Brožúrka o Chiare Lubichovej

Pri príležitosti Kauzy blahorečenia služobníčky Božej Chiary Lubichovej, ktorá bola zahájená 27. januára 2015 v diecéze Frascati, je nateraz k dispozícii tenká, ale na obsah bohatá brožúrka o osobe zakladateľky Hnutia fokoláre.

Nová publikácia má za úlohu populárnym jazykom ilustrovať jej intenzívny život a početné diela a iniciatívy, ktoré vznikli na jej podnet.

Je rozčlenená do troch častí: Chiara a charizma jednoty; „veľké otvorenia“ alebo dialógy v oblasti ekumenickej, medzináboženskej a dialógu so súčasnou kultúrou; duchovná intuícia o tajomstve „Ježiša Opusteného“, ktoré ona pochopila, žila a navrhla ako „kľúč“ pre uskutočnenie jednoty s Bohom a medzi ľuďmi a národmi.

Myšlienka pripraviť biografický profil sa zrodila z potreby dať spoznať aspoň niečo z intenzívnej práce „zbierania materiálov“, ktorú vykonáva Postulácia Kauzy blahorečenia Chiary, počínajúc tým, čo ona o svätosti povedala, ako ju žila a ponúkla všetkým už v listoch z prvých čias.
Text je zostavený zo všetkých fáz spracovania nielen členmi Postulácie, ale tiež expertmi, priateľmi, dospelými i mladšími.
Kto by si chcel objednať jednu alebo viac kópií, môže sa obrátiť na:

Postulazione della Causa di Beatificazione di Chiara Silvia Lubich
Movimento dei Focolari
Via Frascati, 306 – 00040 Rocca di Papa (RM) – Italia
Telefono +39 06 947 981 39 – Cell. +39 389 343 9529
E-mail: postulazionechiaralubich@focolare.org

Prevzaté z: www.focolare.org