Genfest 2018 – Beyond All Borders

Sobota, 18. november 2017. Živý prenos mesačného spojenia členov fokoláre z celého
sveta. Mikrofón má v ruke televízny novinár Paolo Balduzzi, ktorý sa momentálne nachádza
v centre Mariapoli v Castel Gandolfo v Ríme.

Paolo Balduzzi, televízny novinár, predstavuje "Mládež za zjednotený svet" počas živého celosvetového prenosu. Hneď za ním je 180 mladých ľudí z Hnutia fokoláre, ktorí zastupujú svojich rovesníkov z celého sveta. Vidíme tu tváre rôznych čŕt a farieb.

V prvom rade sú traja mladí ľudia zo Sýrie. Vedľa nich stojí Michel,  pochádza z Mali. Zoznámil sa s fokoláre vo svojej krajine a odvtedy, ako vraví, sa jeho život zmenil. František z Českej republiky a Maria z Portugalska vysvetľujú: "Sme z vyše 40 krajín zo všetkých kontinentov, aby sme lepšie pochopili, kto sme ako mladí ľudia v dnešnom svete a aké sú výzvy pre budovanie kultúry bratstva.“ Za nimi sedia moslim Amin z Alžírska a vedľa neho budhistka Kioko. Všetci pracujú na skutočne globálnom projekte, na blížiacom sa  Genfeste 2018 v Manile (6. - 8. júla). Toto bude prvý Genfest, ktorý sa počas jeho dlhej histórie uskutoční mimo Európy.

Prečo v Manile, v Ázii? Talian Giuseppe odpovedá: "V Ázii je 60% mladých ľudí sveta, teda pre nás to znamená hľadieť do budúcnosti, na univerzálne bratstvo. Názov podujatia je Beyond All Borders (Prekročiť všetky hranice) a to je jedna z najväčších výziev, ktorým musíme čeliť, počnúc našimi osobnými obmedzeniami ako sú predsudky, sociálne a kultúrne rozdiely ... 
Je to celkovou výzvou v krajine zasiahnutej vlnou endemického násilia , sociálnym vylúčením mnohých častí obyvateľstva a bezprecedentnou politickou krízou.
"Chceme, aby hranice neboli spôsob, ako nás rozdeliť, ale príležitosťou, ako nás zjednotiť.“

Je to skvelý nápad, s ktorým prišla Chiara Lubichová v roku 1987, myšlienka, ktorú odkázala novým generáciám. V tom istom roku sa zakladateľka fokoláre postavila pred obrovské množstvo mladých ľudí a vysvetlila im dôvod Genfestu: "Explózia ohňa, nie umelých ohňostrojov, ale skutočné požiare, plameneBožej lásky. Cieľ ut omnes ("Otče, aby všetci boli jedno" [Jn 17: 20-23]) sa blíži. Ježiš získava a strhuje ako svieži horský potok, ktorý necháva po okrajoch všetko, čo nie je dobré a čo nemôže byť prenesené do jeho čistých vôd."

Chiara dodala: "Uvidíte zázraky Božej milosti, pretože Boh je s nami, Boh je v našom
strede. On jediný je všemohúci.“

Medzi mladými je tiež súčasná prezidentka fokoláre, Maria Voce. "Chcela by som vyjadriť obrovské poďakovanie mladým. Urobili ste veľký, odvážny skutok , ktorý sa zdá byť dnes odpoveďou na výzvu, ktorú Chiara navrhla už v šesťdesiatych rokoch: Mladí celého sveta, spojte sa! Táto výzva zaznieva ešte dnes nielen pre vás, ale pre všetkých. Cieľ zjednoteného sveta ešte nebol dosiahnutý. Prvá generácia to nemohla urobiť sama. Sama to neurobí ani tá druhá, pretože cieľ je obrovský.  Myšlienka zjednoteného sveta sa musí odovzdávať z jednej generácie na druhú a tie spolu môžu dúfať, že sa naplní.“

Pokračovala: "Genfest nie je niečo, čo sa týka len mladých, ale všetkých. Preto tam chcem ísť a dúfam, že nás bude mnoho. Každý môže niečo urobiť. Niekto môžu povedať: ale som chorá, nemôžem ... Obetuj svoju bolesť! Pusťme sa do toho všetci! Môžeme pomôcť tým, že ponúkneme pohostinnosť; môžeme pomôcť mladým pri príprave ich programu; môžeme poskytnúť finančnú podporu mladým, ktorí by inak nemali možnosť sa na ňom zúčastniť. Urobme všetko, čo môžeme, všetko, čo je potrebné. Genfest je môj, je náš!“

Na záver mladá Filipínčanka dáva všetkým 3 úlohy: "Prvá: zorganizovať miestny Genfest. Druhá: urobiť konkrétny projekt, aby sa pomohlo aspoň jednému mladému ísť do Manily. Tretia: Kúpiť si tričko s naším logom."

Všetky podrobnosti nájdete na stránke www.focolare.org/en/genfest-2018/

Naučte sa naspamäť skratku Y4UW.

Prevzaté z www.focolare.org