Citadely

Zakladatelia nových filozofií alebo duchovných prúdov snívali
o vytvorení mestečiek, kde by sa uskutočnili ich myšlienky.
To bol sen aj Chiary Lubichovej.
Postupne sa stáva skutočnosťou.

Modely novej spoločnosti
V súčasnosti sa na piatich kontinentoch nachádza 35 citadel (mestečiek), ktoré sú viac či menej rozvinuté. Majú znaky ozajstných malých moderných mestečiek s domami, obchodmi, sálami na stretávanie, umeleckými centrami, ateliérmi, malými podnikmi, ktoré ekonomicky prispievajú na živobytie obyvateľov. Nechýba ani kostol a školy života i spirituality.
Keďže citadely podporujú určitý štýl spolunažívania, môžu ponúknuť nové svetlo aj pre spolužitie vo veľkých mestách. Sú modelom novej spoločnosti, ktorej zákonom je vzájomná láska, zákon evanjelia.

Priemyselné parky
V niektorých citadelách ako v Brazílii, Argentíne, Taliansku, Belgicku a Portugalsku vznikol alebo vzniká priemyselný park, v ktorom sú sústredené výrobné podniky inšpirované projektom ekonomiky spoločenstva.

Každá citadela má svoju charakteristiku


Medzinárodnosť je typickou črtou najstaršej citadely, ktorá bola založená v Loppiane (www.loppiano.it) v r. 1964 v Incise Valdarno pri Florencii v Taliansku. So svojimi viac než 800 obyvateľmi zo 70 národov ukazuje v malom, aký môže byť zjednotený svet, v ktorom rôzne rasy a rôzne národy z celého sveta žijú v jednote.
Medzinárodná je aj citadela, ktorá vyrástla v Montete (http://www.focolari-montet.ch/IT_HOME.htm) vo Švajčiarsku. Jej cieľom je formovať mladých mužov a ženy, ktorí chcú viesť zasvätený život, k zodpovednosti a nasadeniu v službe blížnemu a podporovať otvorenosť k dialógu.
Svedectvom jednoty medzi katolíkmi a evanjelikmi chce byť citadela
v Ottmaringu (www.ottmaring.org) v Nemecku a svedectvom jednoty medzi katolíkmi a anglikánmi citadela vo Welwyn Garden City v Anglicku.
O medzináboženskom dialógu svedčí citadela v Tagaytay v Manile na Filipínach.
Odpoveď na sociálne problémy prinášajú tri citadely v Brazílii (Sao Paolo, Recife a Belem).
Svedectvo mladých ako protagonistov pri budovaní civilizácie lásky vidieť v citadele O'Higgins (www.mariapolis.org.ar) v blízkosti Buenos Aires v Argentíne.
Jednota v multietnickej spoločnosti je charakteristikou citadely v USA (www.rc.net/focolare) v blízkosti New Yorku a v Križevci v Chorvátsku.

Inkulturácia evanjelia v africkej spoločnosti je typická predovšetkým pre citadelu vo Fonteme v srdci kamerunského pralesa. Svedectvo konkrétnej lásky fokolarínov – lekárov zavolaných na pomoc národu Bangwa sužovanému mnohými chorobami a veľmi vysokou detskou úmrtnosťou spôsobilo, že tento národ i susedné národy sa vydali na cestu viery a bratstva. Táto skutočnosť je viditeľná aj v ďalších dvoch citadelách v Keni a na Pobreží Slonoviny.
Orientácia na ekológiu a na vzťah človeka a prírody prevláda v belgickej citadele situovanej v Rotselaare (www.focolare.be) niekoľko kilometrov od Bruselu.
V Európe ešte nájdeme citadely v Poľsku, Španielsku, Francúzsku, Írsku, Portugalsku, Česku a Švajčiarsku.
V Latinskej Amerike sú v štádiu rozvoja citadely v Mexiku, vo Venezuele a v Chile.
V Austrálii neďaleko Melbournu vzniká Centrum pre jednotu.