Časopis Nové mesto, č. 11-12/2017

Etické otázniky prenatálnej diagnostiky

V tomto čísle nájdete:

ÚVODNÍK
Len jedno sme dlžní večnosti / K. Jančišinová

UDALOSTI
František a prvé kroky k uzmiereniu / M. Toschi, Città Nuova
Ekonomickí migranti a utečenci: čoraz ťažšie rozlíšenie / P. Ferrara, Città nuova

SVET OKOLO NÁS
Etické otázniky prenatálnej diagnostiky / J. Trizuljaková
Jeho prvú a poslednú hodinu sme prežili spolu / Z. Hanusová

ZO ŽIVOTA
Urobiť dobre svoju časť / M. Komarová
Cesta taxíkom / Tanino M.
Vianočný čas / Lenka M.
Upracovaný deň / Helenka O.

SPIRITUALITA
Panna Mária v „prvých časoch“ / Ch. Lubichová
Vydavateľská novinka / F. Gilettová, Notiziario Mariapoli 8 – 9/2017

SLOVO ŽIVOTA
„Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom.“ (Mt 23,11)
„Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)

ŽIVOT PRE JEDNOTU
Priateľka a sestra / T. Lenczová

SVET S MLADÝMI
Ako v nebi, tak aj na zemi / E. Karasová

ROZHOVOR
Každá doba potrebuje poéziu / M. Hanus

RODINA
Poznať v sebe i to nepoznané / K. Jančišinová

CIRKEV
Svetový deň modlitby za starostlivosť o stvorenstvo / Spravodajský servis TK KBS

Z HISTÓRIE A SÚČASNOST
Sviatok Všetkých svätých a dušičiek / K. Buganová

PRE DETI OD 3 DO 99 ROKOV
Cikáda a mravec / B. Pedrolliová

RELAX
Osemsmerovka / Ľ. Lapošová