Deti

Nechajte deti prichádzať ku mne:
tieto Ježišove slová boli v našom hnutí stále veľmi živé.
Deti majú v ňom svoje privilegované miesto:
sú to gen 4 od 4 do 8 rokov,
a gen 5 vo veku do 4 rokov.

Gen 4 na svojich pravidelných stretnutiach zažívajú radosť zo žitia vzájomnej lásky. Prostredníctvom prostriedkov, ktoré sú im blízke – príbehy, hry, scénky, videá – poznávajú Ježiša a usilujú sa žiť slová evanjelia. Následne si rozprávajú svoje skúsenosti.
Prostredníctvom Hnutia fokoláre prichádzajú do kontaktu s deťmi a s dospelými z rôznych krajín, kultúr a náboženstiev, a tak už odmalička prežívajú skutočnosť synov a dcér jediného Otca.

Kocka lásky – „Čo mám urobiť, aby som bola ako Ježiš?“ spýtala sa jedného dňa Angelica Chiary Lubichovej. Ako odpoveď Chiara odovzdala deťom kocku lásky: na každej strane kocky je jeden bod umenia milovať: milovať všetkých; milovať ako prvý; milovať sa navzájom; vidieť Ježiša v druhom; zjednocovať sa s druhým a milovať nepriateľa.
„Hodíš si ju každé ráno,“ vysvetľuje Marek, jeden gen 4, „a to, čo ti padne, musíš žiť počas celého dňa.“ Predstavujú túto kocku lásky spolužiakom v škole, kamarátom, rodičom: dnes už existujú triedy a celé školy, skupinky vo farnosti a vzdelávacie projekty, ktoré si vzali za vlastnú túto kocku...

Vianočný odkaz gen 4 – Už sa to pre ne stalo zvykom, že na Vianoce ponúkajú s veľkou láskou a snažením sošku malého Ježiša ľuďom na uliciach, aby im pripomenuli, kto je ten pravý Oslávenec.

Súťaže v dávaní – Láska ich pobáda dávať: ako prví sa usilujú pomáhať chudobným, naplno zapájajú svoju fantáziu a prichádzajú s rôznymi nápadmi a aktivitami. Odhaľujú tak to, čo im povedala Chiara: „Keď milujeme, sme šťastní, a keď milujeme stále, sme šťastní stále!“

Rozšírenie
Detí gen 4 je niekoľko tisíc na celom svete a okolo nich sa nachádzajú tisíce detí, s ktorými spoločne prinášajú všetkým túto radosť.

Kocka lásky
Počas svetového stretnutia gen 4 v roku 1998 vysvetľovala Chiara Lubichová deťom, ktoré sa pýtali ako sa naučiť milovať stále viac, hlavné body umenia milovať: milovať všetkých; milovať ako prvý; milovať sa navzájom; vidieť Ježiša v druhom; zjednocovať sa; milovať nepriateľa. Vtedy sa zrodila myšlienka kocky lásky, ktorá má na každej strane jeden bod umenia milovať. Túto kocku má každý gen 4 na svete a každý deň si ju hádže, aby sa na jej základe usiloval žiť počas dňa a cvičil sa v tomto umení.