Centrum Chiary Lubichovej

Jeho úlohou je zozbierať a zachovať charizmatické bohatstvo, ktoré po sebe nechala zakladateľka Hnutia fokoláre.

Zakladateľka Hnutia fokoláre Chiara Lubichová nám zanechala veľké duchovné bohatstvo, ktorá má však aj svoju historickú hodnotu, pretože vypovedá o mnohých originálnych a výnimočných udalostiach a obsahuje množstvo najrôznejších dokumentov.

Po jej odchode z tohto sveta bolo veľkou túžbou zozbierať všetky tieto materiály, usporiadať ich, katalogizovať ich, aby sa mohli odovzdať bádateľom z radov teológov, historikov, ale tiež preto, aby poslúžili budúcim generáciam Hnutia fokoláre alebo aj tým, ktorí budú zvedaví na onen nový podivuhodný záblesk svetla, ktorý Chiara za 88 rokov svojho života zanechala v rôznych kultúrach a národoch a ktorý je zachytený v jej príhovoroch, spisoch, knihách, audiovizuálnych záznamoch a fotografiách...

Takto sa pomaly začali ukazovať črty nového centra, v ktorom by sa malo zhromaždiť obrovské množstvo už existujúceho „materiálu“. Prechod od myšlienky k činom bol veľmi rýchly a v súčasnosti už pracuje Centrum Chiary Lubichovej pod vedením Chiarinej dlhoročnej blízkej spolupracovníčky Eli Folonariovej. Jeho úlohou je práve zozbierať a zachovať charizmatické bohatstvo, ktoré po sebe nechala zakladateľka Hnutia fokoláre.
Od marca je tiež k dispozícii webová stránka Centra Chiary Lubichovej www.centrochiaralubich.org v taliančine a angličtine.