„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Luigino Bruni opäť v Bratislave

Pozývame vás na stretnutie 9. decembra 2017 s názvom "Lídri dnešnej doby z pohľadu starovekých prorokov"

Slovo života - December 2017

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)

Učiteľ je len jeden...

Manželia Habalovci, Adriana a Pavol, pochádzajú z Holíča, majú 15-ročnú dcéru a 12-ročného syna. V novembri tohto roka sa zúčastnili formačnej školy pre lektorov projektu Up2Me, ktorý je zameraný na citovú a sexuálnu výchovu detí a mladých.

Up2Me: “Je to na mne”

Inovatívny proces formovania detí a mládeže už aj na Slovensku

Maria – Boží průzračnost

Chiara Lubichová
Preklad: Jiří Kratochvíl

Časopis Nové mesto, č. 11-12/2017

Etické otázniky prenatálnej diagnostiky

Slovo života - November 2017

„Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom.“ (Mt 23, 11)

Terézia Lenczová: Toľko dôvodov na vďačnosť

Vydavateľstvo Nové mesto s.r.o., Bratislava
Náš život je plný dynamiky až zhonu. Ak sa tomu tlaku nebránime, ľahko nás stres z našich každodenné úloh pripraví o radosť zo života a zmysel toho, čomu žijeme, sa kamsi stráca... Dobre, že sú tu mnohé médiá, ktoré nás chcú a dokážu oslovovať. Jedným z nich je Rádio Regina v RTVS a jeho pravidelná päťminútová relácia Z duše.
Autorka knihy Toľko dôvodov na vďačnosť, Terézia Lenczová, niekoľko rokov spolupracovala s touto reláciou a dnes nám ponúka výber zo svojich zamyslení. Usporiadala ich do 4 myšlienkových okruhov a - podľa jednotiacej zlatej nite - dala knihe motív vďačnosti za radosť zo života naplno.
Je to svedectvo matky, manželky, odborníčky a občianky angažovanej v spoločnosti a v Cirkvi. Preto prvým okruhom je rodina, druhým nie je nám jedno, ako žijeme v našej spoločnosti, tretím duchovné bohatstvo v kolobehu roka, štvrtým čo nám/mi/ pomáha žiť naplno.

Rozjímavý ruženec s Iginom Giordanim: ruženec svetla

V mesiaci októbri vám prinášame na pokračovanie nevšedné ružencové meditácie z pera talianskeho katolíckeho spisovateľa Igina Giordaniho.
Mária nás berie za ruku a privádza späť do Božieho domu. A v ňom nás živí láskou: dáva nám účasť na živote Trojice, na živote božskej rodiny, ktorá sa stala našou. Takto nám Matka vytvára v otcovom dome príbytok.

Rozjímavý ruženec s Iginom Giordanim: Slávnostný ruženec

V mesiaci októbri vám prinášame na pokračovanie nevšedné ružencové meditácie z pera talianskeho katolíckeho spisovateľa Igina Giordaniho.
Mária nás berie za ruku a privádza späť do Božieho domu. A v ňom nás živí láskou: dáva nám účasť na živote Trojice, na živote božskej rodiny, ktorá sa stala našou. Takto nám Matka vytvára v otcovom dome príbytok.

Rozjímavý ruženec s Iginom Giordanim: Bolestný ruženec

V mesiaci októbri vám prinesieme na pokračovanie nevšedné ružencové meditácie z pera talianskeho katolíckeho spisovateľa Igina Giordaniho.
Mária nás berie za ruku a privádza späť do Božieho domu. A v ňom nás živí láskou: dáva nám účasť na živote Trojice, na živote božskej rodiny, ktorá sa stala našou. Takto nám Matka vytvára v otcovom dome príbytok.

Ružencová Panna Mária

Mária nás berie za ruku a privádza späť do Božieho domu. A v ňom nás živí láskou: dáva nám účasť na živote Trojice, na živote božskej rodiny, ktorá sa stala našou. Takto nám Matka vytvára v otcovom dome príbytok.

Rozjímavý ruženec s Iginom Giordanim: Radostný ruženec

V mesiaci októbri vám prinesieme na pokračovanie nevšedné ružencové meditácie z pera talianskeho katolíckeho spisovateľa Igina Giordaniho.
Mária nás berie za ruku a privádza späť do Božieho domu. A v ňom nás živí láskou: dáva nám účasť na živote Trojice, na živote božskej rodiny, ktorá sa stala našou. Takto nám Matka vytvára v otcovom dome príbytok.

Slovo života - Október 2017

„Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš.“ (Flp 2, 5)

Koncert mladých s Gen Rosso v Ružomberku

Syndikovať obsah