Ružencová Panna Mária

Mária nás berie za ruku a privádza späť do Božieho domu. A v ňom nás živí láskou: dáva nám účasť na živote Trojice, na živote božskej rodiny, ktorá sa stala našou. Takto nám Matka vytvára v otcovom dome príbytok.

Máriina ľudsko-božská dráma zavŕšila Ježišovu božsko-ľudskú drámu, jedinečnú drámu vykúpenia. Veď v tom opustení sme boli opäť nájdení my, roztrúsení Adamovi synovia. Keď som rozmýšľal o tomto tajomstve – o dobrodení, ktoré priniesla bolesť – večer 1. októbra, v mesiaci zasvätenom Márii, po modlitbách sa odrazu moja duša zbavila ľudských bytostí i vecí... A keď na ich miesto nastúpila Mária s krvácajúcim Ježišom, bola celá izba plná jej bolestnej a láskavej bytosti. A s ňou v sebe som pocítil ľahkovážnosť vlastných citov k pominuteľným veciam. Dvadsaťštyri hodín ona stála ako oltár, na ktorom je Obeť: Virgo altare Christi.

Moja duša bola jej izbou: chrámom. Ale po dvadsiatich štyroch hodinách moja účasť na jej úzkosti a láske vytvorila akoby jednotu medzi ňou a dušou, takže sa mi zdalo, že ona sa stala mojou dušou! Nie už ona ako môj hosť, ale ja ako jej hosť. Takže som si nevdojak povedal: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Mária.“

Jej prítomnosť akoby bola spanenštila moju dušu: vtlačila jej svoju podobu. Marilo sa mi, že som mŕtvy, a vo mne sa narodila Mária. Takže už som necítil potrebu pozdvihnúť oči na jej podobizne v uliciach a na obrazy Madony. Stačilo mi, stačí mi ponoriť zrak do svojej duše vo mne, aby som zazrel namiesto zvyčajného hluchého idola celú Krásnu, Matku Krásnej Lásky. Ba aj moje úbohé a trpiace telo mi prichodilo ako stavba katedrály, v ktorej Mária s mŕtvym Ježišom pripomína Ženícha, privolávajúceho Svätú Trojicu. Ak nie som posledným tárajom, musím sa stať svätým a byť v súlade s touto novou realitou. Vari som sa nerozhodol, aby tento rok bol rokom posväcovania sa, t. j. uvedením na trón Boha namiesto mňa?

(úryvok z knihy Ohnivý denník, 6. 10. 1957, Nové mesto, Bratislava, 1996)
Zdroj: Rozjímavý ruženec s Iginom Giordanim, Vydavateľstvo Nové mesto, Bratislava 2013