Láska uzdravuje

V každom vzťahu: prijímať, počúvať, súcitiť, viesť dialóg, povzbudiť, postarať sa, vážiť si...: tak budeme žiť Ježišovo pozvanie pokračovať v jeho poslaní.

Momentálne pracujem na jednotke intenzívnej starostlivosti. Pred časom sme mali na oddelení pacienta v kritickom stave a napriek všetkej dostupnej liečbe sa jeho situácia nezlepšovala. Tento pán si svoj stav plne uvedomoval, vedel, že dostáva všetky lieky, a to, že nezaberajú, veľmi zhoršovalo jeho psychický stav. Stal sa plačlivým, depresívnym, stále hovoril, že už stráca nádej. Jedného dňa som si pri vizite na jeho nočnom stolíku všimla časopis o kvetoch, a tak som s ním nadviazala rozhovor. S veľkým záujmom mi rozprával, žepríroda a najmä botanika sú jeho veľkou vášňou, že ma veľmi rád kvety a angažuje sa v spolku botanikov. Ukázal mi webové stránky, kde nájdem ich fotky z prírody, vysvetlil, čo kde rastie... Znova sa však rozplakal, že tento rok svoje obľúbené kvety neuvidí, lebo nemôže odísť z nemocnice.

Keďže miesto, kde rastú jeho obľúbené kvety, sa nachádza blízko nášho domu, urobili sme si s deťmi cez víkend výlet a skúsili ich nájsť. Povedala som si, že ak on nemôže ísť za kvetmi, prídu kvety za ním. Odfotila som ich preňho a nasledujúci deň som mu ich pri rannej vizite ukázala. Jeho radosť bola väčšia, než som očakávala, opakovane si ich pozeral a veľmi ďakoval. Nálada sa mu zlepšila, začal sa viac usmievať, spolupracovať s personálom. So zlepšením psychického stavu prišlo aj zlepšenie celkového stavu a po pár dňoch sme ho mohli prepustiť domov. Keď prišiel na kontrolu, priniesol mi veľkú kyticu kvetov.

Natália P.