Učiteľ je len jeden...

Manželia Habalovci, Adriana a Pavol, pochádzajú z Holíča, majú 15-ročnú dcéru a 12-ročného syna. V novembri tohto roka sa zúčastnili formačnej školy pre lektorov projektu Up2Me, ktorý je zameraný na citovú a sexuálnu výchovu detí a mladých.

Rovnako ďalšie tri páry zo Slovenska a päť párov z Čiech zatúžilo lepšie spoznať svet tínedžerov, spôsob ako sa im viac priblížiť a hlavne ako ich otvoriť nádeji do budúcna. Projekt Up2Me by sa mal postupne rozbehnúť aj na Slovensku a v Čechách.

Adriana je učiteľka a Pavol pracuje v oblasti elektrotechniky. Ešte predtým, ako mali vlastné deti, pomáhali pri formácii mladých vo farnosti. Taktiež sa venujú príprave snúbencov na manželstvo a v projekte Up2Me vidia veľkú príležitosť, ako pomôcť pri sprevádzaní a výchove detí.

„My dospelí sme zodpovední nielen za svoje, ale aj za ostatné deti. Ak však chceme vychovávať, mali by sme najprv vychovať seba samých,“ hovorí Adriana.

Obaja sa zhodli v tom, že deti nám boli zverené, sú pre nás darom, a preto k nim nemôžeme pristupovať ako vlastníci. Takou pomôckou vo výchove môže byť aj vedomie, že ...jeden je Učiteľ... (porov. Mt 23, 8). „Je to oslobodzujúce,“ rozpráva Pavol, „zbavuje ma to strachu zo svojej nedokonalosti, alebo aj poznatkov, ktoré by som mal získať. Aj ja sa mám pozerať na tohto Učiteľa a učiť sa od neho. Z môjho vzťahu s ním môžu potom deti odpozorovať, čo znamená prežívať túžbu po niečom plnom a hlbokom. A to ma zaväzuje.“

Výchova tak spočíva na prežitej a odovzdanej skúsenosti, ktorá sa prenáša do vzťahov s najbližšími, ale aj so všetkými, s ktorými sa stretávame. Príkazy a zákazy nestačia, hoci napomínať a usmerňovať treba.

Adriana a Pavol sa spolu s ostatnými pármi chcú v blízkej budúcnosti pustiť do kurzov Up2Me pre deti. Obavy, ako hovoria, možno aj majú, no veľké uspokojenie im dodáva to, že vedia, že nemusia byť dokonalí, bezchybní či vo všetkom kompetentní, ale že aj oni ako rodičia a prípadní budúci lektori sú na ceste. Sú však presvedčení, že to neznamená, že nie sú pozývaní každý deň k svätosti. Byť svätí podľa nich znamená byť skutočne šťastní.

„Deti v nás potrebujú vidieť šťastných ľudí, oni ani tak nečakajú na naše rady a dlhé návody, no potrebujú sa vedieť nadchnúť naším životom,“ hovorí Adriana. Už ako animátori vo farnosti zažili tú radosť, ktorú môže priniesť čas, námaha a obeta venovaná deťom. „Vidieť v očiach detí úžas a radosť je nádherné. Bez vzťahu s deťmi sa to ani nedá robiť, to je úplný základ,“ zhoduje sa Pavol s manželkou.

Lektorský pár tvoria muž a žena žijúci v manželstve, ideálne je, ak sú manželmi. V rámci skupiny pomáhajú každému z detí nachádzať svoju identitu, dôstojnosť a sprevádzajú ich jednotlivými etapami dospievania. Deti tak majú pred sebou dvojicu, ktorá im svojím autentickým životom pomáha odkrývať krásy vzťahu a dopĺňania sa. Do kurzu môžu byť prizvaní aj odborníci ako psychológ, lekár, pedagóg, kňaz...
Up2Me má podľa Pavla a Adriany všetky predpoklady na to, aby sa deťom a mladým pomohlo nastúpiť na cestu nádeje a pravých hodnôt.

Katarína Jančišinová