Časopis Nové mesto, č. 1-2/2018

Byť mostom medzi svetom ľudí bez viery a Cirkvou

V tomto čísle nájdete:

ÚVODNÍK
Byť deťmi svetla / K. Jančišinová

UDALOSTI
Vstúpiť do internetu a byť viac profesionálni / Redakcia Nového mesta
Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha / A. Piatrová
Servis learning už aj na Slovensku / P. Volek

HNUTIE FOKOLÁRE
Dialóg ako štýl života / Redakcia Nového mesta

SVET OKOLO NÁS
Byť mostom medzi svetom ľudí bez viery a Cirkvou / Z. Hanusová

SPIRITUALITA
Veľmi veľká / Ch. Lubichová

ZO ŽIVOTA
Nový začiatok / Monika Š.
Matka je vždy matka / Tanino M.
Mladá kolegyňa / Darina P.
Láska každého zahreje / Eva S.

SLOVO ŽIVOTA
„Tvoja pravica, Pane, je preslávená mocou.“ (Ex 15, 6)
„Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody.“(Zjv 21, 6)

ROZHOVOR
Jubilejný pohľad na cestu života / M. Zgolová, I. Farkašová

SVET S MLADÝMI
Genfest 2018: Beyond all borders / P. Hrmo
Sophia – „Život a štúdium“ / T. Angelovič
Rozvíjať talenty a myslieť na druhých / P. Volek

RODINA
Up2Me: „Je to na mne“ / K. Jančišinová
Nestačí len informovať, dôležitý je vzťah / K. Jančišinová

PSYCHOLÓGIA
Rodová ideológia a sexualita / Spacoval J. Čapek

PRE DETI OD 3 DO 99 ROKOV
Sovina a Čiernohlávka / P. Bertoncello

RELAX
Osemsmerovka / Ľ. Lapošová