Mladí

Hnutie gen

Gen, nová generácia Hnutia fokoláre: Mladí ľudia rôzneho sociálneho pôvodu sa usilujú žiť spiritualitu jednoty radikálne. Spojení ako jedna sieť sa stretávajú v malých skupinkách, kde dostávajú silu prameniacu z Ježišovej prítomnosti medzi nimi podľa jeho prísľubu: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene“, teda v jeho láske.

Program: Chcú prispievať k budovaniu zjednoteného sveta, v ktorom sú všetci bratia a sestry. Inak povedané, k budovaniu sveta, v ktorom sa uskutočňuje Ježišov testament „Aby všetci boli jedno“. Gen veria v silu evanjeliovej lásky – tej lásky, ktorá je vzájomná a prispieva k jednote – a prinášajú ju do všetkých sociálnych, kultúrnych, náboženských vzťahov a do vzťahov medzi národmi. Svojim kamarátom sprostredkúvajú tento ideál rôznymi iniciatívami a aktivitami, ale predovšetkým vlastným životom. Ako keď svetlo preniká hranolom a štiepi sa na sedem farieb dúhy, tak aj láska sa môže prejavovať vo všetkých aspektoch nášho života, tým, že ich prežiari a premieňa.
Gen, odpovedajúc na výzvu Chiary Lubichovej, začali tiež rozvíjať hnutie Mladí za zjednotení svet, ktorého sú animátormi. Sú prítomní v 182 krajinách.
Stále školy gen sa nachádzajú v citadelách Hnutia fokoláre v Taliansku, vo Švajčiarsku, v Nemecku, v Kamerune, v Argentíne, v Brazílii, v USA, na Filipínach.

Hnutie Mladí za zjednotený svet

Mladí za zjednotený svet majú s gen spoločný cieľ: urobiť svet zjednotenejším. Na to, aby uskutočnili tento ideál, vychádzajú tí z nich, čo sú kresťania z evanjelia, príslušníci iných náboženstiev zo zlatého pravidla: „Rob druhým to, čo chceš, aby oni robili tebe“ a mladí bez náboženského presvedčenia z univerzálneho bratstva.
Zlomky bratstva – Na celom svete sa uskutočňujú iniciatívy pre deti z ulice, pre bezdomovcov, starých a opustených ľudí, handicapovaných, väznených, emigrantov... podľa naliehavosti potrieb na danom mieste. Súčasne sa Mladí za zjednotení svet usilujú o zozbieranie financií a poskytovanie dobrovoľníckych prác v krajinách zasiahnutých zemetrasením, záplavami, hladom, vojnami.
Týždeň za zjednotený svet – Ide o každoročné stretnutie Mladých za zjednotený svet, ktoré sa súčasne uskutočňuje na celom svete. Slúži na to, aby mladí svojimi myšlienkami ovplyvňovali verejnú mienku.
Projekt Afrika – V roku 2000 počas stretnutia Genfest v Ríme v rámci Svetového dňa mládeže Chiara Lubichová navrhla gen a mladým „Projekt Afrika“ .