Igino Giordani: svätý politik a novinár?

Oficiálne ukončenie diecéznej fázy beatifikačného procesu
Božieho služobníka Igina Giordaniho

V nedeľu 27. septembra 2009
Medzinárodné centrum Hnutia fokoláre – Rocca di Papa
V priamom prenose cez internet o 16.30 (www.focolare.org)

„Pretože Cirkev v ňom vidí vzor, svedka evanjelia, verného laika a príklad zmyslu pre spoločenstvo.“ Týmito slovami 8. decembra 2000 Mons. Pietro Garlato, vtedajší biskup z Tivoli, oznamoval v liste adresovanom Chiare Lubichovej svoje rozhodnutie začať beatifikačný proces Igina Giordaniho.
Túto nedeľu 27. septembra sa ukončí diecézna fáza procesu blahorečenia Božieho služobníka Igina Giordaniho a dokumentácia bude postúpená Kongregácii pre kauzy svätých.

Môže byť politik svätý?
Túto otázku si položil Igino Giordani, keď ho v roku 1946 De Gasperi presvedčil, aby kandidoval vo voľbách. Túžba po svätosti sa v ňom zapálila už v 22 rokoch na nemocničnej posteli vo vojenskej nemocnici počas vojny

„Alebo sa Európa zjednotí, alebo Európa zahynie“, píše v 50-tych rokoch, keď sa stal členom prvej Rady Európy.

Ako novinár a spisovateľ zanechal kultúrne dedičstvo v stovkách kníh a vo viac než 4 000 článkoch s politickým, kultúrnym a náboženským obsahom.

Ako významný intelektuál talianskeho katolicizmu a znalec cirkevných otcov sa stal hlasom hrdinského kresťanstva a určitým spôsobom predbehol Druhý vatikánsky koncil, osobitne v témach laikátu a ekumenizmu.

V roku 1948 sa stretáva s Chiarou Lubichovou, ktorá v roku 1943 dala život novému cirkevnému hnutiu – Hnutiu fokoláre. Toto stretnutie „roznieti v jeho duši revolúciu“. Nachádza to, čo dlho hľadal: otvorili sa pred ním brány, ktoré oddeľovali „laický svet od mystického života“. Jeho individuálna cesta sa mení na komunitárnu. Giordani zase prináša svoj príspevok pri rozširovaní charizmy jednoty hlavne vo svete rodiny, ekumenizmu, politiky a v rôznych prostrediach spoločnosti. A to v takej miere, že Chiara ho pokladá za spoluzakladateľa Hnutia fokoláre.

Diecézna fáza bude ukončená po 5 rokoch práce. Beatifikačné spisy majú 2 500 strán. Teológovia preskúmali 98 kníh a viac ako 4 000 článkov, historických spisov, 120 zložiek nepublikovaných spisov skladajúcich sa z viac ako 60 000 stránok. Okrem toho je k dispozícii aj dokumentácia o viac než 50 milostiach získaných na príhovor Igina Giordanho. Z nich postulátor vyberie prípad, ktorý bude predložený Cirkvi na posúdenie ako zázrak.

Slávnostný obrad sa uskutoční v Medzinárodnom centre Hnutia fokoláre v Rocca di Papa, kde sa v kaplnke nachádzajú telesné pozostatky Božieho služobníka a Chiary Lubichovej. Slávnosti bude predsedať nový biskup diecézy Frascati Mons. Raffaello Martinelli. Svoj príhovor prednesie aj prezidentka Hnutia fokoláre Mária Voceová.