A opäť sú tu Vianoce...

„Kto prichádza zhora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky.“ (Jn 3, 31)

Je aj iný svet

„Kto prichádza zhora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky.“ (Jn 3, 31)
Tu je rozdiel medzi Ježišom a nami. On prichádza zhora. „Zostupuješ z neba...,“ spievame na Vianoce.
Ježiš nám prináša na zem nebo a svedčí o tom, čo videl a počul.
Okrem sveta, čo sa valí okolo nás, je aj iný svet: ten, odkiaľ zostúpil Ježiš; a tí, čo sú tam, vidia a počujú.
My pochádzame zo zeme.
Preto je rozdiel medzi tým, čo vravíme my a tým, čo vraví ten, „ktorý prichádza zhora“. Jeho slová sú večné.
Rozumne prežíva život len ten, kto po všetky dni svojho života nosí v srdci evanjelium a jeho najvyšším ideálom je vteľovať slová z neba.

Chiara Lubichová: Vianoce, str. 13; vyšlo vo vydavateľstve Nové mesto, Bratislava, 2013