Giordani: bolo leto 1949

16. júl 1949: podstatný dátum pre Fokoláre. Chiara Lubichová a Igino Giordani robia „pakt jednoty“, ktorý bude základom zrodu Hnutia. V tento deň má svoj začiatok mystická skúsenosť Chiary známa ako „Raj 1949“. Poetické rozprávanie Giordaniho.

“Pri hrách, v tieni ihličnatých stromov, pod skalami, Chiara Lubichová rozprávala svojim stále o Bohu, o panenstve, o nadprirodzenom živote: nadprirodzeno bolo jej prirodzenosťou. Žila stále s Pánom: bol to účinok lásky, ktorá bola súčasťou každej jej molekuly.

A teda keď sme chodievali do hôr, alpské lesy sa premieňali na katedrály, ich štíty vyzerali ako útesy svätých miest, kvety a rastliny predstavovali prítomnosť anjelov a svätých: všetko sa oživovalo v Bohu. Bariéry hmoty padali. Bola to tiež jedna z foriem zmierenia sa posvätného a svetského a keďže škaredosť, zlo a neforemnosť boli odstránené, opäť sa z každej strany navracali hodnoty krásy a života prírody vo všetkých jej aspektoch.

Jej rozprávanie ako aj skutky boli ako neustále vymetanie odpadkov, aby sa nanovo nastolila komunikácia, ktorá je vlastne veľmi jednoduchá, medzi prirodzenosťou a nadprirodzenom, medzi hmotou a duchom, medzi zemou a nebom. Zdvojnásobenie existenčných hodnôt na zemi; otvorenie prechodu do raja.

Bolo leto 1949. Lia Brunet zdedila malú horskú chatku v Tonadico di Primiero. Chiara Lubich, Foco (Igino Giordani) a fokolarínky sa tam vybrali, aby si v samote fyzicky oddýchli po celoročnej práci pre seba i pre chudobných.
V hornej časti chatky bol senník, do ktorého sa z prízemia vystupovalo po rebríku; prízemie sa skladalo z jednej izby a malej kuchyne.
Do senníka si dali niekoľko skladacích postelí a skriňu, ktorú vytiahli hore kladkou: to bola ich spálňa. Foco šiel do hotela Orsinger a mal príležitosť rozprávať v sále kapucínov.

V kostole, do ktorého chodievali, sa Foco chcel „tesne“ pripútať sľubom poslušnosti Chiare, čo však ona nevidela v súlade s myšlienkou fokoláre. Navrhla pakt jednoty v tom zmysle, že pri najbližšom svätom prijímaní, na prázdnote ich sŕdc, Ježiš v nej by urobil pakt s Ježišom v ňom. Ráno na omši pri prijímaní urobili tí dvaja pakt Ježiša s Ježišom.
Pre Chiaru to bol začiatok obdobia opakovaných duchovných osvietení."

Prevzaté z: www.focolare.org