Pápež František navštívi Loppiano

Radosť členov Hnutia fokoláre v slovách prezidentky Marie Voceovej.

Oznámenie o príchode pápeža Františka do Loppiana, citadely Hnutia fokoláre, bolo prekvapením. Jeho návšteva je plánovaná na 10. mája 2018. Privíta ho prezidentka Hnutia fokoláre Maria Voceová a miestny ordinár msgr. Mario Meini, biskup z Fiesole.

"Táto správa vyvolala vo mne prekvapenie a hlbokú radosť," povedala vzápätí Maria Voceová.

"Pre Hnutie fokoláre je to veľká česť, že v jednej zo svojich citadiel bude môcť privítať pápeža. Ale je to predovšetkým aj nové nasadenie, aby sme zintenzívnili našu vzájomnú lásku a jednotu prameniacu z evanjelia. Boli by sme radi, aby pápež František našiel v Loppiane závan žitého evanjelia. A teraz, keď sa novinka začína šíriť v komunitách Hnutia, sa budú táto radosť i predsavzatia zdieľať na celom svete."

Loppiano je prvá z citadiel Hnutia fokoláre, ktorá bola založená v roku 1964, na toskánskych kopcoch neďaleko Florencie. V súčasnosti má približne 850 obyvateľov: mužov a žien, rodín, mladých, deti, kňazov a rehoľníkov, ktorí pochádzajú zo 65 krajín a piatich kontinentov. Viac ako polovica obyvateľov tu žije trvalo, iní sa zúčastňujú na jednej z 12 medzinárodných škôl, ktoré trvajú od 6 do 18 mesiacov. Medzinárodné a multikultúrne zloženie obyvateľov - ktoré prijalo zákon vzájomnej lásky - robí z Loppiana laboratórium, kde spolunažívajú ľudia rôzneho veku, spoločenského postavenia, tradícii, kultúr a náboženského vierovyznania.

Prevzaté z: www.focolare.org