Mariapoli Lviv 2017 - SK účastník


Mariapoli ĽVOV 2017
Ukrajinsko - slovenské Mariapoli
8. – 12. júla 2017

Motto: „Buďte jednou rodinou“

Pozývame vás na prázdninové Mariapoli vo Ľvove usporiadané Hnutím fokoláre. Duchovné zamyslenia, skúsenosti a dialóg na témy (ja – blížny – Boh, život v rodine, život v Cirkvi a spoločnosti, bolesť v našom živote) budú sprevádzané oddychovými aktivitami a spoločnými výletmi do okolia, pri ktorých máme šancu zakúsiť, že sme jedna rodina.

Termín konania
Príchod a registrácia: piatok 7. júla 2017 v čase 15.00 – 22.00 hod. (bez večere v deň príchodu)
Záver: streda 12. júla 2017 raňajkami

Miesto konania
Ľvovská duchovná akadémia Sv. Ducha, Khutorivka St, 35, Ľvov, 79000 Ukrajina,
Львівська Духовна Семінарія Святого Духа УГКЦ, вул. Хуторівка, 35 Львів, 79000 Україна

Registrácia
Registrácia sa vykonáva prostredníctvom internetového portálu http://focolare.sk/mariapoli/lviv/

Registrácia nie je platná bez uhradenia zálohy vo výške 50 % zo stanovenej ceny najneskôr do 15. 6. 2017.

Cena za celý pobyt
Dospelí a mládež od 12 rokov: 55,- Eur
Deti do 12 rokov: 30,- Eur
Deti do 6 rokov: 15,- Eur, bez nároku na lôžko zdarma

 • Cena za celý pobyt zahŕňa ubytovanie (5 nocí) a stravovanie (4 dni a raňajky v deň odchodu), sálu, techniku a organizačné výdavky.
 • V informačnom emaile, ktorý dostanete na zadanú e-mailovú adresu po registrácii, vám bude oznámený variabilný symbol pre platbu ako aj suma vypočítaná podľa počtu účastníkov a ich veku.
 • V prípade, že sa nezúčastníte na celom Mariapoli a požadujete cenu upraviť podľa počtu dní, je možné cenu za pobyt upraviť podľa podrobného rozpisu cien.
 • Podrobný rozpis cien:
  Raňajky: 1,10 Eur; Obed: 1,40 Eur; Večera: 1,20 Eur
  Jedna noc: 5,30 Eur
  Režijné poplatky: 3,- Eur/deň

Platba
Na účet
Názov účtu: Martin Uher
IBAN: SK1811000000002932190579 (Tatrabanka, a.s.)
k.s.: 0558
v.s.: bude vygenerovaný v rámci registrácie, oznámený v emaile. V správe uveďte svoje meno resp. meno za koho je platené.
50 % sumy je nutné uhradiť do 15. 06. 2017, ostatok v hotovosti na mieste (v Euro).

Dary
Budeme radi aj za akékoľvek finančné dary na podporu tohto podujatia, ktoré je možné zasielať na rovnaký účet so správou pre príjemcu: finančný dar pre Mariapoli Lvov 2017.
Ak niekto rád podporí túto akciu nejakým nefinančným darom, je vhodné to vopred prekonzultovať. Kontakty sú uvedené.

Pokyny pre registráciu
Vyplňte podľa otázok vo vlastnom jazyku. Preto, aby sme mohli čím lepšie splniť Vaše špeciálne požiadavky, prosíme Vás, aby ste ich dobre zaznačili do registračného formulára podľa uvedených pokynov.

1. Registrovať sa môžeš ako:

 • Individuálna osoba – organizátor Ti podľa okolností pridelí na izbu spolubývajúcich
 • Skupina alebo rodina do jednej izby – Ty určuješ spolubývajúcich na izbe pre skupinu alebo rodinu. Ty budeš ako kontaktná osoba a platca pre skupinu alebo rodinu – preto v prihlasovacom formulári použi voľbu “Pridať ďalšieho účastníka” a voľbu “Spolubývajúci” (počet osôb v skupine do jednej izby je podľa postelí na izbe: 2, 3, max. 4. osoby)
 • Hromadná registrácia skupiny, alebo rodiny - nepožaduješ, aby skupina alebo rodina bývala spolu, ale Ty budeš pre rodinu alebo skupinu kontaktná osoba a platca – preto použi iba voľbu “Pridať ďalšieho účastníka” - bez voľby „Spolubývajúci“.

2. Budeme sa snažiť zabezpečiť vami požadované základné diéty: bezlepková a bezlaktózová. Avšak vopred vás žiadame o pochopenie, ak sa nám to nepodarí v plnom rozsahu, na čo budete upozornení.

3. Do okienka „špeciálne požiadavky na stravu“ poznačte najmä, ak niektorý deň požadujete raňajky, obed alebo večeru inak ako bežný účastník:

 • Ak prídete iný deň ako 6. 7. máte ten deň rezervovanú len večeru. Ak chcete obed, uveďte to v poznámke.
 • Ak odchádzate skorší deň, ten deň máte zarezervované raňajky. Obed a večeru už nie. Ak chcete inak, uveďte to v poznámke.
 • Ak odchádzate 11. 7. 2017 automaticky máte rezervovaný aj obed, aj večeru. Ak chcete inak, uveďte to v poznámke.
 • Ak odchádzate 12. 7. automaticky máte rezervované ten deň iba raňajky.

Otázky
V prípade otázok je k dispozícii mailový kontakt: mariapoli2017lviv@gmail.com alebo v potrebných prípadoch tel. číslo: 0915/553846 (Mária Berberichová).

Upozornenie: Občan SR potrebuje na vycestovanie do Ukrajiny platný PAS!