

Kým svet sleduje tragické udalosti na Ukrajine, pápež sa modlí za mier. Malé spoločenstvo Hnutia fokoláre sa spolu s ďalšími kresťanmi rozhodlo „protestovať“ modlitbou.

Kongres adherentov v Castelgandolfe

Takmer 1000 priaznivcov Hnutia fokoláre nielen z mnohých krajín Európy ale aj z Ameriky, Afriky a Blízkeho východu sa v dňoch 23.-25. januára 2015 zúčastnilo kongresu adherentov v Castelgandolfe pri Ríme. Hlavnou témou kongresu bola Eucharistia.

Maria a Raimondo Scottovci: Muža a ženu ich stvoril

„Nedorozumenia, rôzne problémy, sklamania z očakávaní... tieto ,nešťastné‘ rozdiely medzi mužom a ženou všetkým bijú do očí! Rozdiely: kríž a požehnanie! Mnohým párom po počiatočnej radosti zostáva už len kríž. Ten druhý je úplne iný, ako som si na začiatku myslel... Muži a ženy zrodení pre spoločný život v pokoji alebo pre večné rozpory.“
Drobná knižočka, ktorá môže priniesť alebo začať prinášať svetlo medzi mnohých manželov, do mnohých rodín, ale môže pomôcť aj snúbencom viac sa spoznať a rásť vo vzájomnej láske.

Ocenenie „Dobrovoľník roka“

Dňa 28. januára dostali dobrovoľníci za ich nezištnú pomoc druhým verejné uznanie. Deviatich z 27 nominovaných ocenili v budove ministerstva zahraničných vecí. Oceňovanie dobrovoľníkov organizovala Platforma mimovládnych rozvojových organizácií v spolupráci s Národným dobrovoľníckym centrom CARDO pod záštitou ministra zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom, ktorý počas galaprogramu symbolicky otvoril Európsky rok rozvoja 2015 na Slovensku.

3P - Práca, Podnikanie, Povolanie - Očami ekonomiky spoločenstva

Ekonomika spoločenstva na Slovensku pozýva teba i tvojich priateľov, na dialóg s talianskym profesorom ekonómie Luiginom Brunim na tému: 3P - Práca, Podnikanie, Povolanie - Očami ekonomiky spoločenstva.

Ekonomika spoločenstva - skúsenosti a vízia

Ekonomika spoločenstva na Slovensku, vydavateľstvo VEDA a kníhkupectvo Martinus.sk vás pozývajú na prezentáciu knihy Cena nezištnosti, ktorej autorom je taliansky profesor ekonómie Luigino Bruni.

Prečo sa zúčastniť referenda, 7. februára 2015?

Lebo nám to hovorí srdce aj rozum, a to aj bez veľkých úvah.
Lebo tri referendové otázky sa dotýkajú veľmi aktuálnych tém rezonujúcich v dnešnej spoločnosti v európskych krajinách i na Slovensku.
Lebo mnohé prezentované reakcie na tieto témy, ako zaznievajú vo verejnosti, smerujú k spochybneniu a oslabeniu jedinečnej pozície prirodzenej rodiny, to jest rodiny jedného muža a jednej ženy s ich vlastnými alebo osvojenými deťmi, a presadzujú rôzne nové a alternatívne modely rodiny.

Slovo života - Február 2015

„Preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás, na Božiu slávu.“ (Rim 15, 7)

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v Stakčíne

Od 18. do 25. januára sa na mnohých miestach vo svete slávi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. K týmto modlitbám sa aj tohto roku pridali kresťania Stakčína, spolu so svojimi duchovnými pastiermi: prot. Mgr. Jánom Gliganičom, CSc., správcom pravoslávnej cirkvi; Mons. Doc. ThDr. Mariánom Čižmárom, PhD., duchovným rímskokatolíckej cirkvi; a o. Mgr. Jurajom Voroňákom, farárom gréckokatolíckej cirkvi.

Chiara Lubichová: nové svetlo pre Cirkev

Toto sú slová Svätého Otca Františka v posolstve zaslanom pri príležitosti otvorenia procesu blahorečenia a svätorečenia zakladateľky Hnutia fokoláre Chiary Lubichovej, ktorú odteraz môžeme nazývať Božou služobníčkou.

PEPPUCCIO, ĎAKUJEME!

23. januára 2015 nás opustil Giuseppe Maria Zanghì, jeden z prvých spoločníkov Chiary Lubichovej, človek, ktorý vášnivo hľadal Pravdu. Jeho pohreb sa konal v nedeľu 25.januára 2015 v medzinárodnom centre Hnutia fokoláre v Rocca di Papa (Rím).

Syndikovať obsah