Ďakujeme, Gis!

20. január 2018
Prezidentka Hnutia fokoláre Maria (Emmaus) Voce oznámila členom Hnutia fokoláre na celom svete správu o úmrtí Giselly Calliariovej, ktorá pokojne odišla 20. januára 2018 vo veku 97 rokov, po dlhom živote naplno odovzdanom jednote. Maria Voce vyjadrila „vďačnosť za jej príklad hrdinskej vernosti Božiemu zámeru v jej živote“. „Aj keď pociťujeme bolesť z tejto veľkej straty“, pokračuje prezidentka, „zostávame s ňou jedno srdce a jedna duša“

Gisella Calliariová sa narodila v Lavis (Trident, Taliansko) 18. apríla 1920. Bola známa jednoducho ako Gis. Bola jednou z prvých mladých dievčat, ktoré sa spolu so svojou sestrou Ginettou zoznámili s Chiarou Lubichovou. Pustila sa tak do „dobrodružstva jednoty“, ktoré znamenalo počiatky Hnutia fokoláre a jeho rozvoj po celom svete. Gis bola najmladšia z troch sestier. S Chiarou sa stretla v roku 1944 v malom byte, ktorý hostil prvé fokoláre na námestí „Piazza Cappuccini“ v Tridente. Hneď na druhý deň dozrelo v nej rozhodnutie nasledovať Chiaru na jej ceste. Počiatočný nesúhlas rodiny padol vo chvíli, keď jej mama spoznala Igina Giordaniho (Foco), ktorého sekretárkou sa Gis stala potom v Ríme.

Počas svojho dlhého života prežila Gis 40 rokov vedľa Chiary. Bola zodpovedná za fokoláre v Taliansku (Trident, Rím, Miláno, Florencia), potom jej bola zverená sekcia fokolaríniek. Po tejto úlohe, spolu s Oreste Bassom stála po boku Chiary a sledovala rozvoj Máriinho Diela. Vďaka tomu navštívila viackrát rôzne komunity fokoláre vo svete.
Jej život bol hlboko spojený s charizmou jednoty, ktorej zostala verná až do konca. A to malo za následok veľkú duchovnú plodnosť v nej i vôkol nej.

Prevzaté: http://www.focolare.org/news/2018/01/20/grazie-gis/