Kongres mladých z fokoláre v Slovinsku

V dňoch 27.-28. januára sa na spoločnom víkende v Centre Mariapoli Planina, v Slovinsku , zišlo asi 60 mladých zo Slovinska a zo Slovenska vo veku od 13-17 rokov a 13 dospelých . Túto nádhernú skúsenosť si urobili po prvý krát a bola pre všetkých veľkým obohatením.

Píšu:
V sobotu dopoludnia nám gen 3 zo Slovenska pomohli vzájomne sa spoznať; potom sme sa snažili spolu zistiť, kto je pre nás vzorom, až sme sa dostali k tomu najvyššiemu vzoru: Panne Márii. Prítomní boli tiež traja chlapci mohamedáni pôvodom z Afganistanu a tí nám cez krátke video predstavili Máriu v Koráne. Pre všetkých to bol veľký objav!

Popoludní sme sa vybrali, ako Panna Mária k Alžbete, navštíviť Dom dôchodcov v neďalekom mestečku Postojina a tiež v blízkej obci Studeno sme so staršími ženami vyrábali papierové kvety. Tretia skupina sa hrala a tancovala spolu s mladými z nápravného ústavu, ktorí prišli za nami, iní zase piekli koláče alebo pripravili večeru pre všetkých. Tak sme ušetrili a nazbierali 125 euro pre ľudí trpiacich hladom (aktivita FAO).

Pokračovali sme v rozjímaní o Máriinom speve Magnifikat , majúc na zreteli to, ako môžeme byť znamením spravodlivosti v súčasnom svete.

V nedeľu sme si spomedzi pokladov, ktoré nám zanechala Chiara, vybrali rozjímanie: Pretože ju chcem znova vidieť v tebe – byť ako Mária, ktorá daruje svetu Ježiša.

Potom nasledoval workshop na tému: Dialóg a komunikácia, s hojnou účasťou, ktorý sme však pre nedostatok času museli prerušiť.

Okamihy športu, večerný tanec, spev a hry nás spojili v jeden jediný blok.
Rozišli sme sa s túžbou, aby sa naše najbližšie stretnutie uskutočnilo na Slovensku.

Niekoľko dojmov:
Mária šla do neba, pretože Ježiš ju potreboval, a tiež, aby ju mohol nájsť v nás, keď sa “staneme” Máriou a umožníme Ježišovi narodiť sa medzi nami.

Na kongrese som spoznala mnoho nových ľudí, ktorí žijú v jednote. A to mi dodáva nádej a odvahu ísť dopredu. Bola som šťastná, že môžem budovať pevnejšie vzťahy s mojimi priateľmi gen 3. Mali sme Ježiša uprostred, ktorého teraz môžeme ľahšie prinášať do sveta, pretože sme v týchto dňoch zakúsili, že sa to dá a je to možné.

Dozvedeli sme sa, čo sa o Ježišovi hovorí v Koráne, získali sme nových priateľov, spoznali sme kresťanov zo Slovenska. A od Chiary sme dostali slová povzbudenia pre život.

Fotogaléria