MÁRIA - nová kniha vo Vydavateľstve Nové mesto

V tomto predvianočnom období vychádza vo Vydavateľstve Nové mesto očakávaná kniha Mária od Chiary Lubichovej.

Chiara Lubichová: Mária
Zostavil Brendan Leahy a Judith Povilusová
Preložila Rút Brýdlová a Zora Kuchárska

Mária je srdcom duchovného dobrodružstva Chiary Lubichovej. Prináša
nám ju vždy z nového uhla pohľadu ako vzor pre každého. Myslenie Chiary
Lubichovej spojené s Ježišovou Matkou prijíma nielen Katolícka cirkev, ale
aj ostatné cirkvi, pretože je zakorenené v evanjeliu. Členovia iných
náboženstiev vidia v živote Márie, ako ženy v domácnosti a sídla múdrosti,
spoločné črty s ich duchovnou cestou. V súčasnosti, keď sa v Cirkvi objavil
„mariánsky profi l“, skúsenosť Chiary Lubichovej ponúka ďalšie bohaté
podnety na zamyslenie a prináša aj aktuálne témy, ako je napríklad úloha
ženy.

Mária, bolestná Matka pod krížom, sa nám však ukazuje predovšetkým
ako „Matka jednoty“, ktorá svojím príkladom učí ľudí, ako žiť, aby sme
mohli na osobnej aj spoločenskej úrovni spolupracovať na obnove sveta.
Kniha je zbierkou zamyslení vychádzajúcich z poznámok, listov,
príhovorov a denníkov zakladateľky Hnutia fokoláre z celého jej života,
pričom niektoré z nich sú publikované prvý raz.

Chiara Lubichová (1920 – 2008), veľká charizmatická postava našich čias,
známa svojím neúnavným pôsobením v prospech jednoty a pokoja. Duch
Hnutia fokoláre, ktoré založila, sa rozšíril do celého sveta, aj medzi členov
kresťanských cirkví, veriacich z iných náboženstiev a ľudí iného
presvedčenia. Jej dielo obsahuje 58 publikovaných titulov s viac ako 220
vydaniami a prekladmi do viac ako dvadsiatich jazykov.

ISBN 978-80- 89621-36- 1
168 strán
Cena 7 €

Knihu si môžete objednať na adrese knihy@nm.sk